Skip to main content

Kelionės koronaviruso pandemijos metu

Saugios kelionės iš vienos Europos šalies į kitą

Siekiant sulėtinti koronaviruso plitimą ir apsaugoti visų europiečių sveikatą ir gerovę, reikėjo nustatyti tam tikrus kelionių apribojimus. Europos Komisija deda visas pastangas, kad būtų galima susitikti su draugais ir šeima, važinėti į darbą bei būtų užtikrintas laisvas piliečių, prekių ir paslaugų judėjimas, visapusiškai laikantis sveikatos ir saugos priemonių.

Komisija pradėjo įgyvendinti iniciatyvas, kuriomis siekiama padėti piliečiams saugiai keliauti po Europą:

„Re-open EU“

Sužinokite naujausią informaciją apie keliones ir sveikatos padėtį Europos šalyse.

Kontaktų atsekimo programėlės

Sužinokite, kaip galite padėti nutraukti užsikrėtimo koronavirusu grandinę naudodamiesi kontaktų atsekimo programėlėmis.

Bendras požiūris į priemones, susijusias su kelionėmis ES

2020 m. spalio 13 d. ES valstybės narės priėmė Tarybos rekomendaciją dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją. Rekomendacija atnaujinta 2021 m. vasario 1 d., 2021 m. birželio 14 d. ir 2022 m. sausio 25 d. 

Daugiau informacijos apie bendrą požiūrį į su kelionėmis susijusias priemones

Bendra keleivio buvimo vietos anketa

Tais atvejais, kai keliautojai sienas kerta lėktuvais ar traukiniais, t. y. didelėmis grupėmis, itin didelės reikšmės gali turėti valstybių narių už kontaktų atsekimą atsakingų institucijų duomenų mainai. Duomenims apie į šalies teritoriją atvykstančius tarpvalstybinius keliautojus rinkti valstybės narės gali naudotis skaitmeninėmis keleivių buvimo vietos anketomis. Kad valstybės narės galėtų keistis atitinkamais duomenimis per Komisijos ir Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) sukurtą keitimosi platformą, 2021 m. kovo 17 d. Komisija paskelbė priemonių, kuriomis nustatomos būtinos teisinės tokių asmens duomenų tvarkymo sąlygos, projektą.

Pagal ES taisykles keleiviai ir keliautojai už atšauktus transporto bilietus (lėktuvo, traukinio, autobuso ar kelto) arba kelionės paslaugų paketus turi teisę pasirinkti kompensaciją čekiais arba grynaisiais pinigais. Nors 2020 m. gegužės 13 d. Komisijos rekomendacijoje ši teisė dar kartą patvirtinama, ja siekiama užtikrinti, kad, atsižvelgiant į dabartinę pandemiją, dėl kurios kelionių organizatoriai taip pat patiria didelių finansinių sunkumų, čekiai taptų patikima ir patrauklesne alternatyva atšauktų kelionių bilietams kompensuoti.

Galite peržiūrėti visų Europos nacionalinių valdžios institucijų, kurios teikia patarimus keliautojams, sąrašą.

15 LIEPA 2020
EU Member States travel advice
English
(489.37 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Kelionės iš ES nepriklausančių šalių į ES

ES valstybės narės susitarė dėl bendro požiūrio į keliones iš ES nepriklausančių šalių į Europos Sąjungą, išdėstyto Tarybos rekomendacijoje. 2022 m. vasario 22 d. Taryba atnaujino rekomendaciją dar labiau supaprastinti kelionių iš ES nepriklausančių šalių į ES tvarką.  Valstybės narės susitarė šiuos atnaujinimus taikyti nuo 2022 m. kovo 1 d. 

ES piliečiai ir gyventojai, jų šeimos nariai, taip pat tie, kas turi esminę priežastį atvykti į Europą, turėtų ir toliau turėti galimybę tai padaryti.

2022 m. kovo 2 d. Komisija pasiūlė pradėti taikyti Laikinosios apsaugos direktyvą, kad iš Ukrainos bėgantiems žmonėms būtų suteikta greita ir veiksminga pagalba. Komisija taip pat priėmė veiklos gaires, kad padėtų valstybių narių sienos apsaugos pareigūnams veiksmingai valdyti iš Ukrainos atvykstančių žmonių srautus. Valstybės narės raginamos palengvinti ES ir Ukrainos sienos kirtimą, be kita ko, asmenims, neturintiems visų būtinų dokumentų (pvz., neturintiems tyrimų, skiepijimo ir (arba) persirgimo pažymėjimų).

Remiantis Tarybos rekomendacija dėl kelionių į ES pandemijos metu, iš karo zonų bėgantiems žmonėms neturėtų būti taikomi jokie reikalavimai, keliami prieš atvykimą į Europos Sąjungą.

Dėl koronaviruso taikomų kelionių apribojimų išimtys

Paskiepyti ir persirgę asmenys

ES šalys turėtų panaikinti laikiną nebūtinų kelionių į ES ribojimą asmenims, paskiepytiems ES arba PSO patvirtinta vakcina, jeigu jie paskiepyti paskutine pirminės skiepijimo serijos doze likus ne mažiau kaip 14 dienų ir ne daugiau kaip 270 dienų iki atvykimo arba buvo paskiepyti papildoma stiprinamąjama doze.

ES šalys taip pat turėtų panaikinti laikiną nebūtinų kelionių ribojimą asmenims, persirgusiems COVID-19 per 180 dienų laikotarpį iki kelionės į ES, jei jie gali įrodyti persirgimo faktą, pateikdami ES skaitmeninį COVID pažymėjimą arba ne ES pažymėjimą, kuris laikomas lygiaverčiu ES skaitmeniniam COVID pažymėjimui.

Vaikai

Vyresniems nei 6 metų ir jaunesniems nei 18 metų vaikams turėtų būti leidžiama keliauti, jei jie atitinka suaugusiesiems nustatytas sąlygas.

Visiems kitiems vyresniems nei 6 metų ir jaunesniems nei 18 metų vaikams turėtų būti leidžiama keliauti, jeigu jie turi neigiamą PGR testą, atliktą likus ne mažiau kaip 72 valandoms iki išvykimo. ES šalys po atvykimo gali reikalauti atlikti papildomus tyrimus, karantinuotis arba izoliuotis.

Su suaugusiuoju vykstantiems jaunesniems nei 6 metų vaikams neturėtų būti taikomi jokie tyrimų ar kiti reikalavimai.

Į ES sąrašą įtrauktos šalys 

Pakankamai pagerėjus epidemiologinei padėčiai šalyje, Taryba gali įtraukti ją į šalių, iš kurių galimos visų rūšių kelionės, sąrašą, neatsižvelgiant į keliaujančių asmenų vakcinacijos būklę. Šiuo metu į šį sąrašą įtrauktos šios šalys:

 • Bahreinas
 • Čilė
 • Kinija (su sąlyga, kad tai bus daroma abipusiškai)
 • Kolumbija
 • Indonezija
 • Kuveitas
 • Naujoji Zelandija
 • Peru
 • Kataras
 • Ruanda
 • Saudo Arabija
 • Pietų Korėja
 • Jungtiniai Arabų Emyratai
 • Urugvajus

Kelionių apribojimai turėtų būti laipsniškai panaikinti ir ypatingiesiems administraciniams Kinijos regionams Honkongui ir Makao. Kalbant apie darinių ir teritorinių valdų, bent vienos valstybės narės nepripažintų kaip valstybės, kategoriją, kelionių apribojimai turėtų būti laipsniškai panaikinti ir Taivanui. 

Paskutinį kartą Taryba tą sąrašą atnaujino 2022 m. sausio 17 d. Šis sąrašas peržiūrimas kas dvi savaites.

Taikant rekomendaciją Andoros, Monako, San Marino ir Vatikano gyventojai turėtų būti laikomi ES gyventojais. Įgyvendinant šią rekomendaciją taip pat dalyvauja asocijuotosios Šengeno šalys (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija). 

Skubaus sustabdymo mechanizmas 

Tarybos rekomendacijoje taip pat numatytas skubaus sustabdymo mechanizmas, kuriuo valstybėms narėms sudaromos sąlygos greitai imtis koordinuotų veiksmų, kad būtų sumažinta į ES patenkančių koronaviruso atmainų rizika.

Kadangi Tarybos rekomendacija nėra teisiškai privaloma priemonė, valstybės narės ir Šengeno asocijuotosios šalys gali taikyti įvairias priemones. Išsami informacija apie taikomas priemones pateikiama svetainėje „Re-Open EU“. 

Pratęstas buvimas šalyje dėl kelionių apribojimų

Atsižvelgiant į koronaviruso pandemiją, Šengeno erdvėje esančių vizų turėtojų, kurie negalėjo išvykti iki jų trumpalaikės vizos galiojimo pabaigos, buvimo laikotarpį paskirtosios valstybių narių institucijos pratęsė iki ne daugiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį. Jei vizos turėtojai buvo priversti būti ilgiau nei pratęstą 90 dienų per 180 dienų laikotarpį, nacionalinės institucijos turėjo išduoti nacionalinę ilgalaikę vizą arba laikiną leidimą gyventi.

Valstybės narės raginamos atsisakyti administracinių sankcijų ar nuobaudų trečiųjų šalių piliečiams, kurie kelionių apribojimų laikotarpiu dėl kelionių apribojimų negalėjo išvykti iš jų teritorijos. Į užsibuvimą dėl laikinų kelionių apribojimų neturėtų būti atsižvelgiama nagrinėjant būsimus prašymus išduoti vizą.

Trečiųjų šalių, kurioms taikomas bevizis režimas, piliečiai, Šengeno erdvėje likę ilgiau nei leidžiama 90 dienų buvimo trukmė

Trečiųjų šalių, kurioms taikomas bevizis režimas, piliečiams, kurie yra priversti būti ilgiau nei pratęstą 90 dienų per 180 dienų laikotarpį, kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos turėtų pratęsti leidimo teisėtai būti galiojimą, išduoti naują leidimą arba imtis kitų tinkamų priemonių, užtikrinančių teisę toliau būti jų teritorijoje. Informacija pateikiama valstybių narių nacionalinių valdžios institucijų svetainėse.

Kelionės dokumentai, kurių galiojimo laikas pasibaigė dėl netikėtai užsitęsusio buvimo užsienyje

ES piliečiams ir jų šeimos nariams, neturintiems galiojančio paso ir (arba) vizos, turėtų būti leidžiama atvykti į ES teritoriją, jei jie gali kitomis priemonėmis įrodyti, kad yra ES piliečiai arba ES piliečio šeimos nariai. Paso, kurio galiojimo laikas pasibaigęs, turėjimas dabartinėmis aplinkybėmis turėtų būti laikomas įrodymu kitomis priemonėmis. Šeimos nariai visada turėtų gebėti įrodyti, kad jie yra ES piliečio šeimos nariai.

Konsulinė pagalba užsienyje esantiems ES piliečiams

Pagal ES teisę, piliečiai, kuriems reikia pagalbos ne ES šalyje, kurioje nėra jų ES valstybės narės ambasados ar konsulato, turi teisę kreiptis pagalbos į bet kurios ES šalies ambasadą ar konsulatą.

Informacija apie ES piliečių teises į diplomatinę ir konsulinę apsaugą už ES ribų.

Po COVID-19 pandemijos protrūkio Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba padėjo visame pasaulyje įstrigusiems ES piliečiams grįžti namo. ES piliečiai, kuriems reikia pagalbos už ES ribų, raginami susisiekti su savo valstybe nare.

Dokumentai

 

25 LAPKRITIS 2021
Council Recommendation on a coordinated approach to facilitate safe free movement during the COVID-19 pandemic and repealing Recommendation (EU) 2020/1475
English
(410.61 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

25 LAPKRITIS 2021
Annex to the Proposal for a Council Recommendation on a coordinated approach to facilitate safe free movement during the COVID-19 pandemic and replacing Recommendation (EU) 2020/1475
English
(126.68 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

31 MAY 2021
Komisijos pasiūlymas iš dalies pakeisti 2020 m. spalio 13 d. Tarybos rekomendaciją dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją
lietuvių
(215.75 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

17 KOVAS 2021
Komunikatas Bendras kelias į saugų ir tvarų atvėrimą
lietuvių
(195.91 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

13 MAY 2020
Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau
lietuvių
(194.11 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

13 MAY 2020
COVID-19. ES gairės dėl laipsniško turizmo paslaugų atnaujinimo ir dėl sveikatos apsaugos protokolų apgyvendinimo ir maitinimo įstaigose
lietuvių
(284.87 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

13 MAY 2020
REKOMENDACIJA dėl čekių, kurie keleiviams ir keliautojams siūlomi kaip alternatyvi kompensacija už kelionių paslaugų paketus ir transporto paslaugas, atšauktus dėl COVID-19 pandemijos
lietuvių
(275.03 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

8 BALANDIS 2020
KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI IR TARYBAI dėl laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo taikymo įvertinimo
lietuvių
(134.18 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

19 KOVAS 2020
Information on the package travel directive in connection with COVID-19
English
(475.07 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

17 KOVAS 2020
Komisijos Pranešimas ES keleivių teisių reglamentų aiškinamosios gairės dėl kintančios epideminės COVID-19 situacijos
lietuvių
(157.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

16 KOVAS 2020
Communication from the Commission on a temporary restriction on non-essential travel to the European Union
English
(131.35 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

16 KOVAS 2020
Sienų valdymo priemonių, skirtų sveikatai apsaugoti ir prekių bei pagrindinių paslaugų prieinamumui užtikrinti, gairės
lietuvių
(147.92 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

13 KOVAS 2020
Pasiūlymas dėl Reglamento dėl oro uostų laiko tarpsnių
lietuvių
(157.75 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

20 MAY 2020
Darbuotojų naudojimosi laisvo judėjimo teise COVID-19 protrūkio metu gairės
lietuvių
(149.06 KB - HTML)
Parsisiųsdinti