Skip to main content
Een Europese Green Deal

Het eerste klimaatneutrale continent worden

De Europese Commissie heeft een reeks aanpassingen van het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU voorgesteld. Die moeten het mogelijk maken om in 2030 netto 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Meer informatie over Werk maken van de Europese Green Deal.

Highlight

In cijfers

Het eerste klimaatneutrale continent
uiterlijk in 2050
Ten minste 55% minder
uitstoot van broeikasgassen in 2030 in vergelijking met 1990
3 miljard
extra bomen geplant tegen 2030

De voordelen van de Europese Green Deal

De Europese Green Deal verbetert het welzijn en de gezondheid van de burgers, nu en in de toekomst door te zorgen voor:

verse lucht, schoon water, gezonde bodem en biodiversiteit

gerenoveerde, energie-efficiënte gebouwen

gezond en betaalbaar voedsel

meer openbaar vervoer

schonere energie en geavanceerde schone technologische innovatie

producten met een langere levensduur die kunnen worden gerepareerd, gerecycled en hergebruikt

toekomstbestendige banen en opleiding in vaardigheden voor de transitie

wereldwijd concurrerend en veerkrachtig bedrijfsleven

Wat we doen

The island of Samsoe: an example of a self-sufficient community in renewable energy

REPowerEU

Betaalbare, veilige en duurzame energie voor Europa

Drought - Spain

Klimaat

Uiterlijk in 2050 het eerste klimaatneutrale continent zijn

Twee mensen controleren hun energierekening

Energie

Een schone en efficiënte energietransitie

Vegetables

Landbouw

Een gezond voedselsysteem voor ons en onze planeet

The use of Wi-Fi and roaming in train and metro stations, and in public spaces

Vervoer

Zorgen voor efficiënt, veilig en milieuvriendelijk vervoer

an employee working on a solar panel

Industrie

Een industriestrategie voor een concurrerend, groen en digitaal Europa

drawing representing people, trees and a house

Nieuw Europees Bauhaus

Een creatief en interdisciplinair initiatief dat de Europese Green Deal verbindt met onze leefruimten en ervaringen

Tijdlijn

 1. 10 maart 2023

  De EU besluit tot strengere regels voor meer energie-efficiëntie 

 2. 14 februari 2023

  De Commissie presenteert doelstellingen voor het emissievrij maken van nieuwe bussen tegen 2030 en een emissiereductie voor nieuwe vrachtwagens van 90% tegen 2040

 3. 13 februari 2023
 4. 24 januari 2023

  Voorstel voor een new deal voor bestuivers om de verontrustende achteruitgang van wilde bestuivende insecten in Europa aan te pakken.

 5. 18 december 2022.

  EU stemt ermee in om de handel in emissierechten te versterken en uit te breiden en richt een sociaal klimaatfonds op om mensen bij de transitie te helpen

 6. 9 december 2022.

  Overeenstemming over nieuwe regels voor toepassing van het EU-emissiehandelssysteem in de luchtvaartsector

 7. 6 december 2022.

  EU-akkoord over wet ter bestrijding van wereldwijde ontbossing en bosdegradatie als gevolg van EU-productie en -consumptie

 8. 27 oktober 2022

  De Raad en het Europees Parlement bereiken een voorlopig politiek akkoord over strengere CO2-emissienormen voor nieuwe auto’s en bestelwagens

 9. 26 oktober 2022
 10. 15 september 2022

  Voorstel voor noodmaatregelen om energierekeningen van Europeanen te verlagen

 11. 18 mei 2022

  REPowerEU-plan: betaalbare, veilige en duurzame energie voor Europa

 12. 22 april 2022

  De Europese Commissie sluit zich aan bij het Europees klimaatpact en belooft haar activiteiten tegen 2030 klimaatneutraal te maken

 13. 8 maart 2022

  REPowerEU: gezamenlijke Europese actie voor meer betaalbare, veilige en duurzame energie

 14. 15 december 2021

  Voorstellen van de Commissie voor de verwijdering, recycling en duurzame opslag van CO2

 15. 25 maart 2021
 16. 18 januari 2021
 17. 9 december 2020
 18. 17 september 2020

  Presentatie van het klimaatdoelstellingsplan 2030

 19. 8 juli 2020

  Vaststelling van de EU-strategieën voor energiesysteemintegratie en voor waterstof, die de weg moeten banen voor een geheel koolstofvrije, efficiëntere en onderling verbonden energiesector

 20. 20 mei 2020

  Presentatie van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 ter bescherming van de kwetsbare natuurlijke hulpbronnen van onze planeet

  Presentatie van de “van boer tot bord”-strategie om voedselsystemen duurzamer te maken

 21. 11 maart 2020

  Voorstel voor het actieplan voor de circulaire economie, gericht op een duurzaam gebruik van hulpbronnen

 22. 10 maart 2020

  Goedkeuring van de Europese industriestrategie, een plan voor een toekomstbestendige economie

 23. 4 maart 2020

  Voorstel voor een Europese klimaatwet om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken

  Openbare raadpleging over het Europees klimaatpact voor regio’s, lokale gemeenschappen, het maatschappelijk middenveld, bedrijven en scholen

 24. 11 december 2019

  Presentatie van de Europese Green Deal

Actueel

Documenten

15 JANUARI 2020
De Europese Green Deal: mededeling en routekaart
Nederlands
(268.23 KB - HTML)
Downloaden