Skip to main content
Patt Ekoloġiku Ewropew

Nirsistu biex inkunu l-ewwel kontinent newtrali għall-klima

Il-Kummissjoni Ewropea adottat sett ta’ proposti leġiżlattivi sabiex il-politiki tal-UE dwar il-klima, l-enerġija, it-trasport u t-tassazzjoni tagħmilhom tajbin biex inaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra b’mill-inqas 55% sal-2030, meta mqabbla mal-livelli tal-1990. Aktar informazzjoni dwar Inwettqu l-Patt Ekoloġiku Ewropew.

Punt ewlieni

Ċifri ewlenin

L-ewwel kontinent newtrali għall-klima
sal-2050
Mill-inqas 55% inqas
emissjonijiet netti tal-gassijiet serra sal-2030, imqabbla mal-livelli tal-1990
3 biljun
siġra li għandhom jitħawlu fl-UE sal-2030

Il-benefiċċji tal-Patt Ekoloġiku Ewropew

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew se jtejjeb il-benesseri u s-saħħa taċ-ċittadini u l-ġenerazzjonijiet futuri billi jipprovdi:

arja friska, ilma nadif, ħamrija u bijodiversità b’saħħithom

bini rinnovat u effiċjenti fl-użu tal-enerġija

ikel tajjeb għas-saħħa u affordabbli

aktar trasport pubbliku

enerġija aktar nadifa u innovazzjoni teknoloġika nadifa mill-aktar avvanzata

prodotti li jdumu aktar li jistgħu jissewwew, jiġu riċiklati u użati mill-ġdid

impjiegi li jibqgħu validi fil-futur u taħriġ fil-ħiliet għat-tranżizzjoni

industrija globalment kompetittiva u reżiljenti

Fuq xiex qed naħdmu

The island of Samsoe: an example of a self-sufficient community in renewable energy

REPowerEU

Enerġija affordabbli, sikura u sostenibbli għall-Ewropa

Drought - Spain

Klima

Inkunu l-ewwel kontinent newtrali għall-klima sal-2050

a couple looking at energy bills

Enerġija

Tranżizzjoni lejn enerġija nadifa u effiċjenti

Vegetables

Agrikoltura

Sistema ta’ ikel tajjeb għas-saħħa għan-nies u għall-pjaneta

The use of Wi-Fi and roaming in train and metro stations, and in public spaces

Trasport

Forniment ta’ trasport effiċjenti, sikur u li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent

an employee working on a solar panel

Industrija

Strateġija industrijali għal Ewropa kompetittiva, ekoloġika u diġitali

drawing representing people, trees and a house

Bauhaus Ewropew Ġdid

Inizjattiva kreattiva u interdixxiplinari li tgħaqqad il-Patt Ekoloġiku Ewropew mal-ispazji tal-għajxien u l-esperjenzi tagħna

Kronoloġija

 1. 24 ta' Jannar 2023

  Preżentazzjoni ta’ Patt Ġdid għall-Pollinaturi biex jiġi indirizzat it-tnaqqis allarmanti fl-insetti dakkara selvaġġi fl-Ewropa.

 2. 18 ta' Diċembru 2022

  L-UE taqbel li ssaħħaħ u tespandi l-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet, u toħloq Fond Soċjali għall-Klima biex jgħin lin-nies fit-tranżizzjoni

 3. 9 ta' Diċembru 2022

  Regoli ġodda dwar l-applikazzjoni tal-iskema tal-UE għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet fis-settur tal-avjazzjoni

 4. 6 ta' Diċembru 2022

  L-UE tilħaq ftehim dwar liġi kontra d-deforestazzjoni globali u d-degradazzjoni tal-foresti xprunati mill-produzzjoni u l-konsum tal-UE

 5. 15 ta' Novembru 2022
 6. 27 ta' Ottubru 2022

  Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew jilħqu qbil politiku proviżorju dwar standards ta’ rendiment aktar stretti għall-emissjonijiet ta’ CO2 għal karozzi u vannijiet ġodda

 7. 26 ta' Ottubru 2022
 8. 15 ta' Settembru 2022

  Proposta għal intervent ta’ emerġenza fis-suq biex jitnaqqsu l-kontijiet tal-enerġija għall-Ewropej

 9. 20 ta' Lulju 2022
 10. 18 ta' Mejju 2022

  Pjan REPowerEU: enerġija affordabbli, sikura u sostenibbli għall-Ewropa

 11. 22 ta' April 2022

  Il-Kummissjoni Ewropea tingħaqad mal-Patt Klimatiku Ewropew u twiegħed li tagħmel l-operazzjonijiet tagħha newtrali għall-klima sal-2030

 12. 8 ta' Marzu 2022

  REPowerEU: Azzjoni Ewropea konġunta għal enerġija aktar affordabbli, sikura u sostenibbli

 13. 17 ta’ Mejju 2021
 14. 25 ta’ Marzu 2021
 15. 18 ta’ Jannar 2021
 16. 10 ta’ Diċembru 2020
 17. 9 ta’ Diċembru 2020
 18. 17 ta’ Settembru 2020
 19. 8 ta' Lulju 2020

  Adozzjoni tal-istrateġiji tal-UE għall-integrazzjoni tas-sistema tal-enerġija u tal-idroġenu biex titwitta t-triq lejn settur tal-enerġija kompletament dekarbonizzat, aktar effiċjenti u interkonness

 20. 20 ta’ Mejju 2020

  Preżentazzjoni tal-Istrateġija tal-Bijodiversità tal-UE għall-2030 biex tipproteġi r-riżorsi naturali fraġli fil-pjaneta tagħna

  Preżentazzjoni tal-“Istrateġija Mill-għalqa sal-platt”, biex is-sistemi alimentari tagħna jsiru aktar sostenibbli

 21. 11 ta’ Marzu 2020

  Proposta għal Pjan ta’ Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari li jiffoka fuq l-użu sostenibbli tar-riżorsi

 22. 10 ta’ Marzu 2020

  Adozzjoni tal-Istrateġija Industrijali Ewropea, pjan għal ekonomija lesta għall-futur

 23. 4 ta’ Marzu 2020

  Proposta għal liġi Ewropea dwar il-klima biex tiġi żgurata Unjoni Ewropea newtrali għall-klima sal-2050

  Konsultazzjoni pubblika (miftuħa sas-17 ta’ Ġunju 2020) dwar il-Patt Klimatiku Ewropew li tlaqqa’ flimkien ir-reġjuni, il-komunitajiet lokali, is-soċjetà ċivili, in-negozji u l-iskejjel

 24. 11 ta’ Diċembru 2019

  Preżentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew

Aħbarijiet ewlenin

Dokumenti

 

15 JANNAR 2020
Komunikazzjoni u pjan direzzjonali dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew
Malti
(269.13 KB - HTML)
Iddawnlowdja