Skip to main content
Evropski zeleni dogovor

Postati prva podnebno nevtralna celina

Evropska komisija je sprejela sklop predlogov za pripravo podnebne, energetske, prometne in davčne politike EU na zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Več informacij o uresničevanju evropskega zelenega dogovora.

Poudarek

Ključni podatki

Prva podnebno nevtralna celina
do leta 2050
Vsaj 55 % manj
neto emisij toplogrednih plinov do leta 2030 v primerjavi z letom 1990
3 milijarde
posajenih novih dreves v EU do leta 2030

Koristi evropskega zelenega dogovora

Evropski zeleni dogovor bo izboljšal blaginjo in zdravje državljank in državljanov ter prihodnjih generacij:

sveži zrak, čista voda, zdrava tla in biotska raznovrstnost

prenovljene, energijsko učinkovite stavbe

zdrava in cenovno dostopna hrana

več javnega prevoza

čistejša energija in najnovejše čiste tehnološke inovacije

izdelki z daljšim trajanjem, ki jih je mogoče popraviti, reciklirati in ponovno uporabiti

delovna mesta za prihodnost ter usposabljanje, potrebno za prehod

globalno konkurenčna in odporna industrija

Na katerih področjih smo dejavni

The island of Samsoe: an example of a self-sufficient community in renewable energy

REPowerEU

Cenovno dostopna, zanesljiva in trajnostna energija za Evropo

Drought - Spain

Podnebje

Prva podnebno nevtralna celina do leta 2050

a couple looking at energy bills

Energija

Čist in učinkovit energetski prehod

Vegetables

Kmetijstvo

Zdrav prehranski sistem za ljudi in planet

The use of Wi-Fi and roaming in train and metro stations, and in public spaces

Promet

Učinkovit, varen in okolju prijazen promet

an employee working on a solar panel

Industrija

Industrijska strategija za konkurenčno, zeleno in digitalno Evropo

drawing representing people, trees and a house

Novi evropski Bauhaus

Ustvarjalna in interdisciplinarna pobuda, ki evropski zeleni dogovor povezuje z življenjskimi prostori in izkušnjami

Časovnica

 1. 24. januar 2023

  Komisija je predstavila Nov dogovor za opraševalce, s katerim želi zaustaviti zaskrbljujoče zmanjševanje števila divjih žuželk opraševalk v Evropi.

 2. 18. december 2022

  EU sprejme dogovor o okrepitvi in razširitvi trgovanja z emisijami ter ustanovitvi Socialnega sklada za podnebje, ki bo ljudem pomagal pri prehodu

 3. 9. december 2022

  Sprejeta nova pravila o uporabi sistema EU za trgovanje z emisijami v letalskem sektorju

 4. 6. december 2022

  EU sprejela zakonodajo za boj proti krčenju in degradaciji gozdov po svetu, ki ju povzročata proizvodnja in potrošnja v EU

 5. 15. november 2022
 6. 27. oktober 2022

  Svet in Evropski parlament dosežeta začasni politični dogovor o strožjih standardih emisijskih vrednosti CO2 za nove avtomobile in kombinirana vozila

 7. 26. oktober 2022
 8. 15. september 2022

  Predlog za nujno posredovanje na trgu za znižanje računov Evropejcev in Evropejk

 9. 20. julij 2022
 10. 18. maj 2022

  Načrt REPowerEU: cenovno dostopna, zanesljiva in trajnostna energija za Evropo

 11. 22. april 2022

  Evropska komisija se pridruži evropskemu podnebnemu paktu in se zaveže, da bodo njene dejavnosti do leta 2030 podnebno nevtralne

 12. 8. marec 2022

  Načrt REPowerEU: skupni evropski ukrepi za cenovno dostopnejšo, zanesljivejšo in bolj trajnostno energijo

 13. 18. januar 2021
 14. 9. december 2020
 15. 17. september 2020

  Predstavitev načrta za uresničitev podnebnih ciljev do leta 2030

 16. 8. julij 2020

  Sprejetje strategije EU za povezovanje energetskega sistema in strategije EU za vodik za doseganje popolnoma razogljičenega, učinkovitejšega in medsebojno povezanega energetskega sektorja

 17. 20. maj 2020

  Predstavitev strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 za zaščito krhkih naravnih virov našega planeta

  Predstavitev strategije od vil do vilic – za bolj trajnostne prehrambene sisteme

 18. 11. marec 2020

  Predlog akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, ki se osredotoča na trajnostno rabo virov

 19. 10. marec 2020

  Sprejetje evropske industrijske strategije – načrta za gospodarstvo, pripravljeno na prihodnost

 20. 4. marec 2020

  Predlog za evropska podnebna pravila, ki bodo zagotovila podnebno nevtralno Evropsko unijo do leta 2050

  Javno posvetovanje (potekalo je do 17. junija 2020) o evropskem podnebnem paktu, ki združuje regije, lokalne skupnosti, civilno družbo, podjetja in šole

 21. 11. december 2019

V žarišču

Dokumenti

 

15 JANUAR 2020
Sporočilo in časovni načrt o evropskem zelenem dogovoru
slovenščina
(HTML)
Prenesi