Skip to main content

Sikurezza Alimentari

X'qed tagħmel il-Kummissjoni

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li tiżgura livell għoli ta’ sikurezza alimentari u saħħa tal-pjanti u tal-annimali fl-UE permezz ta’ Strateġija mill-Għalqa sal-Platt koerenti u monitoraġġ adegwat, filwaqt li tiżgura suq intern effettiv.

L-implimentazzjoni ta’ din il-politika integrata dwar is-Sigurtà Alimentari fl-UE hi riflessa f’diversi azzjonijiet, jiġifieri permezz ta’:

Aħbarijiet relatati mas-Sikurezza tal-Ikel

Jekk jogħġbok żur is-sit web tas-Sikurezza tal-Ikel

Ara x'qed jagħmlu istituzzjonijiet oħrajn tal-UE dwar is-sikurezza alimentari