Skip to main content

​​​Dikjarazzjoni dwar l-Aċċessibbiltà​

​​Sit Web tal-KE​​

Din id-dikjarazzjoni tapplika għall-kontenut ippubblikat fid-dominju: “https://commission.europa.eu”  

Ma tapplikax għall-kontenut jew għas-siti web oħrajn ippubblikati fis-sottodominji tiegħu. Dawn is-siti web u l-kontenut tagħhom se jkollhom id-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà speċifika tagħhom stess.  

Dan is-sit web huwa ġestit mid-Direttorat‑Ġenerali għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Huwa ddisinjat biex jintuża minn kemm jista’ jkun nies, inkluż il-persuni b’diżabbiltà. 

Għandek tkun tista’: 

 • tkabbar sa 200 % mingħajr problemi 

 • tuża l-biċċa l-kbira tas-sit web bit-tastiera biss 

 • tuża l-biċċa l-kbira tas-sit web b’apparat modern li jaqra dak li jkun hemm fuq l-iskrin u b’software li jirrikonoxxi d-diskors (fuq il-kompjuter jew il-mowbajl tiegħek) 

Dan is-sit web huwa ddisinjat biex jikkonforma mal-istandard tekniku għal siti web u apps tal-mowbajl, EN 301 549 v.3.2.1. Dan isegwi mill-qrib il-livell “AA” tal-verżjoni 2.1 tal-Linji Gwida għall-Aċċessibbiltà tal-Kontenut tal-Web (WCAG)

Status tal-konformità

Dan is-sit web huwa parzjalment konformi mal-istandard tekniku EN 301 549 v.3.2.1 u l-Linji Gwida għall-Aċċessibbiltà tal-Kontenut tal-Web (WCAG) 2.1 Livell AA. Ara “Kontenut mhux aċċessibbli” għal iktar dettalji. 

Is-sit web ġie ttestjat l-aħħar fl-4 ta’ Novembru 2021. 

Tħejjija ta’ din id-dikjarazzjoni

Din id-dikjarazzjoni tħejjiet fit-8 ta’ Lulju 2022. 

Id-dikjarazzjoni hija bbażata fuq rieżami ta’ kampjun rappreżentattiv tal-paġni web minn espert tal-aċċessibbiltà kkwalifikat mill-IAAP, bl-użu ta’ kombinament ta’ ttestjar manwali u awtomatizzat. 

Feedback 

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-aċċessibbiltà tas-sit web tal-Kummissjoni Ewropea. Jekk jogħġbok għarrafna jekk tiltaqa’ ma’ ostakli għall-aċċessibbiltà: 

 • Telefown: 00 800 6 7 8 9 10 11 

 • Formola ta’ kuntatt: Iktbilna (jekk jogħġbok żomm lura milli tipprovdi informazzjoni sensittiva fil-formola, eż. kwalunkwe informazzjoni li tiżvela informazzjoni finanzjarja personali, informazzjoni relatata ma’ saħħtek, jew kwalunkwe suġġett sensittiv ieħor).  

Nippruvaw inwieġbu l-feedback fi żmien 15-il jum ta’ xogħol mid-data tal-wasla tiegħu għand id-dipartiment responsabbli tal-Kummissjoni.  

Kompatibbiltà ma’ brawżers u teknoloġija assistiva 

Is-sit web tal-Kummissjoni Ewropea huwa ddisinjat biex ikun kompatibbli mat-teknoloġiji assistivi li ġejjin: 

 • l-aħħar verżjoni tal-brawżers Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari u Brave; 

 • flimkien mal-aħħar verżjonijiet ta’ JAWS, NVDA, VoiceOver u TalkBack. 

Speċifikazzjonijiet tekniċi 

L-aċċessibbiltà tas-sit web tal-Kummissjoni Ewropea tiddependi fuq it-teknoloġiji li ġejjin biex taħdem bil-kombinament partikolari ta’ brawżer tal-internet u kwalunkwe teknoloġija assistiva jew plugin installati fuq il-kompjuter tiegħek: 

 • HTML 

 • WAI-ARIA 

 • CSS 

 • JavaScript 

Kontenut mhux aċċessibbli

Minkejja l-aħjar sforzi tagħna biex niżguraw l-aċċessibbiltà tas-sit web tal-Kummissjoni Ewropea, aħna konxji li hemm xi limitazzjonijiet, u qed naħdmu biex nirranġawhom. Hawn taħt hawn deskrizzjoni tal-limitazzjonijiet magħrufa u tas-soluzzjonijiet potenzjali. Jekk jogħġbok ikkuntattjana jekk tiltaqa’ ma’ problema mhux elenkata hawn taħt. 

Limitazzjonijiet magħrufa għas-sit web tal-Kummissjoni Ewropea: 

 1. Programm tal-filmati – aċċessibbiltà bit-tastiera: Aħna konxji li hemm xi problemi ta’ aċċessibbiltà tal-programm tal-filmati tagħna bit-tastiera (in-navigazzjoni meta tqalleb fl-opzjonijiet tal-menu ma taħdimx fl-ordni mistennija; meta tagħżel il-lingwa tad-didaskalija mill-menu, ma tistax tuża t-tasti tal-vleġeġ biex tmur minn lingwa għall-oħra, dan jista’ jsir biss bil-buttuna tat-TAB). Qed nippjanaw li nsolvu din il-kwistjoni sal-aħħar ta’ Marzu 2023. 
 2. Graffs u ċarts – użu tal-kulur: Xi graffs u ċarts fuq is-sit web jiddependu fuq il-kulur biss biex jikkomunikaw l-informazzjoni, u dan ifixkel lin-nies daltoniċi. Qed nippjanaw li nsolvu din il-kwistjoni sal-aħħar ta’ Marzu 2023. 
 3. Graffs u ċarts – alternattivi għat-test: Il-graffs u ċ-ċarts mhumiex aċċessibbli għall-utenti tal-qarrejja tal-iskrin peress li ma fihomx alternattivi xierqa għat-test. Qed nippjanaw li nsolvu din il-kwistjoni sal-aħħar ta’ Marzu 2023. 
 4. Mapep: Xi kontenut fil-mapep ma għandux alternattiva għat-test għall-persuni b’vista batuta. Qed nippjanaw li nsolvu din il-kwistjoni sal-aħħar ta’ Marzu 2023.