Skip to main content
Europejski Zielony Ład

Aspirowanie do miana pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu

Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych mających dostosować unijną politykę klimatyczną, energetyczną, transportową i podatkową na potrzeby realizacji celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Więcej informacji na temat realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

W centrum uwagi

Najważniejsze dane

Pierwszy kontynent neutralny dla klimatu
do 2050 r.
Co najmniej 55% mniej
emisji gazów cieplarnianych netto w 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r.
3 mld
drzew posadzimy w UE do 2030 r.

Korzyści płynące z Europejskiego Zielonego Ładu

Europejski Zielony Ład poprawi dobrostan i zdrowie obywateli i przyszłych pokoleń.

świeże powietrze, czysta woda, zdrowa gleba i różnorodność biologiczna

poddane renowacji i energooszczędne budynki

zdrowa i przystępna cenowo żywność

większa dostępność transportu publicznego

czystsza energia i najnowsze ekologiczne innowacje technologiczne

trwalsze produkty, które można naprawić, poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać

miejsca pracy dostosowane do przyszłych wyzwań i nabywanie umiejętności na potrzeby transformacji

konkurencyjny i odporny w skali światowej przemysł

Nad czym pracujemy

The island of Samsoe: an example of a self-sufficient community in renewable energy

REPowerEU

Przystępna cenowo, bezpieczna i zrównoważona energia dla Europy

Drought - Spain

Klimat

Europa pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r.

a couple looking at energy bills

Energia

Czysta i efektywna transformacja energetyczna

Vegetables

Rolnictwo

Zdrowy system żywnościowy dla ludzi i dla planety

The use of Wi-Fi and roaming in train and metro stations, and in public spaces

Transport

Wydajny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska transport

an employee working on a solar panel

Przemysł

Strategia przemysłowa na rzecz konkurencyjnej, ekologicznej i cyfrowej Europy

drawing representing people, trees and a house

Nowy europejski Bauhaus

Kreatywna i interdyscyplinarna inicjatywa łącząca Europejski Zielony Ład z naszymi przestrzeniami i doświadczeniami życiowymi

Kalendarium

 1. 24 stycznia 2023 r.

  Prezentacja „Nowego ładu na rzecz owadów zapylających” to reakcja na alarmujący spadek liczebności dzikich owadów zapylających w Europie.

 2. 18 grudnia 2022 r.

  UE zgadza się na wzmocnienie i rozszerzenie handlu uprawnieniami do emisji oraz utworzenie Społecznego Funduszu Klimatycznego, aby pomóc ludziom w transformacji.

 3. 9 grudnia 2022 r.

  Nowe przepisy dotyczące stosowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji w sektorze lotnictwa

 4. 6 grudnia 2022 r.

  UE uzgadnia przepisy mające zapobiec wylesianiu i degradacji lasów na świecie, napędzanych przez produkcję i konsumpcję w UE.

 5. 15 listopada 2022 r.
 6. 27 października 2022 r.

  Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie bardziej rygorystycznych norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych

 7. 15 września 2022 r.

  Wniosek dotyczący nadzwyczajnej interwencji rynkowej, która ma obniżyć rachunki za energię w Europie

 8. 20 lipca 2022 r.
 9. 18 maja 2022 r.

  Plan REPowerEU: przystępna cenowo, bezpieczna i zrównoważona energia dla Europy

 10. 22 kwietnia 2022 r.

  Komisja Europejska przystępuje do Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu i zobowiązuje się, że jej funkcjonowanie będzie neutralne dla klimatu do 2030 r.

 11. 8 marca 2022 r.

  REPowerEU: wspólne europejskie działania w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie

 12. 15 grudnia 2021 r.
 13. 14 grudnia 2021 r.

  Nowe wnioski ustawodawcze dotyczące transportu mają uczynić podróże bardziej efektywnymi i zrównoważonymi

 14. 18 stycznia 2021 r.
 15. 17 września 2020 r.
 16. 8 lipca 2020 r.

  Przyjęcie strategii UE na rzecz integracji systemów energetycznych i sektora technologii wodorowych w celu stworzenia w pełni bezemisyjnego, bardziej wydajnego i wzajemnie połączonego sektora energetycznego

 17. 20 maja 2020 r.

  Prezentacja unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 w celu ochrony wrażliwych zasobów naturalnych na naszej planecie

  Prezentacja strategii „od pola do stołu”, przewidującej stworzenie bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych

 18. 11 marca 2020 r.

  Wniosek w sprawie planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym koncentrującego się na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów

 19. 10 marca 2020 r.

  Przyjęcie europejskiej strategii przemysłowej, planu na rzecz gospodarki gotowej na przyszłość

 20. 4 marca 2020 r.

  Wniosek dotyczący Europejskiego prawa o klimacie zakładający osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r.

  Konsultacje publiczne (otwarte do 17 czerwca 2020 r.) na temat Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, w którym uczestniczą przedstawiciele regionów, społeczności lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw i szkół

 21. 11 grudnia 2019 r.

Wybrane tematy

Dokumenty

 

15 STYCZEŃ 2020
Komunikat i plan działania w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu
polski
(HTML)
Pobierz