Gå til hovedindholdet
Den europæiske grønne pagt

Vi arbejder på at blive det første klimaneutrale kontinent

Kommissionen har vedtaget en række forslag, der skal gøre EU's klima-, energi-, transport- og beskatningspolitikker egnet til at reducere nettoudledningen af drivhusgasser med mindst 55 % inden 2030 i forhold til 1990-niveauet. Læs mere om gennemførelsen af den europæiske grønne pagt.

Se den visuelle fortælling om den europæiske grønne pagt

I fokus

Vigtige tal

Det første klimaneutrale kontinent
inden 2050
Mindst 55 % lavere
nettoudledning af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990-niveauet
3 milliarder
flere træer skal plantes i EU inden 2030

Hvad vi arbejder på

Drought - Spain

Europa skal blive det første klimaneutrale kontinent inden 2050

a couple looking at energy bills

En ren og effektiv energiomstilling

Vegetables

Et sundt fødevaresystem for mennesker og jorden

The use of Wi-Fi and roaming in train and metro stations, and in public spaces

Effektiv, sikker og miljøvenlig transport

an employee working on a solar panel

En industriel strategi for et konkurrencedygtigt, grønt og digitalt Europa

drawing representing people, trees and a house

Et kreativt og tværfagligt initiativ, der forbinder den europæiske grønne pagt med vores leverum og erfaringer

Tidslinje

 1. 28. maj 2024
 2. 27. maj 2024

  Vedtagelse af forordningen om nettonulindustri og af EU-forordningen for at mindske metanemissioner i energisektoren

 3. 12. april 2024
 4. 10. april 2024

  Kommissionen gør status over en række dialoger om omstillingen til ren energi med det formål at omdanne Europa til en ren, ressourceeffektiv, retfærdig og konkurrencedygtig økonomi.

 5. 15. marts 2024

  Kommissionen foreslår en målrettet gennemgang af den fælles landbrugspolitik for at hjælpe EU's landbrugere

 6. 11. marts 2024
 7. 20. februar 2024
 8. 20. februar 2024
 9. 19. februar 2024
 10. 6. februar 2024

  Kommissionen vedtager en EU-strategi for industriel CO2-forvaltning, som skal bane vejen for bæredygtig opsamling, lagring og brug af CO2.

 11. 6. februar 2024

  Kommissionen fremlægger det anbefalede emissionsreduktionsmål for 2040 med henblik på at opnå klimaneutralitet i 2050

 12. 6. februar 2024
 13. 25. januar 2024
 14. 14. december 2023
 15. 2. december 2023

  COP28: Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, lancerer det globale tilsagn om vedvarende energi og energieffektivitet

 16. 28. november 2023
 17. 22. november 2023

  Kommissionen foreslår ny lovgivning om skovovervågning, der har til formål at gøre de europæiske skove mere modstandsdygtige.

 18. 24. oktober 2023
 19. 9. oktober 2023

  Med vedtagelsen af de to sidste forslag er Fit for 55-pakken med foranstaltninger til at reducere drivhusgasemissionerne med mindst 55 % i forhold til 1990-niveauet senest i 2030 nu færdig. EU har nu juridisk bindende klimamål, der dækker alle centrale sektorer i økonomien.

 20. 13. juli 2023

  Initiativet til forbedring af bilindustriens cirkularitet mht. konstruktion, produktion og behandling af udtjente køretøjer bliver fremlagt

 21. 11. juli 2023

  Kommissionen præsenterer tiltag, der skal gøre godstransporten mere effektiv og bæredygtig ved at forbedre forvaltningen af jernbaneinfrastrukturen, give stærkere incitamenter til at benytte lavemissionskøretøjer og informere bedre om drivhusgasemissioner fra godstransport.

 22. 5. juli 2023

  Kommissionen fremlægger en pakke med initiativer til bæredygtig anvendelse af vigtige naturressourcer, som skal gøre jordbunden mere modstandsdygtig, gøre vores fødevaresystemer mere bæredygtige og modstandsdygtige, forbedre plantemateriale og forstligt formeringsmateriale og reducere mad- og tekstilaffald.

 23. 16. juni 2023

  Kommissionen foreslår revision af forordningen om energimærkning for at hjælpe forbrugerne med at træffe informerede og bæredygtige valg, når de køber mobiltelefoner, trådløse telefoner og tablets.

 24. 26. april 2023

  Europa-Parlamentet og Rådet når frem til en politisk aftale om ReFuelEU Aviation-initiativet

 25. 25. april 2023

  "Fit for 55": Rådet vedtager central lovgivning, der skal opfylde klimamålene for 2030

 26. 25. april 2023

  EU's energiplatform: Kommissionen iværksætter første opfordring til virksomheder om at indkøbe gas i fællesskab

 27. 28. marts 2023

  Ambitiøs ny lovgivning skal sikre tilstrækkelig infrastruktur til alternative drivmidler

 28. 23. marts 2023

  Aftale på plads om at reducere udledninger fra søtransport gennem fremme af bæredygtige brændstoffer til skibsfart

 29. 22. marts 2023

  Forbrugerbeskyttelse: Der skal åbnes for bæredygtige valg og lukkes for "grønvaskning"

 30. 22. marts 2023

  Retten til reparation: Kommissionen vedtager et nyt forslag om fælles regler til fremme af reparation af varer

 31. 16. marts 2023

  Kommissionen stiller forslag om en lov om råstoffer af kritisk betydning

 32. 16. marts 2023

  Kommissionen stiller forslag om en forordning om nettonulindustrien

 33. 14. marts 2023

  Kommissionen foreslår reform af udformningen af EU's elmarked for at fremme vedvarende energi, beskytte forbrugerne og styrke industriens konkurrenceevne

 34. 10. marts 2023

  EU aftaler strengere regler for at øge energieffektiviteten 

 35. 21. februar 2023

  Kommissionen fremlægger i dag en pakke med tiltag, der skal gøre EU's fiskeri- og akvakultursektor mere bæredygtig og modstandsdygtig.

 36. 14. februar 2023

  Kommissionen foreslår nulemissionsmål for 2030 for nye bybusser og en emissionsreduktion på 90 % for nye lastbiler inden 2040

 37. 13. februar 2023

  Kommissionen fastsætter regler for vedvarende brint

 38. 1. februar 2023

  Kommissionen fremlægger i dag en industriplan for den grønne pagt, som skal styrke den europæiske CO2-neutrale industris konkurrenceevne og understøtte en hurtig omstilling til klimaneutralitet.

 39. 24. januar 2023

  Præsentation af En ny pagt for bestøvere, der skal tackle den alarmerende nedgang i vilde bestøvende insekter i Europa.

 40. 18. december 2022

  EU når til enighed om at styrke og udvide emissionshandelen og oprette en social klimafond for at hjælpe mennesker i den grønne omstilling

 41. 9. december 2022

  Der er opnået enighed om nye regler for anvendelsen af EU's emissionshandelssystem på luftfartssektoren

 42. 6. december 2022

  EU når til enighed om lovgivning om bekæmpelse af global skovrydning og skovforringelse som følge af EU's produktion og forbrug

 43. 27. oktober 2022

  Rådet og Europa-Parlamentet når til foreløbig politisk enighed om strengere CO2-emissionsnormer for nye biler og varevogne.

 44. 26. oktober 2022
 45. 15. september 2022

  Forslag om et nødindgreb på markedet for at reducere europæernes energiregninger

 46. 20. juli 2022
 47. 18. maj 2022

  REPowerEU-planen: sikker og bæredygtig energi til overkommelige priser for Europa

 48. 22. april 2022

  Europa-Kommissionen tilslutter sig den europæiske klimapagt og forpligter sig til at gøre sine aktiviteter klimaneutrale inden 2030

 49. 8. marts 2022

  REPowerEU: En fælles europæisk indsats for mere sikker og bæredygtig energi til mere overkommelige priser

 50. 19. november 2020
 51. 17. september 2020

  Fremlæggelse af EU's klimaplan for 2030

 52. 8. juli 2020

  Vedtagelse af EU's strategier for energisystemintegration og brint, der skal bane vejen for en fuldt dekarboniseret, mere effektiv og sammenkoblet energisektor

 53. 20. maj 2020

  Fremlæggelse af EU's biodiversitetsstrategi for 2030, der skal beskytte jordens skrøbelige naturressourcer

  Fremlæggelse af fra jord til bord-strategien, der skal gøre vores fødevaresystemer mere bæredygtige

 54. 11. marts 2020

  Forslag til en handlingsplan for den cirkulære økonomi med fokus på bæredygtig ressourceudnyttelse

 55. 10. marts 2020

  Vedtagelse af EU's industristrategi, som er en plan for en fremtidsorienteret økonomi

 56. 4. marts 2020

  Forslag til en europæisk klimalov, der skal sikre et klimaneutralt EU i 2050

  Offentlig høring (åben indtil den 17. juni 2020) om den europæiske klimapagt, som samler regioner, lokalsamfund, civilsamfundsorganisationer, erhvervsliv og skoler

 57. 11. december 2019

Dokumenter

15. JANUAR 2020
Meddelelse om og køreplan for den europæiske grønne pagt