Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Ανάδειξή μας στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει σειρά προτάσεων με στόχο να προσαρμοστούν οι πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα, την ενέργεια, τις μεταφορές και τη φορολογία στον σκοπό της μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Στο προσκήνιο

Βασικά μεγέθη

Η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο
έως το 2050
Μείωση κατά τουλάχιστον 55 %
των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990
3 δισ.
παραπάνω δέντρα θα φυτευτούν στην ΕΕ έως το 2030

Τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα βελτιώσει την ευημερία και την υγεία των πολιτών και των μελλοντικών γενεών παρέχοντας:

καθαρό αέρα, καθαρό νερό, υγιές έδαφος και βιοποικιλότητα

ανακαινισμένα, ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια

υγιεινά και οικονομικά προσιτά τρόφιμα

περισσότερες δημόσιες συγκοινωνίες

καθαρότερη ενέργεια και πρωτοποριακή καθαρή τεχνολογική καινοτομία

προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που μπορούν να επισκευάζονται, να ανακυκλώνονται και να επαναχρησιμοποιούνται

θέσεις εργασίας ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις και κατάρτιση σε δεξιότητες για τη μετάβαση

παγκοσμίως ανταγωνιστική και ανθεκτική βιομηχανία

Το αντικείμενο της εργασίας μας

The island of Samsoe: an example of a self-sufficient community in renewable energy

REPowerEU

Οικονομικά προσιτή, εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια για την Ευρώπη

Drought - Spain

Κλίμα

Σκοπός μας είναι η Ευρώπη να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050.

a couple looking at energy bills

Ενέργεια

Καθαρή και αποδοτική ενεργειακή μετάβαση

Vegetables

Γεωργία

Ένα υγιές σύστημα τροφίμων για τους ανθρώπους και τον πλανήτη

The use of Wi-Fi and roaming in train and metro stations, and in public spaces

Μεταφορές

Παροχή αποδοτικών, ασφαλών και φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών

an employee working on a solar panel

Βιομηχανία

Μια βιομηχανική στρατηγική για μια ανταγωνιστική, πράσινη, ψηφιακή Ευρώπη

drawing representing people, trees and a house

Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους

Μια δημιουργική και διεπιστημονική πρωτοβουλία που συνδέει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με τους χώρους διαβίωσης και τις εμπειρίες μας

Χρονοδιάγραμμα

 1. 24 Ιανουαρίου 2023

  Παρουσίαση μια νέας συμφωνίας για τους επικονιαστές, με στόχο την αντιμετώπιση της ανησυχητικής μείωσης των άγριων εντόμων-επικονιαστών στην Ευρώπη.

 2. 18 Δεκεμβρίου 2022

  Η ΕΕ συμφωνεί να ενισχύσει και να επεκτείνει την εμπορία εκπομπών και δημιουργεί Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, το οποίο θα βοηθήσει τους πολίτες κατά τη μετάβαση

 3. 9 Δεκεμβρίου 2022

  Νέοι κανόνες για την εφαρμογή του συστήματος εμπορίας εκπομπών στον τομέα των αερομεταφορών

 4. 6 Δεκεμβρίου 2022

  Η ΕΕ εγκρίνει νομοθεσία για την καταπολέμηση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο, που προκαλούνται από την παραγωγή και την κατανάλωση της ΕΕ

 5. 27 Οκτωβρίου 2022

  Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλήγουν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με αυστηρότερα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από καινούργια αυτοκίνητα και ημιφορτηγά.

 6. 26 Οκτωβρίου 2022
 7. 15 Σεπτεμβρίου 2022

  Προτάσεις επείγουσας παρέμβασης στην αγορά για να μειωθούν οι λογαριασμοί ενέργειας των Ευρωπαίων

 8. 18 Μαΐου 2022

  Σχέδιο REPowerEU: οικονομικά προσιτή, εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια για την Ευρώπη

 9. 22 Απριλίου 2022

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσχωρεί στο ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα και δεσμεύεται να καταστήσει τις δραστηριότητές της κλιματικά ουδέτερες έως το 2030

 10. 8 Μαρτίου 2022

  REPowerEU: κοινή ευρωπαϊκή δράση για πιο προσιτή οικονομικά, εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια

 11. 17 Σεπτεμβρίου 2020
 12. 8 Ιουλίου 2020

  Έγκριση των στρατηγικών της ΕΕ για την ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων και για το υδρογόνο ώστε να ανοίξει ο δρόμος για έναν πλήρως απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές, πιο αποτελεσματικό και διασυνδεδεμένο ενεργειακό τομέα

 13. 20 Μαΐου 2020

  Παρουσίαση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2030 με στόχο την προστασία των ευαίσθητων φυσικών πόρων στον πλανήτη μας

  Παρουσίαση της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», για περισσότερο βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων

 14. 11 Μαρτίου 2020

  Πρόταση σχεδίου δράσης για μια κυκλική οικονομία που εστιάζει στη βιώσιμη χρήση των πόρων

 15. 10 Μαρτίου 2020

  Έγκριση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής, ενός σχεδίου για μια οικονομία έτοιμη για το μέλλον

 16. 4 Μαρτίου 2020

  Πρόταση ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα με στόχο μια κλιματικά ουδέτερη Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2050

  Δημόσια διαβούλευση (ανοικτή έως τις 17 Ιουνίου 2020) σχετικά με το ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα το οποίο θα συνενώνει περιφέρειες, τοπικές κοινότητες, την κοινωνία των πολιτών, επιχειρήσεις και σχολεία

 17. 11 Δεκεμβρίου 2019

Σας παρουσιάζουμε

Έγγραφα

 

15 ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2020
Ανακοίνωση και χάρτης πορείας για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
ελληνικά
(357.68 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση