Mur għall-kontenut ewlieni

Difiża

X'qed tagħmel il-Kummissjoni

Id-Direttorat Ġenerali għall-Industrija tad-Difiża u l-Ispazju (DEFIS) hu inkarigat mill-kompetittività u l-innovazzjoni tal-industrija Ewropea tad-Difiża billi jiżgura l-evoluzzjoni ta’ bażi teknoloġika u industrijali b’saħħitha. 

Għanijiet

  • L-implimentazzjoni u s-sorveljanza tal-Fond Ewropew għad-Difiża
  • L-inkoraġġiment ta’ proġetti kollaborattivi li jiffukaw fuq il-bini ta’ suq Ewropew tat-tagħmir tad-difiża miftuħ u kompetittiv
  • L-infurzar tar-regoli tal-akkwist tal-UE dwar id-difiża
  • L-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Mobbiltà Militari