Skip to main content

L-Industrija u l-Patt Ekoloġiku

Strateġija industrijali għal Ewropa kompetittiva, ekoloġika u diġitali

L-għan ewlieni huwa li jiġi sfruttat il-potenzjal sinifikanti fis-swieq globali għal teknoloġiji b’emissjonijiet baxxi, prodotti u servizzi sostenibbli sabiex tinkiseb in-newtralità klimatika sal-2050. Madankollu, il-kisba ta’ ekonomija newtrali għall-klima u ċirkolari teħtieġ il-mobilizzazzjoni sħiħa tal-industrija. Il-ktajjen tal-valur industrijali kollha, inklużi s-setturi intensivi fl-enerġija, se jkollhom rwol ewlieni x’jaqdu.

L-Istrateġija Industrijali l-ġdida għall-Ewropa se tmexxi t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali doppji u se ssir saħansitra aktar kompetittiva globalment. Dan se jgħin lill-industrija tnaqqas l-impronta tal-karbonju tagħha billi tipprovdi soluzzjonijiet ta’ teknoloġija nodfa u affordabbli u billi tiżviluppa mudelli ġodda ta’ negozju. Bl-Istrateġija aġġornata bbażata fuq it-tagħlimiet li rriżultaw mill-pandemija tal-COVID-19, l-UE għandha l-għan li tiżgura li l-industrija Ewropea tkun tista’ tmexxi t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali aċċellerati.

Il-Kummissjoni Ewropea adottat sett ta’ proposti leġiżlattivi sabiex il-politiki tal-UE dwar il-klima, l-enerġija, it-trasport u t-tassazzjoni tagħmilhom tajbin biex inaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra b’mill-inqas 55% sal-2030, meta mqabbla mal-livelli tal-1990. Aktar informazzjoni dwar Inwettqu l-Patt Ekoloġiku Ewropew.

Dokumenti

 

10 MARZU 2020
A new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europe Factsheet
English
(5.95 KB - HTML)
Iddawnlowdja

 

10 MARZU 2020
Unleashing the full potential of European SMEs
English
(5.95 KB - HTML)
Iddawnlowdja

 

10 MARZU 2020
A single market that delivers for businesses and consumers
English
(5.95 KB - HTML)
Iddawnlowdja