Přejít na hlavní obsah
1 of 1
Zelená dohoda pro Evropu

Chceme se stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem

Evropská komise přijala soubor návrhů, které mají uzpůsobit politická opatření EU v oblasti klimatu, energetiky, dopravy a zdanění tak, aby se mohla podílet na snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % (z úrovně v roce 1990). Další informace o realizaci Zelené dohody pro Evropu

Zelená dohoda pro Evropu v obrazech

Hlavní téma

Základní údaje

První klimaticky neutrální kontinent
do roku 2050
Alespoň o 55 % méně
emisí skleníkových plynů do roku 2030 oproti roku 1990
3 miliardy
stromů vysázených v EU do roku 2030

Na čem pracujeme

Drought - Spain

První klimaticky neutrální kontinent do roku 2050

The use of Wi-Fi and roaming in train and metro stations, and in public spaces

Efektivní a bezpečná doprava šetrná k životnímu prostředí

an employee working on a solar panel

Průmyslová strategie pro konkurenceschopnou, ekologickou a digitální Evropu

drawing representing people, trees and a house

Kreativní a interdisciplinární iniciativa, která propojuje Zelenou dohodu pro Evropu s naším životním prostorem a zkušenostmi

Chronologický přehled

 1. 27. května 2024

  Přijetí aktu o průmyslu pro čisté nulové emise a nařízení EU o snížení emisí metanu v odvětví energetiky

 2. 12. dubna 2024
 3. 10. dubna 2024

  Komise přijala sdělení shrnující sérii dialogů o čisté transformaci, které se zabývaly přeměnou Evropy v čistou, spravedlivou a konkurenceschopnou ekonomiku účinně využívající zdroje.

 4. 15. března 2024

  Komise navrhuje cílený přezkum společné zemědělské politiky na podporu zemědělců v EU

 5. 11. března 2024
 6. 20. února 2024
 7. 20. února 2024
 8. 6. února 2024

  Komise přijala Strategii EU pro průmyslové hospodaření s uhlíkem, která stanoví zásady, jak CO2 udržitelným způsobem zachycovat, ukládat a posléze opětovně využít.

 9. 6. února 2024

  Komise představila doporučení pro cíl snížení emisí do roku 2040 za účelem vytýčení cesty ke klimatické neutralitě do roku 2050.

 10. 6. února 2024
 11. 14. prosince 2023
 12. 2. prosince 2023

  COP28: Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová přijala globální závazek týkající se obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti.

 13. 29. listopadu 2023
 14. 22. listopadu 2023

  Komise navrhuje nový právní rámec pro monitorování lesů, jehož cílem je zvýšit odolnost evropských lesů.

 15. 24. října 2023
 16. 9. října 2023

  Přijetím dvou posledních návrhů právních předpisů se završil balíček „Fit for 55“, který obsahuje opatření ke snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. EU disponuje nyní právně závaznými cíli v oblasti klimatu, jež se vztahují na všechna klíčová odvětví hospodářství.

 17. 13. července 2023

  Představení iniciativy, jež má zvýšit oběhovost automobilového průmyslu od návrhu přes výrobu až po zpracování vozidel s ukončenou životností

 18. 11. července 2023

  Prezentace opatření, která povedou ke zvýšení účinnosti a udržitelnosti nákladní dopravy díky lepší správě železniční infrastruktury, výraznějším pobídkám pro nákladní automobily s nízkými emisemi a lepší informovanosti o emisích skleníkových plynů z nákladní dopravy.

 19. 5. července 2023

  Evropská komise předložila balíček opatření pro trvale udržitelné využívání klíčových přírodních zdrojů – ke zlepšení odolnosti půdy, zvýšení udržitelnosti a odolnosti potravinových systémů, zlepšení reprodukčního materiálu rostlin a lesních dřevin a k omezení potravinového a textilního odpadu.

 20. 16. června 2023

  Návrh revize nařízení o označování energetickými štítky, díky které budou spotřebitelé moct činit informovaná a udržitelná rozhodnutí při nákupu mobilních a bezdrátových telefonů a tabletů.

 21. 26. dubna 2023

  Evropský parlament a Rada dosáhly politické dohody o návrhu Iniciativy pro letecká paliva ReFuelEU.

 22. 25. dubna 2023

  Balíček „Fit for 55“: Rada přijala klíčové právní předpisy, které naplňují cíle v oblasti klimatu do roku 2030.

 23. 25. dubna 2023

  Energetická platforma EU: Evropská komise zveřejnila první výzvu ke společnému nákupu zemního plynu, která je určena podnikům.

 24. 28. března 2023

  Byl dohodnut nový ambiciózní předpis o zavádění dostatečné infrastruktury pro alternativní paliva.

 25. 23. března 2023

  Byla dosažena dohoda o snížení emisí z námořní dopravy podporou udržitelných paliv pro lodní dopravu.

 26. 22. března 2023

  Ochrana spotřebitele: Snadnější výběr udržitelných výrobků a konec tzv. lakování nazeleno

 27. 22. března 2023

  Právo na opravu: Evropská komise přijala nový návrh společných pravidel na podporu oprav zboží.

 28. 16. března 2023

  Evropská komise předložila návrh aktu o kritických surovinách

 29. 16. března 2023

  Evropská komise předložila návrh akt o průmyslu pro čisté nulové emise.

 30. 14. března 2023

  Evropská komise navrhla reformu uspořádání trhu EU s elektřinou s cílem podpořit obnovitelné zdroje energie, lépe chránit spotřebitele a zvýšit konkurenceschopnost průmyslu.

 31. 10. března 2023

  EU se dohodla na přísnějších pravidlech pro zvýšení energetické účinnosti. 

 32. 21. února 2023

  Evropská komise předložila balíček opatření ke zlepšení udržitelnosti a odolnosti odvětví rybolovu a akvakultury v EU.

 33. 14. února 2023

  Evropská komise navrhla zajistit do roku 2030 nulové emise u nových městských autobusů a do roku 2040 pak 90% snížení emisí u nových nákladních vozidel.

 34. 13. února 2023
 35. 1. února 2023

  Evropská komise předložila Průmyslový plán Zelené dohody pro Evropu, jenž má za úkol posílit konkurenceschopnost evropského uhlíkově neutrálního průmyslu a podpořit rychlý přechod ke klimatické neutralitě.

 36. 24. ledna 2023

  Evropská komise předložila novou dohodu týkající se opylovačů s cílem řešit alarmující úbytek volně žijícího opylujícího hmyzu v Evropě.

 37. 18. prosince 2022

  EU se dohodla na posílení a rozšíření systému obchodování s emisemi a vytvořila Sociální fond pro klimatická opatření, který bude pomáhat lidem během energetické transformace.

 38. 9. prosince 2022

  Nová pravidla uplatňování systému EU pro obchodování s emisemi v odvětví letectví

 39. 6. prosince 2022
 40. 27. října 2022

  Rada a Evropský parlament dosáhly předběžné politické dohody o přísnějších výkonnostních normách pro emise CO2 pro nové osobní automobily a dodávky.

 41. 26. října 2022
 42. 15. září 2022

  Návrh na mimořádnou tržní intervenci s cílem snížit částky, které Evropané platí za energie.

 43. 20. července 2022
 44. 18. května 2022

  Plán REPowerEU: cenově dostupná, bezpečná a udržitelná energie pro Evropu

 45. 22. dubna 2022

  Evropská komise se připojuje k evropskému klimatickému paktu a zavazuje se, že do roku 2030 bude její chod klimaticky neutrální.

 46. 8. března 2022

  Plán REPowerEU: společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii

 47. 15. prosince 2021
 48. 14. prosince 2021
 49. 18. ledna 2021
 50. 10. prosince 2020
 51. 9. prosince 2020
 52. 8. července 2020

  Schválení strategie EU pro integraci energetického systému a strategie EU pro vodík, jež mají vytyčit cestu k plně dekarbonizovanému, účinnějšímu a více propojenému energetickému odvětví

 53. 20. května 2020

  Představení strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 v zájmu ochrany ohrožených přírodních zdrojů naší planety

  Představení strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“, jejímž účelem je zajistit větší udržitelnost našich potravinových systémů

 54. 11. března 2020

  Předložení návrhu akčního plánu EU pro oběhové hospodářství, který se zaměřuje na udržitelné využívání zdrojů

 55. 10. března 2020

  Přijetí průmyslové strategie EU – plánu, který má hospodářství připravit na budoucnost

 56. 4. března 2020

  Návrh evropského právního rámce pro klima, jehož úkolem je zajistit do roku 2050 klimatickou neutralitu Evropské unie

  Veřejná konzultace k evropskému klimatickému paktu (uzávěrka 17. června 2020) určená pro regiony, místní společenství, občanské společnosti, podniky a školy

 57. 11. prosince 2019

Doporučujeme

Dokumenty

15. LEDNA 2020
Sdělení a plán týkající se Zelené dohody pro Evropu