Skip to main content
Logotip Europske komisije

Putovanja tijekom pandemije koronavirusa

Sigurna putovanja među europskim zemljama

Kako bi se usporilo širenje koronavirusa i zaštitilo zdravlje i dobrobit svih Europljana, već su neko vrijeme potrebna određena ograničenja putovanja. Europska komisija radi sve što može kako bi ljudima omogućila da se vide s prijateljima i rodbinom, putuju zbog posla i da osigura slobodno kretanje ljudi, robe i usluga, uz puno poštovanje zdravstvenih i zaštitnih mjera.

Komisija je pokrenula inicijative kako bi građani mogli sigurno putovati Europom:

Reopen EU

Pronađite najnovije informacije o putovanjima i zdravstvenoj situaciji u europskim zemljama.

Zajednički pristup mjerama ograničavanja putovanja u EU-u

Države članice EU-a su 13. listopada 2020. donijele Preporuku Vijeća o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19. Preporuka je ažurirana 1. veljače 2021., 14. lipnja 2021. i 25. siječnja 2022. 

Saznajte više o zajedničkom pristupu mjerama za putovanja

Zajednički obrazac za lociranje putnika

Razmjena podataka među tijelima država članica za praćenje kontakata može biti posebno važna kada su prekogranični putnici vrlo blizu jedan drugom, primjerice u zrakoplovima ili vlakovima. Države članice mogu upotrebljavati digitalne obrasce za lociranje putnika za prikupljanje podataka od prekograničnih putnika koji ulaze na njihovo državno područje. Kako bi države članice mogle razmjenjivati relevantne podatke putem platforme za razmjenu koju su razvile Komisija i Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA), Komisija je 17. ožujka 2021. objavila nacrt mjera kojima se utvrđuju potrebni pravni uvjeti za obradu takvih osobnih podataka.

U skladu s propisima EU-a putnici imaju pravo birati između vaučera i povrata novca za otkazana putovanja (zrakoplovom, vlakom, autobusom i brodom) i paket aranžmane. Komisija potvrđuje to pravo, ali svojom preporukom od 13. svibnja 2020. nastoji osigurati da vaučeri postanu održiva i privlačnija alternativa povratu novca za putovanja otkazana u kontekstu aktualne pandemije, koja je i organizatore putovanja izložila velikom financijskom pritisku.

Možete konzultirati popis svih nacionalnih tijela u Europi koja pružaju savjete za putnike.

15 SRPANJ 2020
EU Member States travel advice
English
(489.37 KB - PDF)
Preuzimanje

Putovanja iz trećih zemalja u EU

Države članice EU-a dogovorile su zajednički pristup putovanjima iz trećih zemalja u Europsku uniju utvrđen u preporuci Vijeća. Vijeće je 22. veljače 2022. ažuriralo preporuku kako bi se dodatno olakšala putovanja iz trećih zemalja u EU.  Države članice složile su se da će se ažuriranja primjenjivati od 1. ožujka 2022. 

Građani i rezidenti EU-a, članovi njihovih obitelji i oni koji imaju nužan razlog za dolazak u Europu trebali bi i dalje moći to činiti.

Komisija je 2. ožujka 2022. predložila aktiviranje primjene Direktive o privremenoj zaštiti kako bi se pružila brza i učinkovita pomoć ljudima koji bježe iz Ukrajine. Komisija je donijela i operativne smjernice kako bi pomogla službenicima graničnog nadzora država članica da učinkovito upravljaju dolascima iz Ukrajine. Države članice potiču se da na granici EU-a i Ukrajine olakšaju prelazak granice, među ostalim za osobe koje nemaju sve potrebne dokumente (npr. nemaju potvrdu o testiranju, cijepljenju ili preboljenju).

U skladu s Preporukom Vijeća o putovanjima u EU tijekom pandemije, trebalo bi ukinuti sve zahtjeve prije dolaska u Europsku uniju za ljude koji bježe iz ratnih zona.

Izuzeća od ograničenja putovanja zbog koronavirusa

Cijepljene osobe i osobe koje su preboljele COVID-19

Države članice trebale bi ukinuti privremeno ograničenje neobveznih putovanja u EU za osobe cijepljene cjepivom koje je odobrio EU ili SZO, pod uvjetom da su posljednju dozu iz primarne serije cijepljenja primile najmanje 14 dana i ne više od 270 dana prije dolaska ili da su primile dodatnu dozu.

Države članice trebale bi ukinuti privremeno ograničenje neobveznih putovanja i za osobe koje su preboljele bolest COVID-19 u razdoblju od 180 dana prije putovanja u EU ako mogu dokazati preboljene digitalnom potvrdom EU-a o COVID-u ili potvrdom treće zemlje koja se smatra jednakovrijednom digitalnoj potvrdi EU-a o COVID-u.

Djeca

Djeci starijoj od šest godina i mlađoj od 18 godina koja ispunjavaju uvjete utvrđene za odrasle trebalo bi dopustiti putovanje.

Svoj djeci starijoj od šest godina i mlađoj od 18 godina trebalo bi dopustiti putovanje s negativnim rezultatom PCR testa obavljenim najranije 72 sata prije polaska. Države članice mogle bi zahtijevati dodatno testiranje, karantenu ili izolaciju nakon dolaska.

Na djecu mlađu od šest godina koja putuju s odraslom osobom ne bi se trebali primjenjivati nikakvi zahtjevi za testiranje ili dodatni zahtjevi.

Zemlje s EU-ova popisa 

Kad se epidemiološka situacija u određenoj zemlji dovoljno poboljša, Vijeće je može uvrstiti na popis zemalja iz kojih bi trebala biti moguća sva putovanja bez obzira na status cijepljenja. Na popisu su trenutačno sljedeće zemlje:

 • Bahrein
 • Čile
 • Kina (pod uvjetom potvrde reciprociteta)
 • Kolumbija
 • Indonezija
 • Kuvajt
 • Novi Zeland
 • Peru
 • Katar
 • Ruanda
 • Saudijska Arabija
 • Južna Koreja
 • Ujedinjeni Arapski Emirati
 • Urugvaj.

Ograničenja putovanja trebala bi postupno biti ukinuta za posebna upravna područja Kine Hong Kong i Makao. U kategoriji subjekata i teritorijalnih tijela koje najmanje jedna država članica ne priznaje kao države postupno bi trebalo ukinuti i ograničenja putovanja za Tajvan. 

Vijeće je zadnji put ažuriralo popis 17. siječnja 2022. Popis se preispituje i ažurira svaka dva tjedna.

Za potrebe Preporuke osobe s dugotrajnim boravištem u Andori, Monaku, San Marinu i Vatikanu smatraju se osobama s dugotrajnim boravištem u EU-u. U toj preporuci sudjeluju i zemlje pridružene Schengenu (Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska). 

Mehanizam hitnog kočenja 

Preporuka Vijeća uključuje i mehanizam „hitnog kočenja” kojim se državama članicama omogućuje brzo i koordinirano djelovanje kako bi se ograničio rizik od pojave varijanti koronavirusa u EU-u.

Budući da preporuka Vijeća nije pravno obvezujući instrument, države članice i zemlje pridružene Schengenu mogle bi primjenjivati različite mjere. Detaljne informacije o mjerama na snazi dostupne su na portalu Re-Open EU

Prekoračenje trajanja dopuštenog boravka zbog ograničenja putovanja

U kontekstu pandemije koronavirusa, tijela koja su države članice odredile za to mogla su boravak nositelja vize koji se nalaze u schengenskom području i koji ga nisu mogli napustiti prije isteka vize za kratkotrajni boravak produljiti do najviše 90 ili 180 dana. Ako su nositelji vize bili prisiljeni ostati dulje od produljenog roka od 90 ili 180 dana, nacionalna tijela trebala su im izdati nacionalnu vizu za dugotrajni boravak ili privremenu boravišnu dozvolu.

Poziva se države članice da državljanima trećih zemalja koji u razdoblju ograničenja putovanja nisu mogli napustiti njihova državna područja ne izriču upravne sankcije ili kazne. Prekoračenja dopuštenog boravka zbog privremenih ograničenja putovanja ne bi trebalo uzimati u obzir pri obradi budućih zahtjeva za vizu.

Državljani trećih zemalja bez obveze posjedovanja vize koji su morali ostati u schengenskom području nakon isteka dopuštenog boravka od 90 dana

Državljanima trećih zemalja bez obveze posjedovanja vize koji su morali ostati nakon isteka produljenog roka od 90 ili 180 dana, nadležna bi nacionalna tijela trebala produljiti valjanost odobrenja za zakoniti boravak, izdati novo odobrenje ili poduzeti druge primjerene mjere kako bi im se osiguralo neprekinuto pravo na boravak na njihovu državnom području. Informacije o tome dostupne su na internetskim stranicama nacionalnih tijela država članica.

Istekle putne isprave zbog neočekivano produljenog boravka u inozemstvu

Građanima EU-a i članovima njihovih obitelji koji nisu u posjedu važeće putovnice i/ili vize trebalo bi dopustiti ulazak na područje EU-a ako na neki drugi način mogu dokazati da su građani EU-a ili članovi njihovih obitelji. Posjedovanje istekle putovnice u trenutačnoj bi se situaciji trebalo smatrati dokazom na drugi način. Članovi obitelji trebali bi uvijek moći dokazati da su članovi obitelji građanina EU-a.

Konzularna pomoć građanima EU-a u inozemstvu

Na temelju zakonodavstva EU-a, budu li u situaciji u kojoj im je potrebna pomoć izvan EU-a, a ondje ne postoji veleposlanstvo ili konzulat njihove države članice, građani imaju pravo zatražiti pomoć od veleposlanstva ili konzulata bilo koje druge države članice EU-a.

Informacije o pravima građana EU-a na diplomatsku ili konzularnu zaštitu izvan EU-a

Nakon izbijanja pandemije bolesti COVID-19 Europska komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje pomogle su građanima EU-a koji su se zatekli bilo gdje u svijetu da se vrate kući. Građane EU-a kojima je potrebna pomoć izvan EU-a savjetuje se da se obrate svojoj državi članici.

Dokumenti

 

25 STUDENI 2021
Council Recommendation on a coordinated approach to facilitate safe free movement during the COVID-19 pandemic and repealing Recommendation (EU) 2020/1475
English
(410.61 KB - PDF)
Preuzimanje

 

25 STUDENI 2021
Annex to the Proposal for a Council Recommendation on a coordinated approach to facilitate safe free movement during the COVID-19 pandemic and replacing Recommendation (EU) 2020/1475
English
(126.68 KB - PDF)
Preuzimanje

 

31 SVIBANJ 2021
Prijedlog Komisije o izmjeni Preporuke Vijeća od 13. listopada 2020. o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19
hrvatski
(212.78 KB - HTML)
Preuzimanje

 

17 OŽUJAK 2021
Komunikacija: Zajednički pristup sigurnom i održivom ponovnom otvaranju
hrvatski
(193.42 KB - HTML)
Preuzimanje

 

13 SVIBANJ 2020
Turizam i promet od 2020. nadalje
hrvatski
(191.96 KB - HTML)
Preuzimanje

 

13 SVIBANJ 2020
COVID-19: Smjernice EU-a za postupni nastavak pružanja usluga u turizmu i za zdravstvene protokole u ugostiteljskim objektima
hrvatski
(282 KB - HTML)
Preuzimanje

 

13 SVIBANJ 2020
PREPORUKA o vaučerima koji se nude turistima i putnicima kao alternativa povratu novca za otkazane paket aranžmane i usluge prijevoza u kontekstu pandemije bolesti COVID-19
hrvatski
(273.24 KB - HTML)
Preuzimanje

 

8 TRAVANJ 2020
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU I VIJEĆU o procjeni primjene privremenog ograničenja neobveznih putovanja u EU
hrvatski
(133.68 KB - HTML)
Preuzimanje

 

19 OŽUJAK 2020
Information on the package travel directive in connection with COVID-19
English
(475.07 KB - PDF)
Preuzimanje

 

17 OŽUJAK 2020
Obavijest Komisije Smjernice za tumačenje uredbi EU-a o pravima putnika u kontekstu razvoja situacije s covidom-19
hrvatski
(155.63 KB - HTML)
Preuzimanje

 

16 OŽUJAK 2020
Communication from the Commission on a temporary restriction on non-essential travel to the European Union
English
(131.35 KB - HTML)
Preuzimanje

 

16 OŽUJAK 2020
Smjernice za mjere upravljanja granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga
hrvatski
(147.01 KB - HTML)
Preuzimanje

 

13 OŽUJAK 2020
Prijedlog uredbe o slotovima u zračnim lukama
hrvatski
(155.28 KB - HTML)
Preuzimanje

 

20 SVIBANJ 2020
COVID-19 Smjernice o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika
hrvatski
(148.36 KB - HTML)
Preuzimanje