Skip to main content
EU:s gröna giv

EU vill bli världens första klimatneutrala region.

Kommissionen har antagit ett paket med förslag för att anpassa EU:s klimat-, energi-, transport- och skattepolitik så att det går att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Läs mer om hur den gröna given ska förverkligas

I fokus

Viktiga siffror

Första klimatneutrala regionen
till 2050
Minst 55 % lägre
utsläpp av växthusgaser 2030, jämfört med nivåerna 1990
3 miljarder
fler träd ska planteras i EU till 2030

Vilka är fördelarna med den gröna given?

Den gröna given ska ge dagens invånare och kommande generationer ett bättre liv och bättre hälsa genom att bidra på olika sätt:

Ren luft, rent vatten, friska jordar och återställd biologisk mångfald

Renoverade och energieffektiva byggnader

Hälsosam mat till rimliga priser

Mer kollektivtrafik

Renare energi och innovativ ren spjutspetsteknik

Varor med längre livslängd som går att laga, återvinna och återanvända

Framtidssäkra jobb och kompetensutveckling inför omställningen

En globalt konkurrenskraftig och motståndskraftig industri

Vad vi arbetar med

The island of Samsoe: an example of a self-sufficient community in renewable energy

RepowerEU

Trygg och hållbar energi till ett överkomligt pris i EU

Drought - Spain

Klimatet

Bli den första klimatneutrala regionen till 2050

a couple looking at energy bills

Energi

En ren och effektiv energiomställning

Vegetables

Jordbruk

Ett hälsosamt livsmedelssystem för människan och hela jorden

The use of Wi-Fi and roaming in train and metro stations, and in public spaces

Transporter

Effektiva, säkra och miljövänliga transporter

an employee working on a solar panel

Industrin

En industristrategi för ett konkurrenskraftigt, grönt och digitalt EU

drawing representing people, trees and a house

Ett nytt europeiskt Bauhaus

Ett kreativt och tvärvetenskapligt initiativ som kopplar samman EU:s gröna giv och vårt boende och våra livserfarenheter

Tidslinje

 1. 24 januari 2023

  En ny giv för pollinatörer ska stoppa den alarmerande minskningen av vilda pollinerande insekter i EU

 2. 18 december 2022

  EU-länderna enas om att stärka och bredda utsläppshandeln och skapa en social klimatfond för att hjälpa människor under omställningen

 3. 9 december 2022

  Nya regler för hur EU:s system för utsläppshandel ska tillämpas inom flyget

 4. 6 december 2022

  EU-länderna enas om lagstiftning för att bekämpa global avskogning och skogsförstörelse som orsakas av produktion och konsumtion i EU

 5. 15 november 2022
 6. 27 oktober 2022

  Rådet och Europaparlamentet når en preliminär politisk överenskommelse om strängare utsläppsnormer för koldioxid för nya bilar och lätta lastbilar

 7. 26 oktober 2022
 8. 15 september 2022

  Kommissionen föreslår krisinterventioner på marknaderna för att sänka elräkningarna

 9. 20 juli 2022
 10. 22 juni 2022
 11. 18 maj 2022

  RepowerEU-planen: trygg och hållbar energi till ett överkomligt pris

 12. 22 april 2022

  Kommissionen går med i den europeiska klimatpakten och lovar att göra sin verksamhet klimatneutral till 2030

 13. 8 mars 2022

  RepowerEU – gemensamma åtgärder för billigare, tryggare och mer hållbar energi i EU

 14. 17 september 2020

  Presentation av klimatmålsplanen 2030

 15. 8 juli 2020

  EU antar strategier för vätgas och integrerade energisystem som ska bana väg för en mer effektiv och sammanlänkad energisektor som är helt koldioxidfri

 16. 20 maj 2020

  EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 ska skydda jordens ömtåliga naturresurser

  Från jord till bord-strategin ska göra livsmedelssystemen mer hållbara

 17. 11 mars 2020

  Förslag till en handlingsplan för den cirkulära ekonomin som är inriktad på hållbar resursanvändning

 18. 10 mars 2020

  EU antar en industristrategi som ska framtidssäkra ekonomin

 19. 4 mars 2020

  Förslag till en europeisk klimatlag som ska se till att EU blir klimatneutralt till 2050

  Offentligt samråd (som pågick till den 17 juni 2020) om den europeiska klimatpakten som samlar regioner, kommuner, civilsamhället, näringslivet och skolor

 20. 11 december 2019

I blickpunkten

Dokument

 

15 JANUARI 2020
Meddelande och färdplan om EU:s gröna giv
svenska
(259.83 KB - HTML)
Ladda ner