Skip to main content
Zelená dohoda pro Evropu

Snaha stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem

Evropská komise přijala soubor návrhů, které mají uzpůsobit politiky EU v oblasti klimatu, energetiky, dopravy a zdanění tak, aby se mohly podílet na snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % (z úrovně v roce 1990). Další informace o realizaci Zelené dohody pro Evropu

Hlavní téma

Základní údaje

První klimaticky neutrální kontinent
do roku 2050
Alespoň o 55 % méně
emisí skleníkových plynů do roku 2030 oproti roku 1990
3 miliardy
stromů vysázených v EU do roku 2030

Přínos Zelené dohody pro Evropu

Zelená dohoda pro Evropu zlepší život a zdraví občanů i budoucích generací tím, že zajistí:

čistý vzduch a vodu, zdravou půdu a biologickou rozmanitost

renovované, energeticky účinné budovy

zdravé a cenově dostupné potraviny

hustou síť veřejné dopravy

čisté energie a špičkové čisté technologické inovace

výrobky s delší životností, které lze opravit, recyklovat a opětovně použít

moderní pracovní místa a odbornou přípravu vedoucí k dovednostem, které budou pro transformaci potřeba

globálně konkurenceschopný a odolný průmysl

Na čem pracujeme

The island of Samsoe: an example of a self-sufficient community in renewable energy

REPowerEU

Cenově dostupná, bezpečná a udržitelná energie pro Evropu

Drought - Spain

Klima

První klimaticky neutrální kontinent do roku 2050

The use of Wi-Fi and roaming in train and metro stations, and in public spaces

Doprava

Efektivní a bezpečná doprava šetrná k životnímu prostředí

an employee working on a solar panel

Průmysl

Průmyslová strategie pro konkurenceschopnou, ekologickou a digitální Evropu

drawing representing people, trees and a house

Nový evropský Bauhaus

Kreativní a interdisciplinární iniciativa, která propojuje Zelenou dohodu pro Evropu s naším životním prostorem a zkušenostmi

Časová osa

 1. 24. ledna 2023

  Komise předložila novou dohodu pro opylovače s cílem řešit alarmující úbytek volně žijícího opylujícího hmyzu v Evropě.

 2. 18. prosince 2022

  EU se dohodla na posílení a rozšíření systému obchodování s emisemi a vytvořila Sociální fond pro klimatická opatření na pomoc lidem během energetické transformace

 3. 9. prosince 2022

  Nová pravidla uplatňování systému EU pro obchodování s emisemi v odvětví letectví

 4. 6. prosince 2022
 5. 27. října 2022

  Rada a Evropský parlament dosáhly předběžné politické dohody o přísnějších výkonnostních normách pro emise CO2 pro nové osobní automobily a dodávky

 6. 15. září 2022

  Návrh na mimořádnou tržní intervenci s cílem snížit účty Evropanů za energie

 7. 20. července 2022
 8. 18. května 2022

  Plán REPowerEU: cenově dostupná, bezpečná a udržitelná energie pro Evropu

 9. 22. dubna 2022

  Evropská komise se připojuje k evropskému klimatickému paktu a zavazuje se, že do roku 2030 bude její chod klimaticky neutrální

 10. 8. března 2022

  REPowerEU: společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii

 11. 15. prosince 2021
 12. 14. prosince 2021
 13. 8. července 2020

  Přijetí strategie EU pro integraci energetického systému a strategie EU pro vodík k vytyčení cesty směrem k plně dekarbonizovanému, účinnějšímu a více propojenému energetickému odvětví

 14. 20. května 2020

  Představení strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 v zájmu ochrany ohrožených přírodních zdrojů naší planety

  Představení strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“, jejímž účelem je zajistit větší udržitelnost našich potravinových systémů

 15. 11. března 2020

  Předložení návrhu akčního plánu EU pro oběhové hospodářství, který se zaměřuje na udržitelné využívání zdrojů

 16. 10. března 2020

  Přijetí evropské průmyslové strategie – plánu, který má hospodářství připravit na budoucnost

 17. 4. března 2020

  Návrh evropského právního rámce pro klima, jehož úkolem je zajistit do roku 2050 klimatickou neutralitu Evropské unie

  Veřejná konzultace k evropskému klimatickému paktu (uzávěrka 17. června 2020) určená pro regiony, místní společenství, občanské společnosti, podniky a školy

 18. 11. prosince 2019

Doporučujeme

Dokumenty

 

15 LEDEN 2020
Sdělení a plán týkající se Zelené dohody pro Evropu
čeština
(264.93 KB - HTML)
Stáhnout