Skip to main content
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa

Komissio on hyväksynyt joukon ehdotuksia, joilla EU:n ilmasto-, energia-, liikenne- ja veropolitiikkaa uudistetaan, jotta ne tukevat tavoitetta pienentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Lisätietoa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisesta.

Valokeilassa

Avainluvut

Ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa
vuoteen 2050 mennessä
Vähintään 55 %:n vähennys
kasvihuonekaasupäästöissä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä
3 miljardia puuta
istutettavaksi EU:ssa vuoteen 2030 mennessä

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman hyödyt

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla parannetaan kansalaisten ja tulevien sukupolvien hyvinvointia ja terveyttä. Sen keskiössä ovat

puhdas ilma, puhdas vesi, terve maaperä ja luonnon monimuotoisuus

energiatehokkaiksi kunnostetut rakennukset

terveelliset ja kohtuuhintaiset elintarvikkeet

siirtyminen julkiseen liikenteeseen

puhtaampi energia ja huipputason puhtaan teknologian innovaatiot

pitkäikäisemmät tuotteet, joita voi korjata, kierrättää ja uudelleenkäyttää

tulevaisuuden työpaikkojen luominen ja siirtymävaiheessa tarvittavan koulutuksen tarjoaminen

maailmanlaajuisesti kilpailu- ja selviytymiskykyinen teollisuus

EU:n toimet

The island of Samsoe: an example of a self-sufficient community in renewable energy

REPowerEU

Kohtuuhintaista, varmaa ja kestävää energiaa Euroopalle

Drought - Spain

Ilmasto

Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

a couple looking at energy bills

Energia

Puhdas ja tehokas energiasiirtymä

Vegetables

Maatalous

Ihmisten ja ympäristön kannalta terveellinen elintarvikejärjestelmä

The use of Wi-Fi and roaming in train and metro stations, and in public spaces

Liikenne

Tehokkaat, turvalliset ja ympäristöystävälliset liikenneratkaisut

an employee working on a solar panel

Teollisuus

Kilpailukykyisen, vihreän ja digitaalisen Euroopan teollisuusstrategia

drawing representing people, trees and a house

Uusi eurooppalainen Bauhaus

Luova ja monialainen aloite, joka yhdistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman asuintiloihin ja elämänkokemuksiin

Aikajana

 1. 18.12.2022

  EU sopii päästökauppajärjestelmän vahvistamisesta ja laajentamisesta ja perustaa sosiaalisen ilmastorahaston siirtymää varten

 2. 9.12.2022

  Uudet säännöt EU:n päästökauppajärjestelmän soveltamisesta ilmailualalla

 3. 27.10.2022

  Neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsevät alustavaan poliittiseen yhteisymmärrykseen tiukemmista hiilidioksidipäästönormeista uusille henkilö- ja pakettiautoille

 4. 15.9.2022

  Ehdotus kiireellisistä markkinatoimenpiteistä eurooppalaisten energialaskujen pienentämiseksi

 5. 18.5.2022

  REPowerEU-suunnitelma: kohtuuhintaista, varmaa ja kestävää energiaa Euroopalle

 6. 22.4.2022

  Euroopan komissio liittyy eurooppalaiseen ilmastosopimukseen ja sitoutuu tekemään toiminnastaan ilmastoneutraalia vuoteen 2030 mennessä

 7. 8.3.2022

  REPowerEU: kohtuuhintaisempaa, varmempaa ja kestävämpää energiaa koskevat yhteiset eurooppalaiset toimet

 8. 15.12.2021

  Komission ehdotukset hiilen poistamiseksi, kierrättämiseksi ja kestäväksi varastoimiseksi

 9. 14.12.2021

  Uudet liikennealan ehdotukset, joilla tavoitellaan parempaa tehokkuutta ja kestävämpää matkustamista

 10. 8.7.2020

  Komissio hyväksyy energiajärjestelmän integrointia ja vetyä koskevat EU:n strategiat, joiden tavoitteena on tehokkaampi, yhteenliitetty ja täysin hiilivapaa energiasektori

 11. 20.5.2020

  Komissio esittelee vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian, jonka tavoitteena on luonnonvarojen suojeleminen

  Komissio esittelee Pellolta pöytään -strategian, jolla pyritään parantamaan elintarvikejärjestelmien kestävyyttä

 12. 11.3.2020

  Ehdotus kiertotalouden toimintasuunnitelmaksi, jonka tavoitteena on resurssien kestävä käyttö

 13. 10.3.2020

  Komissio antaa Euroopan teollisuusstrategiaa koskevat tiedonannot, joissa esitellään suunnitelma tulevaisuuden taloudesta

 14. 4.3.2020

  Ehdotus EU:n ilmastolaiksi, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä

  Julkinen kuuleminen (17.6.2020 asti) eurooppalaisesta ilmastosopimuksesta, jolla pyritään saamaan alueet, paikallisyhteisöt, kansalaisyhteiskunta, yritykset ja oppilaitokset mukaan ilmasto- ja ympäristötoimiin

 15. 11.12.2019

Valokeilassa

Asiakirjat

 

15 TAMMIKUU 2020
Komission tiedonanto ja etenemissuunnitelma Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta
suomi
(265.42 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (350.15 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (272.61 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (264.93 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (262.93 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (274.73 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (257.7 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (357.68 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (263.33 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (140.13 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (269.29 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (263.8 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (282.6 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (269.13 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (268.23 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (HTML)
  Lataa
 • português
  (HTML)
  Lataa
 • română
  (HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (HTML)
  Lataa
 • svenska
  (259.83 KB - HTML)
  Lataa