Pāriet uz galveno saturu
Eiropas zaļais kurss

Mūsu ceļš uz klimatneitralitāti

Eiropas Komisija ir pieņēmusi priekšlikumu paketi, kuras mērķis ir panākt, lai ES klimata, enerģētikas, transporta un nodokļu politika būtu gatava līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Uzziniet vairāk par Eiropas zaļā kursa īstenošanu.

Aktualitātes

Svarīgākie skaitļi

Līdz 2050. gadam
Eiropa kļūs par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu
Vismaz par 55 % mazāk
siltumnīcefekta gāzu neto emisiju 2030. gadā salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni
3 miljardi –
tik koku ES apņēmusies iestādīt līdz 2030. gadam

Pie kā mēs strādājam

Drought - Spain

Klimats

Apņemšanās līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti

The use of Wi-Fi and roaming in train and metro stations, and in public spaces

Transports

Efektīvs, drošs un videi nekaitīgs transports

an employee working on a solar panel

Rūpniecība

Industriālā stratēģija konkurētspējīgai, zaļai un digitālai Eiropai

drawing representing people, trees and a house

Jaunais Eiropas “Bauhaus”

Radoša iniciatīva, kas aptver dažādas nozares un veido saikni starp Eiropas zaļo kursu un mūsu dzīvestelpu un pieredzi

Hronoloģija

 1. 2023. gada 22. novembris

  Komisija ierosina jaunu Meža monitoringa aktu, kura mērķis ir uzlabot Eiropas mežu ilgtspēju.

 2. 2023. gada 9. oktobris

  Līdz ar pēdējo divu priekšlikumu pieņemšanu ir noslēdzies darbs pie pasākumu paketes “Gatavi mērķrādītājam 55 %”, kuras mērķis ir līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu neto emisijas vismaz par 55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Eiropas Savienībā tagad ir noteikti juridiski saistoši klimata mērķrādītāji, kas aptver visas galvenās ekonomikas nozares.

 3. 2023. gada 13. jūlijs

  Komisija nāk klajā ar iniciatīvu, kuras mērķis ir uzlabot apritīgumu autobūves nozarē un kura aptver transportlīdzekļu konstruēšanu, ražošanu un apstrādi ekspluatācijas laika beigās

 4. 2023. gada 11. jūlijs

  Komisija nāk klajā ar pasākumiem, kuru mērķis ir padarīt kravu pārvadājumus efektīvākus un ilgtspējīgākus, uzlabojot dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību, spēcīgāk stimulējot mazemisiju kravas automobiļus un labāk informējot par kravu transporta siltumnīcefekta gāzu emisijām

 5. 2023. gada 5. jūlijs

  Komisija nāk klajā ar pasākumu kopumu galveno dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai, lai veicinātu augsnes noturību, palielinātu mūsu pārtikas sistēmu ilgtspēju un noturību, uzlabotu augu un meža reproduktīvo materiālu un samazinātu pārtikas atkritumu un tekstilatkritumu apjomu

 6. 2023. gada 16. jūnijs

  Priekšlikums pārskatīt Energomarķējuma regulu, lai palīdzētu patērētajiem izdarīt pārdomātu un ilgtspējīgu izvēli, iegādājoties mobilos un bezvadu tālruņus un planšetdatorus

 7. 2023. gada 26. aprīlis

  Eiropas Parlaments un Padome panāk politisku vienošanos par priekšlikumu “ReFuelEU Aviation”.

 8. 2023. gada 25. aprīlis

  “Gatavi mērķrādītājam 55 %”: Padome pieņem galvenos tiesību aktus, kas ļaus sasniegt 2030. gada klimata mērķrādītājus

 9. 2023. gada 25. aprīlis

  ES Enerģijas platforma. Komisija izsludina pirmo uzaicinājumu uzņēmumu kopīgam gāzes iepirkumam

 10. 2023. gada 28. marts

  Panākta vienošanās par vērienīgu jaunu tiesību aktu par pietiekamas alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu

 11. 2023. gada 23. marts

  Panākta vienošanās par jūras transporta emisiju samazināšanu, veicinot ilgtspējīgu degvielu izmantošanu kuģniecībā

 12. 2023. gada 22. marts

  Patērētāju aizsardzība: jāsniedz iespēja izvēlēties ilgtspējību un jāizbeidz zaļmaldināšana

 13. 2023. gada 22. marts
 14. 2023. gada 16. marts
 15. 2023. gada 16. marts
 16. 2023. gada 14. marts

  Komisija ierosina reformēt ES elektroenerģijas tirgus modeli, lai kāpinātu atjaunīgo energoresursu apguvi, labāk aizsargātu patērētājus un palielinātu rūpniecības konkurētspēju

 17. 2023. gada 10. marts

  ES vienojas par stingrākiem noteikumiem energoefektivitātes paaugstināšanai 

 18. 2023. gada 21. februāris

  Komisija nāk klajā ar pasākumu kopumu, kas palīdzēs uzlabot ES zvejniecības un akvakultūras nozares ilgtspēju un izturētspēju

 19. 2023. gada 14. februāris

  Komisija ierosina noteikt nulles emisiju mērķrādītāju attiecībā uz jauniem pilsētas autobusiem un līdz 2040. gadam par 90 % samazināt emisijas no jauniem kravas automobiļiem

 20. 2023. gada 13. februāris
 21. 2023. gada 1. februāris

  Komisija nāk klajā ar Zaļā kursa industriālo plānu, kura mērķis ir uzlabot Eiropas neto nulles emisiju industrijas konkurētspēju un atbalstīt ātru pāreju uz klimatneitralitāti

 22. 2023. gada 24. janvāris

  Lai vērstos pret savvaļas apputeksnētājkukaiņu satraucošo iznīkšanu Eiropā, Komisija nāk klajā ar paziņojumu “Jaunais kurss attiecībā uz apputeksnētājiem”.

 23. 2022. gada 18. decembris

  ES piekrīt pastiprināt un paplašināt emisijas kvotu tirdzniecību un izveido Sociālo klimata fondu, kurš palīdzēs cilvēkiem pārkārtošanās procesā.

 24. 2022. gada 9. decembris

  Jauni noteikumi par ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas piemērošanu aviācijas nozarē

 25. 2022. gada 6. decembris

  ES vienojas par tiesību aktu, kas vērsts pret globālo atmežošanu un mežu degradāciju, ko izraisa ES ražošana un patēriņš.

 26. 2022. gada 15. novembris
 27. 2022. gada 27. oktobris

  Padome un Eiropas Parlaments panāk provizorisku politisku vienošanos par stingrāku CO2 emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem automobiļiem un furgoniem.

 28. 2022. gada 15. septembris

  Ierosināta ārkārtas tirgus intervence, lai Eiropas iedzīvotājiem samazinātu rēķinus par enerģiju

 29. 2022. gada 20. jūlijs
 30. 2022. gada 22. jūnijs
 31. 2022. gada 18. maijs

  Plāns REPowerEU: cenas ziņā pieejama, droša un ilgtspējīga enerģija Eiropai

 32. 2022. gada 22. aprīlis

  Eiropas Komisija pievienojas Eiropas Klimata paktam un apņemas līdz 2030. gadam savas darbības padarīt klimatneitrālas.

 33. 2022. gada 8. marts

  “REPowerEU”: vienota Eiropas rīcība, kas enerģiju padarīs lētāku, drošāku un ilgtspējīgāku

 34. 2021. gada 14. jūlijs
 35. 2021. gada 17. maijs
 36. 2021. gada 24. februāris
 37. 2021. gada 18. janvāris
 38. 2020. gada 10. decembris
 39. 2020. gada 9. decembris
 40. 2020. gada 19. novembris
 41. 2020. gada 17. septembris
 42. 2020. gada 8. jūlijs

  Komisija pieņem ES energosistēmas integrācijas stratēģiju un ūdeņraža stratēģiju, kas bruģēs ceļu uz pilnībā dekarbonizētu, efektīvāku un savstarpēji savienotu enerģētikas nozari.

 43. 2020. gada 20. maijs

  Ieskats ES Biodaudzveidības stratēģijā 2030. gadam, kas palīdzēs aizsargāt planētas trauslos dabas resursus

  Ieskats stratēģijā “No lauka līdz galdam”, kas palīdzēs pārtikas sistēmas padarīt ilgtspējīgākas

 44. 2020. gada 11. marts

  Tiek ierosināts aprites ekonomikas rīcības plāns, kurā galvenā uzmanība veltīta ilgtspējīgai resursu izmantošanai.

 45. 2020. gada 10. marts

  Tiek pieņemta Eiropas industriālā stratēģija – plāns nākotnes izaicinājumiem gatavai ekonomikai.

 46. 2020. gada 4. marts

  Tiek ierosināts Eiropas Klimata akts, kura mērķis ir līdz 2050. gadam panākt Eiropas Savienības klimatneitralitāti.

  Sabiedriskā apspriešana (atvērta līdz 2020. gada 17. jūnijam) par Eiropas klimata paktu, kas apvieno reģionus, vietējās kopienas, pilsonisko sabiedrību, uzņēmumus un skolas

 47. 2019. gada 11. decembris

  Ieskatam par Eiropas zaļo kursu

Tuvplānā

Dokumenti

2020. GADA 15. JANVĀRIS
Paziņojums un ceļvedis par Eiropas zaļo kursu
latviešu
(HTML)
Lejupielādēt