Skip to main content
Logotip Europske komisije

Izjava o pristupačnosti​

​​Internetske stranice Europske komisije​​ 

Ova se izjava odnosi na sadržaj objavljen na domeni: „https://commission.europa.eu”  

Ne odnosi se na sadržaje ili stranice koji se nalaze na nekoj od poddomena te domene. Te internetske stranice i njihov sadržaj imat će svoju posebnu izjavu o pristupačnosti.  

Ovim internetskim stranicama upravlja Glavna uprava za komunikaciju Europske komisije. Osmišljene su tako da ih koristi što više ljudi, među ostalim osobe s invaliditetom. 

Trebali biste moći: 

 • povećati prikaz do 200 % uz zadržavanje kvalitete sadržaja 

 • pregledavati većinu sadržaja služeći se samo tipkovnicom 

 • pregledavati većinu sadržaja služeći se suvremenim čitačem zaslona i softverom za prepoznavanje govora (na računalu ili telefonu). 

Ove su internetske stranice izrađene u skladu s tehničkom normom za internetske stranice i mobilne aplikacije EN 301 549 v.3.2.1. To uvelike odgovara stupnju „AA” iz verzije 2.1 Smjernica o pristupačnosti internetskog sadržaja (WCAG)

Stupanj sukladnosti  

Ove su internetske stranice djelomično sukladne s tehničkom normom EN 301 549 v.3.2.1 i stupnjem „AA” iz verzije 2.1 Smjernica o pristupačnosti internetskog sadržaja (WCAG). Za više pojedinosti vidjeti „Nepristupačan sadržaj”. 

Stranice su zadnji put testirane 4. studenoga 2021. 

Priprema ove izjave 

Ova je izjava sastavljena 8. srpnja 2022. 

Izjava se temelji na analizi reprezentativnog uzorka internetskih stranica koju je obavio stručnjak za pristupačnost s IAAP-ovom kvalifikacijom. Testiranje je izvedeno kao kombinacija ručnog i automatiziranog testiranja. 

Povratne informacije 

Zanima nas što mislite o pristupačnosti internetskih stranica Europske komisije. Ako primijetite probleme s pristupačnošću, obavijestite nas nekim od sljedećih kanala. 

 • telefonski broj: 00 800 6 7 8 9 10 11 

 • obrazac za kontakt: Pišite nam (u obrascu nemojte navoditi osjetljive informacije, npr. o vašim financijama, zdravstvenom stanju ili drugim vrlo osobnim temama). 

Trudimo se odgovoriti u roku od 15 radnih dana otkad odgovorna služba Komisije zaprimi upit.  

Kompatibilnost s preglednicima i asistivnim tehnologijama 

Internetske stranice Europske komisije izrađene su tako da budu kompatibilne sa sljedećim asistivnim tehnologijama: 

 • najnovijom verzijom preglednika Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Brave 

 • u kombinaciji s najnovijim verzijama softvera JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack. 

Tehničke specifikacije 

Internetske stranice Europske komisije oslanjaju se na sljedeće tehnologije kako bi njihovi elementi za postizanje pristupačnosti radili s kombinacijom internetskog preglednika i eventualnih asistivnih tehnologija ili preglednikovih dodataka koja je prisutna na vašem računalu: 

 • HTML 

 • WAI-ARIA 

 • CSS 

 • JavaScript 

Nepristupačan sadržaj 

Usprkos svemu što poduzimamo kako bi internetske stranice Europske komisije bile pristupačne, znamo da još uvijek postoje neki problemi i nastojimo ih ukloniti. U nastavku je popis poznatih problema i mogućih rješenja. Obavijestite nas ako naiđete na nešto što nije navedeno. 

Poznati problemi s pristupačnosti prisutni na internetskim stranicama Europske komisije: 

 1. Reproduktor videozapisa – kontrola tipkovnicom: Svjesni smo da postoje neki problemi kad se za upravljanje tom komponentom koristi tipkovnica (nelogičan redoslijed odabira opcija u meniju tabom; jezik natpisa iz menija nije moguće odabrati tipkama sa strelicama, nego samo tabom). Namjeravamo to popraviti najkasnije do kraja ožujka 2023.
 2. Grafikoni i dijagrami – kodiranje bojom: Boja je jedini način za prikaz različitih informacija na nekim grafikonima i dijagramima. To može zbunjivati ljude koji pate od nekog oblika nemogućnosti raspoznavanja boja. Namjeravamo to popraviti najkasnije do kraja ožujka 2023.
 3. Grafikoni i dijagrami – alternativni tekst: Grafikoni i dijagrami na ovim stranicama nisu potpuno pristupačni osobama koje koriste čitače zaslona jer nemaju odgovarajući alternativni tekst. Namjeravamo to popraviti najkasnije do kraja ožujka 2023.
 4. Karte: Neki sadržaji na kartama nemaju alternativni tekst za osobe s oštećenjem vida. Namjeravamo to popraviti najkasnije do kraja ožujka 2023.