Skip to main content
Europos žaliasis kursas

Siekis tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu

Europos Komisija priėmė pasiūlymų rinkinį, kuriuo siekiama ES klimato, energetikos, transporto ir mokesčių politiką pertvarkyti taip, kad būtų pasiektas tikslas iki 2030 m. grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu. Daugiau informacijos apie Europos žaliojo kurso įgyvendinimą.

Svarbiausi faktai

Pagrindiniai duomenys

Pirmasis neutralaus poveikio klimatui žemynas
iki 2050 m.
Bent 55 proc. mažesnis
grynasis išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iki 2030 m., palyginti su 1990 m. lygiu
3 mlrd.
iki 2030 m. ES papildomai pasodintų medžių

Europos žaliojo kurso nauda

Europos žaliasis kursas pagerins piliečių bei ateities kartų gerovę ir sveikatą, nes jo laikantis bus užtikrinta:

grynas oras, švarus vanduo, sveikas dirvožemis ir biologinė įvairovė

renovuoti, efektyviai energiją naudojantys pastatai

sveiki ir įperkami maisto produktai

daugiau viešojo transporto

švaresnė energija ir pažangiausios švarių technologijų inovacijos

ilgalaikiškesni gaminiai, kuriuos galima remontuoti, perdirbti ir pakartotinai naudoti

perspektyvios darbo vietos ir pertvarkai reikalingų įgūdžių ugdymas

pasauliniu mastu konkurencinga ir atspari pramonė

Mūsų veikla

Drought - Spain

Klimatas

Siekis iki 2050 m. tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu

a couple looking at energy bills

Energetika

Perėjimas prie švarios ir efektyvios energijos

The use of Wi-Fi and roaming in train and metro stations, and in public spaces

Transportas

Veiksmingas, saugus ir aplinką tausojantis transportas

an employee working on a solar panel

Pramonė

Konkurencingos, žalios ir skaitmeninės Europos pramonės strategija

drawing representing people, trees and a house

Naujasis europinis bauhauzas

Kūrybiška ir tarpdalykinė iniciatyva, susiejanti Europos žaliąjį kursą su mūsų gyvenamosiomis erdvėmis ir patirtimi

Chronologija

 1. 2023 m. sausio 24 d.

  Pristatytas „Naujas apdulkintojų politikos kursas“, padėsiantis kovoti su nerimą keliančiu laukinių apdulkinančių vabzdžių skaičiaus mažėjimu Europoje

 2. 2022 m. gruodžio 18 d.

  ES susitarė stiprinti ir plėsti apyvartinių taršos leidimų prekybą ir įsteigė Socialinį klimato fondą, kuris padės žmonėms pertvarkos laikotarpiu

 3. 2022 m. lapkričio 15 d.
 4. 2022 m. spalio 27 d.

  Taryba ir Europos Parlamentas pasiekė preliminarų politinį susitarimą dėl griežtesnių naujų lengvųjų automobilių ir furgonų išmetamo CO2 normų

 5. 2022 m. rugsėjo 15 d.

  Pasiūlyta skubi intervencija į rinką, kad būtų sumažintos europiečių sąskaitos už energiją

 6. 2022 m. liepos 20 d.
 7. 2022 m. gegužės 18 d.

  Planas „REPowerEU“ – galimybė Europoje vartoti įperkamą, saugią ir tvarią energiją

 8. 2022 m. balandžio 22 d.

  Europos Komisija prisijungė prie Europos klimato pakto ir įsipareigojo iki 2030 m. pasiekti, kad jos veiklos poveikis klimatui taptų neutralus

 9. 2022 m. kovo 8 d.

  „REPowerEU“: bendri Europos veiksmai įperkamesnei energijai bei saugesnei ir tvaresnei energetikai užtikrinti

 10. 2021 m. gegužės 17 d.
 11. 2021 m. gegužės 12 d.
 12. 2021 m. sausio 18 d.
 13. 2020 m. gruodžio 10 d.
 14. 2020 m. gruodžio 9 d.
 15. 2020 m. liepos 8 d.

  Patvirtinamos ES energetikos sistemos integravimo ir vandenilio strategijos siekiant sukurti visiškai nuo iškastinio kuro nepriklausomą, veiksmingesnį ir tarpusavyje sujungtą energetikos sektorių

 16. 2020 m. gegužės 20 d.

  Pateikta 2030 m. ES biologinės įvairovės strategija, kuria siekiama apsaugoti ribotus mūsų planetos gamtos išteklius

  Pristatyta strategija „Nuo ūkio iki stalo“, kuria siekiama didinti maisto sistemų tvarumą

 17. 2020 m. kovo 11 d.

  Pasiūlymas dėl Žiedinės ekonomikos veiksmų plano, kuriuo visų pirma sprendžiami tausaus išteklių naudojimo klausimai

 18. 2020 m. kovo 10 d.

  Priimta Europos pramonės strategija – perspektyvinės ekonomikos planas

 19. 2020 m. kovo 4 d.

  Pasiūlymas dėl Europos klimato teisės akto, kuriuo siekiama Europos Sąjungos poveikio klimatui neutralizavimo iki 2050 m.

  Viešos konsultacijos (iki 2020 m. birželio 17 d.) dėl Europos klimato pakto, prie kurio galės jungtis regionai, vietos bendruomenės, pilietinė visuomenė, įmonės ir mokyklos

 20. 2019 m. gruodžio 11 d.

Dėmesio centre

Dokumentai

 

15 SAUSIS 2020
Komunikatas ir veiksmų planas dėl Europos žaliojo kurso
lietuvių
(263.8 KB - HTML)
Parsisiųsdinti