Skip to main content

Partnerszervezet keresése

Partnerkeresés uniós finanszírozási lehetőségek kihasználásához az oktatás területén

Áttekintés

Az uniós finanszírozás sok esetben különböző országokban működő szervezetek együttműködését igényli. Számos partnerkereső szolgáltatás működik, mely segít a pályázatokhoz együttműködő társszervezeteket találni, az együttműködni kívánó szervezeteknek pedig ajánlatukat közzétenni.

Partnerkeresés oktatási témájú projektekhez

Erasmus+ nemzeti irodák

A programországokban működő Erasmus+ nemzeti irodák szívesen segítenek a projektekhez megfelelő együttműködő partnereket találni. 

További információk a nemzeti irodák által nyújtott segítségről

Erasmus+ Projektplatform

Az Erasmus+ Projektplatform olyan projektismertető adatbázis, melyben a korábbi projektek leírása, eredménye, valamint a részt vevő szervezetek elérhetőségi adatai szerepelnek.

Partnerkeresés ifjúságügyi projektekhez

Az ifjúságügyi projekteken dolgozó szervezeteknek és informális csoportoknak az Otlas platform nyújt segítséget a nemzetközi partnerkapcsolatok kiépítésében.

Partnerkeresés európai iskolai projektekhez

Az eTwinning iskolák online közössége, mely segít az iskolai tanároknak és az iskolai oktatás területén dolgozó más szakembereknek, hogy online és offline projektjeik megvalósításához partnereket találjanak.

A School Education Gateway olyan online együttműködési platform, melyet az iskolai oktatásban részt vevő szakemberek számára fejlesztettek ki, és amely egyebek mellett keresőfelületet kínál:

Partnerkeresés felnőttoktatási projektekhez

Az európai felnőttképzés elektronikus platformja (EPALE) partnerkereső felületet kínál a felnőttoktatásban érdekelt magánszemélyek és szervezetek számára a hálózatépítéshez és a tapasztalatcseréhez. 

Partnerkeresés szakképzési projektekhez

A szakképzés területén a gyakorlati képzés színvonalát emelni hivatott hálózat, a Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetsége tud segítséget nyújtani a partnerkeresésben.

A Szakmai Készségek Európai Hetehathatós segítséget nyújt a kapcsolatépítéshez és az együttműködéshez diákok, szülők, cégek, oktatási és képzési szolgáltatók, felnőttoktatással foglalkozó szervezetek, kamarák és egyéb szakmai szervezetek, kutatók, pályaorientációs tanácsadók és közhivatalok számára.

Where to find partners in education

Erasmus+ national agencies

National agencies for Erasmus+ are based in countries participating in the programme, and can help you find partners for projects. 

Learn more about how national agencies can help you find a partner

Erasmus+ project results database

Erasmus+ offers a database of project results with details of past Eramus projects, and contact details for participating organisations.

Partners for youth projects

Otlas is a platform for international partnerships where you can find organisations and informal groups working in youth projects.

Partners for projects in European schools

eTwinning is an online community for school teachers and staff where you can find potential partners for online and offline projects.

The School Education Gateway is an online collaborative platform for school educational staff where you can find partner search platforms for

Partners for adult learning projects

You can also exchange ideas and find networking opportunities with individuals or organisations involved in adult learning through the EPALE partner search

Partners in vocational training

The European Alliance for Apprenticeships is a network working to improve apprenticeships in Europe, and where you can find possible partners for projects in vocational training.

The European Vocational Skills Weeksupports networking and cooperation between learners, parents, companies, education and training providers, adult learning organisations, chambers and other professional organisations, researchers, career counsellors, and public authorities.