Skip to main content

Prevenzjoni tal-frodi

X'qed tagħmel il-Kummissjoni

Objettivi

  • Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE billi jinvestiga l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra
  • Il-kxif u l-investigazzjoni ta’ kondotta ħażina serja tal-istaff tal-UE li tista' twassal għal proċedimenti dixxiplinarji jew kriminali
  • L-appoġġ lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-gvernijiet nazzjonali fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni ta’ leġiżlazzjoni u politiki ta’ kontra l-frodi

Inizjattivi ewlenin