Skip to main content
Den europæiske grønne pagt

Vi arbejder på at blive det første klimaneutrale kontinent

Kommissionen har vedtaget en række forslag, der skal gøre EU's klima-, energi-, transport- og beskatningspolitikker egnet til at reducere nettoudledningen af drivhusgasser med mindst 55 % inden 2030 i forhold til 1990-niveauet. Læs mere om gennemførelsen af den europæiske grønne pagt.

I fokus

Nøgletal

Det første klimaneutrale kontinent
i 2050
Mindst 55 % lavere
nettoudledning af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990-niveauet
3 milliarder
flere træer skal plantes i EU inden 2030

Fordelene ved den europæiske grønne pagt

Den europæiske grønne pagt vil sikre øget trivsel og sundhed for de nuværende og kommende generationer, fordi den betyder:

frisk luft, rent vand, sund jordbund og biodiversitet

renoverede, energieffektive bygninger

sunde fødevarer, der er til at betale

mere offentlig transport

renere energi og avanceret, innovativ ren teknologi

produkter, der holder længere og kan repareres, genbruges og genanvendes

fremtidssikrede job og opkvalificering, der er i tråd med den grønne omstilling

modstandsdygtige industrier, der kan klare sig i den globale konkurrence

Det arbejder vi på

The island of Samsoe: an example of a self-sufficient community in renewable energy

REPowerEU

Sikker og bæredygtig energi til overkommelige priser for Europa

Drought - Spain

Klima

Europa skal blive det første klimaneutrale kontinent inden 2050

a couple looking at energy bills

Energi

En ren og effektiv energiomstilling

Vegetables

Landbrug

Et sundt fødevaresystem for mennesker og jorden

The use of Wi-Fi and roaming in train and metro stations, and in public spaces

Transport

Effektiv, sikker og miljøvenlig transport

an employee working on a solar panel

Industri

En industriel strategi for et konkurrencedygtigt, grønt og digitalt Europa

drawing representing people, trees and a house

Det nye europæiske Bauhaus

Et kreativt og tværfagligt initiativ, der forbinder den europæiske grønne pagt med vores leverum og erfaringer

Tidslinje

 1. 24. januar 2023

  Præsentation af En ny pagt for bestøvere, der skal tackle den alarmerende nedgang i vilde bestøvende insekter i Europa.

 2. 18. december 2022

  EU når til enighed om at styrke og udvide emissionshandelen og oprette en social klimafond for at hjælpe mennesker i den grønne omstilling

 3. 9. december 2022

  Der er opnået enighed om nye regler for anvendelsen af EU's emissionshandelssystem på luftfartssektoren

 4. 6. december 2022

  EU når til enighed om lovgivning om bekæmpelse af global skovrydning og skovforringelse som følge af EU's produktion og forbrug

 5. 15. november 2022
 6. 27. oktober 2022

  Rådet og Europa-Parlamentet når til foreløbig politisk enighed om strengere CO2-emissionsnormer for nye biler og varevogne.

 7. 26. oktober 2022
 8. 15. september 2022

  Forslag om et nødindgreb på markedet for at reducere europæernes energiregninger

 9. 20. juli 2022
 10. 18. maj 2022

  REPowerEU-planen: sikker og bæredygtig energi til overkommelige priser for Europa

 11. 22. april 2022

  Europa-Kommissionen tilslutter sig den europæiske klimapagt og forpligter sig til at gøre sine aktiviteter klimaneutrale inden 2030

 12. 8. marts 2022

  REPowerEU: En fælles europæisk indsats for mere sikker og bæredygtig energi til mere overkommelige priser

 13. 19. november 2020
 14. 17. september 2020

  Fremlæggelse af EU's klimaplan for 2030

 15. 8. juli 2020

  Vedtagelse af EU's strategier for energisystemintegration og brint, der skal bane vejen for en fuldt dekarboniseret, mere effektiv og sammenkoblet energisektor

 16. 20. maj 2020

  Fremlæggelse af EU's biodiversitetsstrategi for 2030, der skal beskytte jordens skrøbelige naturressourcer

  Fremlæggelse af fra jord til bord-strategien, der skal gøre vores fødevaresystemer mere bæredygtige

 17. 11. marts 2020

  Forslag til en handlingsplan for den cirkulære økonomi med fokus på bæredygtig ressourceudnyttelse

 18. 10. marts 2020

  Vedtagelse af EU's industristrategi, som er en plan for en fremtidsorienteret økonomi

 19. 4. marts 2020

  Forslag til en europæisk klimalov, der skal sikre et klimaneutralt EU i 2050

  Offentlig høring (åben indtil den 17. juni 2020) om den europæiske klimapagt, som samler regioner, lokalsamfund, civilsamfundsorganisationer, erhvervsliv og skoler

 20. 11. december 2019

Fokus på

Dokumenter

15 JANUAR 2020
Meddelelse om og køreplan for den europæiske grønne pagt
dansk
(262.93 KB - HTML)
Download