Skip to main content
Euroopa roheline kokkulepe

Siht saada esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks

Euroopa Komisjon võttis vastu ettepanekute paketi, millega muuta ELi kliima-, energia-, transpordi- ja maksupoliitikat selliselt, et 2030. aastaks oleks võimalik vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet 1990. aasta tasemega võrreldes vähemalt 55%. Lisateave Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimine.

Fookuses

Peamised näitajad

Esimene kliimaneutraalne maailmajagu
aastaks 2050
vähemalt 55%
vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastaks 2030, võrreldes aastaga 1990
3 miljardit
2030. aastaks istutatakse ELis kolm miljardit puud

Euroopa rohelise kokkuleppe eelised

Euroopa roheline kokkulepe tagab meie ja tulevaste põlvkondade heaolu ja tervise, hoolitsedes järgmise eest:

värske õhk, puhas vesi, heas seisundis muld ja elurikkus

renoveeritud ja energiatõhusad hooned

tervislik ja taskukohane toit

rohkem ühistranspordi kasutamist

puhtam energia ja tipptasemel keskkonnahoidlik tehnoloogiline innovatsioon

kauem kestvad tooted, mida saab parandada, ringlusse võtta ja korduskasutada

tulevikukindlad töökohad ja üleminekuks vajalike oskuste koolitus

ülemaailmselt konkurentsivõimeline ja vastupanuvõimeline tööstus

Millega me tegeleme?

Drought - Spain

Kliima

Saada 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks

a couple looking at energy bills

Energia

Puhas ja tõhus energiasüsteemi ümberkujundamine

The use of Wi-Fi and roaming in train and metro stations, and in public spaces

Transport

Tõhusa, turvalise ja keskkonnahoidliku transpordi tagamine

an employee working on a solar panel

Tööstus

Konkurentsivõimelise, keskkonnahoidliku ja digitaalse Euroopa tööstusstrateegia

Ajakava

 1. 10. märts 2023

  ELis lepitakse kokku rangemates normides energiatõhususe suurendamiseks 

 2. 14. veebruar 2023

  Komisjon teeb ettepaneku, et 2030. aastaks oleksid uued linnabussid heiteta ning 2040. aastaks väheneks uute veoautode heide 90%.

 3. 13. veebruar 2023
 4. 24. jaanuar 2023

  Tolmeldajaid käsitleva uue kokkuleppe tutvustamine, et võidelda looduslike tolmeldavate putukate murettekitava vähenemise vastu Euroopas

 5. 18. detsember 2022

  EL lepib kokku heitkogustega kauplemise tõhustamises ja laiendamises ning loob kliimameetmete sotsiaalfondi, et inimesi ülemineku käigus aidata

 6. 9. detsember 2022

  Uued eeskirjad ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kohaldamiseks lennundussektoris

 7. 15. november 2022
 8. 27. oktoober 2022

  Nõukogu ja Euroopa Parlament jõuavad esialgsele poliitilisele kokkuleppele uute sõiduautode ja kaubikute rangemate CO₂-heite normide suhtes

 9. 26. oktoober 2022

  Komisjon teeb ettepaneku kehtestada rangemad eeskirjad puhtama õhu ja vee kohta

 10. 15. september 2022.

  Ettepanek erakorralise turusekkumise kohta, et vähendada eurooplaste energiaarveid

 11. 20. juuli 2022
 12. 22. juuni 2022
 13. 18. mai 2022

  Kava „REPowerEU“: Euroopa taskukohane, kindel ja kestlik energiavarustus

 14. 22. aprill 2022

  Euroopa Komisjon ühineb Euroopa kliimapaktiga ja lubab muuta oma tegevuse 2030. aastaks kliimaneutraalseks

 15. 8. märts 2022

  Kava „REPowerEU“: Euroopa ühismeetmed taskukohasema, kindlama ja kestlikuma energiavarustuse tagamiseks

 16. 10. detsember 2020
 17. 9. detsember 2020
 18. 19. november 2020
 19. 17. september 2020
 20. 8. juuli 2020

  Võetakse vastu ELi energiasüsteemide lõimimise strateegia ja vesinikustrateegia, mis sillutavad teed täielikult dekarboniseeritud ning tõhusama ja paremini ühendatud energiasektori poole

 21. 20. mai 2020

  Esitletakse aastani 2030 ulatuvat ELi elurikkuse strateegiat, mille eesmärk on kaitsta meie planeedi tundlikke loodusvarasid

  Esitletakse strateegiat „Talust taldrikule“, mille eesmärk on muuta toidusüsteemid kestlikumaks

 22. 11. märts 2020

  Ettepanek võtta vastu ringmajanduse tegevuskava, milles keskendutakse ressursside säästvale kasutamisele

 23. 10. märts 2020

  Võetakse vastu Euroopa tööstusstrateegia ehk tulevikukindla majanduse kava

 24. 4. märts 2020

  Ettepanek võtta vastu Euroopa kliimamäärus, mille eesmärk on, et Euroopa Liit aastaks 2050 kliimaneutraalne

  Kuni 17. juunini 2020 kestnud avalik konsultatsioon, et arutada Euroopa kliimapakti, milles osalevad piirkondade, kohalike kogukondade, kodanikuühiskonna ja koolide esindajad

 25. 11. detsember 2019

Aktuaalne

Dokumendid

15 JAANUAR 2020
Teatis ja tegevuskava Euroopa rohelise kokkuleppe kohta
eesti
(257.7 KB - HTML)
Laadige alla