Skip to main content

Żvilupp reġjonali u urban tal-UE

Ara x'qed tagħmel l-UE f'pajjiżek biex tappoġġja l-iżvilupp ekonomiku, bħall-għajnuna lill-bdiewa u lin-negozji żgħar, it-titjib tal-opportunitajiet tal-edukazzjoni, il-ġlieda kontra l-faqar u l-promozzjoni tal-iżvilupp sostenibbli. Applika għal fondi.