Skip to main content
Európska zelená dohoda

Snaha stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom

Európska komisia prijala súbor návrhov na zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, a to prispôsobením politík EÚ v oblasti klímy, energetiky, dopravy a zdaňovania. Ďalšie informácie o plnení cieľov Európskej zelenej dohody.

Hlavná téma

Kľúčové údaje

Prvý klimaticky neutrálny kontinent
do roku 2050
Najmenej 55 %
zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 oproti roku 1990
3 miliardy
nových stromov vysadených v EÚ do roku 2030

Prínosy Európskej zelenej dohody

Európska zelená dohoda zlepší kvalitu života a zdravie občanov a budúcich generácií tým, že sa ňou zabezpečia:

čerstvý vzduch, čistá voda, zdravá pôda a biodiverzita,

renovované, energeticky hospodárne budovy,

zdravé a cenovo dostupné potraviny,

viac verejnej dopravy,

čistejšia energia a špičkové čisté technologické inovácie,

výrobky s dlhšou životnosťou, ktoré možno opraviť, recyklovať a opätovne použiť,

nadčasové pracovné miesta a odborná príprava v oblasti zručností umožňujúca zmenu postavenia na trhu práce,

celosvetovo konkurencieschopný a odolný priemysel.

Na čom pracujeme

The island of Samsoe: an example of a self-sufficient community in renewable energy

REPowerEU

Cenovo dostupná, bezpečná a udržateľná energia pre Európu

Drought - Spain

Klíma

Stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom

a couple looking at energy bills

Energetika

Čistá a efektívna energetická transformácia

The use of Wi-Fi and roaming in train and metro stations, and in public spaces

Doprava

Zabezpečenie efektívnej, bezpečnej a ekologickej dopravy

an employee working on a solar panel

Priemysel

Priemyselná stratégia pre konkurencieschopnú, zelenú a digitálnu Európu

drawing representing people, trees and a house

Nový európsky Bauhaus

Kreatívna a interdisciplinárna iniciatíva, ktorá spája Európsku zelenú dohodu s našimi životnými priestormi a pocitmi

Chronologický prehľad

 1. 24. januára 2023

  Komisia predstavila dokument Nový prístup k opeľovačom, ktorým reaguje na znepokojujúci úbytok voľne žijúceho opeľujúceho hmyzu v Európe.

 2. 18. decembra 2022

  EÚ sa dohodla na posilnení a rozšírení obchodovania s emisiami. Vytvára Sociálno-klimatický fond, ktorý má ľudom pomôcť pri transformácii

 3. 9. decembra 2022

  Nové pravidlá uplatňovania systému EÚ na obchodovanie s emisiami v leteckej doprave

 4. 27. októbra 2022

  Rada a Európsky parlament dosahujú predbežnú politickú dohodu o prísnejších emisných normách CO₂ pre nové osobné automobily a dodávky

 5. 15. septembra 2022

  Návrh na mimoriadnu intervenciu na trhu v záujme zníženia účtov za energie pre Európanov

 6. 18. mája 2022

  Plán REPowerEU: cenovo dostupná, bezpečná a udržateľná energia pre Európu

 7. 22. apríla 2022

  Európska komisia sa pripája k Európskemu klimatickému paktu a zaväzuje sa dosiahnuť, aby jej operácie boli do roku 2030 klimaticky neutrálne

 8. 8. marca 2022

  REPowerEU: spoločné európske opatrenia pre cenovo dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu

 9. 18. januára 2021
 10. 17. septembra 2020
 11. 8. júla 2020

  Prijatie stratégie EÚ pre integráciu energetického systému a vodíkové technológie s cieľom pripraviť pôdu pre úplne dekarbonizované, efektívnejšie a prepojenejšie odvetvie energetiky

 12. 20. mája 2020

  Predstavenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 na ochranu krehkých prírodných zdrojov na našej planéte

  Predstavenie stratégie Z farmy na stôl v záujme zvýšenia udržateľnosti potravinových systémov

 13. 11. marca 2020

  Návrh akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo so zameraním na udržateľné využívanie zdrojov

 14. 10. marca 2020

  Prijatie európskej priemyselnej stratégie – plánu pre hospodárstvo pripravené na budúcnosť

 15. 4. marca 2020

  Návrh európskeho právneho predpisu v oblasti klímy na zabezpečenie klimaticky neutrálnej Európskej únie do roku 2050

  Verejná konzultácia (otvorená do 17. júna 2020) o Európskom klimatickom pakte, ktorý spojí snahy regiónov, miestnych komunít, občianskej spoločnosti, firiem a škôl

 16. 11. decembra 2019

Do pozornosti

Dokumenty

 

15 JANUÁR 2020
Oznámenie a plán realizácie týkajúce sa európskej zelenej dohody
slovenčina
(HTML)
Stiahnuť