Skip to main content

Konsumaturi

X'qed tagħmel il-Kummissjoni

L-Aġenda l-Ġdida tal-Konsumatur adottata f’Novembru 2020 tippreżenta viżjoni għall-politika tal-konsumaturi tal-UE mill-2020 sal-2025, b’enfasi fuq ħames oqsma prijoritarji ewlenin:

 1. It-tranżizzjoni ekoloġika
 2. It-trasformazzjoni diġitali
 3. L-infurzar effettiv tad-drittijiet tal-konsumatur
 4. Il-ħtiġijiet speċifiċi ta’ ċerti gruppi ta’ konsumaturi kif ukoll
 5. Il-kooperazzjoni internazzjonali

L-Aġenda tindirizza wkoll kif tista’ tiżdied il-protezzjoni tal-konsumaturi u r-reżiljenza waqt u wara l-pandemija tal-COVID-19, li ġabet magħha sfidi sinifikanti li jaffettwaw il-ħajja ta’ kuljum tal-konsumaturi.

Aktar dwar l-Aġenda l-Ġdida tal-Konsumatur

Għanijiet

 • L-iżgurar li l-prodotti sostenibbli jkunu disponibbli għall-konsumaturi fis-suq tal-UE u li l-konsumaturi jkollhom informazzjoni aħjar biex ikunu jistgħu jagħmlu għażla infurmata
 • Il-promozzjoni tat-tiswija u l-inkoraġġiment ta’ prodotti aktar sostenibbli u “ċirkolari”
 • L-indirizzar tal-prattiki kummerċjali online li jinjoraw id-dritt tal-konsumaturi li jagħmlu għażla infurmata, jabbużaw mill-preġudizzji tal-imġiba tagħhom jew ifixklu l-proċessi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tagħhom, bħal dark patterns u reklamar moħbi
 • L-adattament tar-regoli attwali għad-diġitalizzazzjoni u ż-żieda ta’ prodotti konnessi
 • L-assisstenza lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni f’waqtha u l-infurzar tal-liġi tal-konsumaturi, inkluż permezz tan-network ta' Kooperazzjoni għall-Protezzjoni tal-Konsumatur
 • L-appoġġ lill-awtoritajiet nazzjonali biex jindirizzaw prattiki kummerċjali online illegali u jidentifikaw il-prodotti mhux sikuri
 • Is-salvagwardjar ta’ ċerti gruppi ta’ konsumaturi, bħat-tfal, l-anzjani jew dawk b’diżabbiltà, minn sitwazzjonijiet vulnerabbli
 • L-iżvilupp ta’ Pjan ta’ Azzjoni maċ-Ċina fl-2021 biex ittejjeb is-sikurezza tal-prodotti mibjugħa online
 • L-iżvilupp ta’ appoġġ regolatorju, assistenza teknika u bini tal-kapaċitajiet għal reġjuni sħab tal-UE inkluż fl-Afrika