Skip to main content
Logotip Europske komisije

Nova pravila o valjanosti digitalne potvrde EU-a o COVID-u i koordinaciji sigurnog putovanja u EU-u

Od 1. veljače 2022. na snazi su nova pravila kojima je određeno obvezujuće razdoblje prihvaćanja potvrda o cijepljenju od devet mjeseci za potrebe putovanja u EU-u.

Države članice moraju prihvaćati potvrde o cijepljenju u razdoblju od devet mjeseci od primitka zadnje doze primarnog cijepljenja. U slučaju cjepiva Johnson & Johnson to znači 270 dana od prve i jedine doze. Kod cjepiva s dvije doze razdoblje prihvaćanja je 270 dana od primitka druge doze ili, u skladu sa strategijom cijepljenja države članice u kojoj je cijepljenje provedeno, od primitka prve i jedine doze nakon oporavka od COVID-a.

Države članice ne bi trebale primjenjivati drukčija razdoblja prihvaćanja za potrebe putovanja unutar Europske unije. Standardno razdoblje prihvaćanja ne primjenjuje se na potvrde o docjepljivanju.

Ta se pravila primjenjuju jedino na potvrde o cijepljenju koje se koriste u svrhu putovanja. Države članice mogu primjenjivati različita pravila o upotrebi digitalne potvrde EU-a o COVID-u unutar svoje zemlje, ali su pozvane da poštuju razdoblje prihvaćanja određeno na razini EU-a.

Osoba koja ima valjanu digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u u načelu ne bi trebala podlijegati dodatnim ograničenjima, kao što su testovi ili karantena, bez obzira na mjesto polaska u EU-u.

Osobe koje nemaju digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u trebale bi moći putovati na temelju testa obavljenog prije ili nakon dolaska. Usto će možda morati u karantenu/samoizolaciju nakon dolaska iz (tamnocrvenih) područja s velikim brojem zaraženih.

Mjere kojima se ograničava slobodno kretanje moraju biti nediskriminirajuće i proporcionalne. Države članice u načelu ne bi smjele odbiti ulazak osoba koje putuju iz drugih država članica.

Što je digitalna potvrda EU-a o COVID-u?

Digitalna potvrda EU-a o COVID-u je digitalni dokaz:

 • da je osoba cijepljena protiv bolesti COVID-19
 • da osoba ima negativan rezultat testa ili
 • da je osoba preboljela COVID-19.

Tko može dobiti digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u?

 • svi građani EU-a i članovi njihovih obitelji
 • državljani trećih zemalja koji zakonito borave u državama članicama i imaju pravo putovati u druge države članice

Kako građani mogu dobiti potvrdu?

Nacionalna tijela zadužena su za izdavanje potvrde. Primjerice, mogli bi je izdavati centri za testiranje ili zdravstvena tijela ili bi se mogla izdati izravno putem portala za e-zdravstvo.

 • Potvrde o cijepljenju izdaje država članica u kojoj je provedeno cijepljenje.
 • Potvrde o testiranju izdaje država članica u kojoj je obavljeno testiranje.
 • Potvrde o preboljenju izdaje država članica u kojoj se nalazi osoba koja je preboljela bolest.

Informacije o tome kako dobiti potvrdu trebala bi pružati nacionalna zdravstvena tijela.

Digitalna verzija može se pohraniti na mobilnom uređaju. Građani mogu zatražiti i verziju u papirnatom obliku. Obje će verzije imati QR kod koji sadržava osnovne informacije i digitalni potpis kako bi se osiguralo da je potvrda vjerodostojna.

Države članice dogovorile su se oko zajedničkog oblika potvrde, koji se može koristiti i za elektroničku i papirnatu verziju, kako bi se olakšalo njezino priznavanje.

Odaberite svoju zemlju na interaktivnoj karti u nastavku i saznajte kako možete dobiti potvrdu od nacionalnog zdravstvenog tijela.

EU-ovo priznavanje potvrda o COVID-u koje su izdale treće zemlje (zemlje izvan EU-a)

Dosad se 49 trećih zemalja (i državnih područja) uključilo u sustav digitalnih potvrda EU-a o COVID-u na temelju EU-ovih odluka o jednakovrijednosti.

Potvrde o COVID-u koje se izdaju u tih 49 zemalja (i državnih područja) prihvaćaju se u EU-u pod istim uvjetima kao i digitalna potvrda EU-a o COVID-u. Isto tako, tih 49 zemalja prihvaća digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u.

Kako potvrda funkcionira?

Digitalna potvrda EU-a o COVID-u sadržava QR kod s digitalnim potpisom radi zaštite od krivotvorenja.

Pri provjeri potvrde skenira se QR kod i provjerava se potpis.

Svako tijelo izdavatelj (npr. bolnica, centar za testiranje, zdravstveno tijelo) ima svoj ključ za digitalni potpis. Svi su pohranjeni u sigurnoj bazi podataka u svakoj zemlji.

Europska komisija uspostavila je pristupnik putem kojeg će se moći provjeriti svi potpisi na potvrdama u cijelom EU-u. Osobni podaci nositelja potvrde ne prolaze kroz pristupnik jer to nije nužno za provjeru digitalnog potpisa. Europska komisija također je pomogla državama članicama u razvoju nacionalnih softvera i aplikacija za izdavanje, pohranu i provjeru potvrdâ te provođenju potrebnih testiranja za korištenje pristupnika.

Kako potvrda pomaže slobodnom kretanju?

Digitalna potvrda EU-a o COVID-u prihvaća se u svim državama članicama EU-a. Pomaže koordiniranom ukidanju ograničenja koja su trenutačno na snazi.

Za nositelja digitalne potvrde EU-a o COVID-u pri putovanju bi, u pravilu, trebala vrijediti izuzeća od ograničenja slobodnog kretanja: države članice ne bi trebale nametati dodatna ograničenja putovanja nositeljima digitalne potvrde EU-a o COVID-u, osim ako su ona nužna i razmjerna radi zaštite javnog zdravlja.

U tim bi slučajevima (ako se, na primjer, radi o novim varijantama virusa koje izazivaju zabrinutost) država članica koja uvodi takva ograničenja morala o tome obavijestiti Komisiju i sve ostale države članice te obrazložiti svoju odluku.

Mogu li građani koji još nisu cijepljeni putovati u drugu državu članicu EU-a?

Da. Digitalna potvrda EU-a o COVID-u trebala bi olakšati slobodno kretanje unutar EU-a. Ona nije preduvjet za slobodno kretanje, koje je temeljno pravo u EU-u.

Međutim, ako nemate potvrdu, možete podlijegati određenim ograničenjima, kao što su karantena ili testiranje. Države članice mogu uvesti ograničenja putovanja. Provjerite najnovije informacije na internetskoj platformi Re-openEU.

Radi osiguravanje nediskriminacije pojedinaca koji nisu cijepljeni digitalna potvrda EU-a o COVID-u obuhvaća potvrde o testiranju i potvrde o preboljenju bolesti COVID-19. Tako će svi imati koristi od digitalne potvrde EU-a o COVID-u.

U siječnju 2022. ažurirana su pravila o koordinaciji sigurnog i slobodnog kretanja u EU-u kako bi se uzeo u obzir status osoba, a ne epidemiološka situacija na regionalnoj razini, uz iznimku područja na kojima je virus široko rasprostranjen.

Mogu li državljani trećih zemalja putovati u EU?

Vijeće je 22. veljače 2022. odobrilo ažurirani okvir kojim je dodatno pojednostavnjeno putovanje u EU. Države članice pristale su početi primjenjivati te novosti od 1. ožujka 2022.

U okviru tog pristupa putnici izvan EU-a cijepljeni cjepivom koje je odobrio EU ili SZO trebali bi moći putovati u EU pod uvjetom da su posljednju dozu primarnog cjepiva primili najmanje 14, a ne više od 270 dana prije dolaska, ili pod uvjetom da su se docijepili.

Osim toga, osobe koje su preboljele COVID-19 unutar 180 dana prije putovanja trebale bi moći putovati u EU ako mogu dokazati preboljenje s pomoću digitalne potvrde EU-a o COVID-u ili potvrde izdane izvan EU-a koja se smatra jednakovrijednom digitalnoj potvrdi EU-a o COVID-u.

Osobe koje putuju iz zemlje ili područja koji su uvršteni na popis zemalja iz kojih bi sva putovanja trebala biti dopuštena i koje imaju negativan rezultat PCR testa isto bi tako trebale moći putovati u EU. Vijeće na temelju procjene zdravstvene situacije redovito revidira i prema potrebi ažurira popis tih zemalja. Sva putovanja u EU iz zemalja uvrštenih na taj popis trebala bi biti moguća, bez obzira na status cijepljenja.

Osim toga, ta bi putovanja trebala i dalje biti moguća za građane EU-a i osobe s boravištem u EU-u, kao i članove njihovih obitelji, te za osobe koje putuju u Europu iz nužnih razloga.

Je li važno koje su cjepivo građani primili?

Potvrde o cijepljenju izdavat će se cijepljenoj osobi za sva cjepiva protiv bolesti COVID-19. U potvrdi bi trebao biti jasno naveden naziv primijenjenog cjepiva.

Kad je riječ o ukidanju ograničenja slobodnog kretanja, države članice moraju prihvatiti samo potvrde o cijepljenju za cjepiva za koja je izdano odobrenje za stavljanje u promet u EU-u. Države članice također mogu odlučiti ukinuti ograničenja za putnike koji su primili druga cjepiva, primjerice ona koja su uvrštena na popis za upotrebu u izvanrednim okolnostima Svjetske zdravstvene organizacije, ali ih nisu obvezne ukinuti. Ako ste cijepljeni cjepivom koje nije odobreno u EU-u, savjetujemo vam da prije putovanja provjerite koja cjepiva prihvaća dotična država članica.

Osobe koje su primile sve predviđene doze cjepiva i koje imaju digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u trebale bi biti izuzete od obveze testiranja ili karantene povezane s putovanjima, i to 14 dana nakon primitka zadnje doze cjepiva protiv bolesti COVID-19 odobrenog u cijelom EU-u. To vrijedi i za osobe koje imaju potvrdu o preboljenju bolesti COVID-19.

Mogu li se dodatne doze uključiti u potvrdu EU-a o COVID-u?

Većina država članica već je počela docjepljivanje dodatnim dozama cjepiva protiv bolesti COVID-19. Nakon primitka svake doze mora se izdati digitalna potvrda EU-a o COVID-u. To znači da države članice nakon docjepljivanja moraju izdavati potvrde o cijepljenju u obliku digitalne potvrde EU-a o COVID-u.

Od 1. veljače moraju se primjenjivati nova pravila o označavanju dodatnih doza u potvrdama. Dodatne doze bilježe se kao: 3/3 za dodatnu dozu nakon primarnog cijepljenja dvjema dozama; 2/1 za dodatnu dozu nakon cijepljenja cjepivom za koje je predviđena jedna doza ili jednom dozom cjepiva od dvije doze u slučaju osobe koja je preboljela COVID.

Kako potvrda o testiranju funkcionira?

Osobe čija digitalna potvrda EU-a o COVID-u sadržava negativan rezultat testa trebale bi biti izuzete od eventualne obvezne karantene, osim ako dolaze iz područja teško pogođenih virusom. Države članice dogovorile su se o standardnom razdoblju valjanosti testova: 72 sata za PCR testove i, ako ih države članice prihvaćaju, 48 sati za brze antigenske testove.

Koje podatke obuhvaća digitalna potvrda EU-a o COVID-u? Jesu li podaci sigurni?

Digitalna potvrda EU-a o COVID-u sadržava nužne osnovne informacije kao što su ime, datum rođenja, datum izdavanja, relevantne informacije o cjepivu/testiranju/preboljenju i jedinstveni identifikator. Ti podaci ostaju na potvrdi i ne pohranjuju se niti zadržavaju kad se potvrda provjerava u drugoj državi članici.

Potvrde će uključivati samo ograničene nužne informacije. Države članice koje se posjećuje ne smiju zadržati te informacije. Za potrebe provjere kontrolira se samo valjanost i vjerodostojnost potvrde tako što se provjerava tko ju je izdao i potpisao. Svi zdravstveni podaci ostaju u državi članici koja je izdala digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u.

Valjanost potvrda

Valjana digitalna potvrda EU-a o COVID-u obuhvaća:

potvrdu o cijepljenju cjepivom za koje je od primitka posljednje doze primarne serije cjepiva prošlo najmanje 14, ali ne više od 270 dana odnosno za koje je osoba primila dodatnu dozu cjepiva

ILI

negativan rezultat PCR testa ne stariji od 72 sata prije putovanja ili negativan rezultat brzog antigenskog testa ne stariji od 24 sata prije putovanja

ILI

potvrdu o preboljenju iz koje je vidljivo da od datuma prvog pozitivnog rezultata PCR testa nije prošlo više od 180 dana.

Valjanost potvrda izdanih nakon docjepljivanja

U ovom trenutku Komisija ne predlaže razdoblje valjanosti za potvrde izdane nakon docjepljivanja. To znači da se razdoblje valjanosti od devet mjeseci ne bi trebalo primjenjivati na potvrde izdane nakon docjepljivanja. Može se očekivati da će zaštita stečena docjepljivanjem trajati dulje nego zaštita stečena primarnim cijepljenjem.

Komisija će pomno pratiti nove znanstvene dokaze o tom pitanju i na temelju njih prema potrebi u kasnijoj fazi predložiti razdoblje valjanosti i za potvrde o cijepljenju izdane nakon docjepljivanja.

Potvrde kao mogući uvjet za pristup objektima

Pravom Unije obuhvaćena je upotreba digitalne potvrde EU-a o COVID-u radi olakšavanja sigurnog slobodnog kretanja unutar EU-a.

Države članice mogu upotrebljavati potvrde o COVID-u i u druge svrhe na nacionalnoj razini, kao što je pristup događanjima ili objektima, ali to nije regulirano na razini EU-a.

Ako država članica uvede sustav potvrda o COVID-u u nacionalne svrhe, trebala bi omogućiti i potpuno prihvaćanje digitalne potvrde EU-a o COVID-u. Time bi se osiguralo da putnici koji putuju u drugu državu članicu ne moraju ishoditi dodatne nacionalne potvrde.

Koliko će se dugo koristiti digitalna potvrda EU-a o COVID-u?

Trenutačno se Uredba o EU digitalnoj COVID potvrdi primjenjuje 12 mjeseci počevši od 1. srpnja 2021. U veljači 2022. Komisija je predložila da se Uredba produlji za godinu dana, do 30. lipnja 2023. Produljenjem Uredbe zajamčilo bi se da putnici i dalje mogu upotrebljavati svoju digitalnu potvrdu o COVID-u za putovanja u EU čak i ako države članice zadržavaju na snazi određene javnozdravstvene mjere.

Re-open EU: najnovije informacije o putovanjima i zdravstvenim mjerama

Pronađite najnovije informacije o putovanjima i zdravstvenim mjerama u europskim zemljama, uključujući zahtjeve u pogledu karantene i testiranja za putnike, kako biste lakše ostvarili pravo na slobodno kretanje. Informacije se redovito ažuriraju i dostupne su na 24 jezika. One bi vam trebale pomoći u planiranju putovanja u Europi, a da pritom ostanete sigurni i zdravi.

Posjetite platformu „Re-open EU”

Kronologija

 1. 25. siječnja 2022.

  Vijeće donosi revidiranu preporuku o mjerama kojima se osigurava koordinacija sigurnog putovanja u EU-u na temelju pojedinačne situacije osoba, a ne više na temelju regije podrijetla.

 2. 21. prosinca 2021.

  Komisija je donijela pravila o obvezujućem razdoblju prihvaćanja potvrda o cijepljenju od devet mjeseci za putovanja unutar EU-a.

 3. 1. srpnja – 12. kolovoza 2021.

  Prijelazno razdoblje: ako država članica još nije spremna za izdavanje novih potvrda svojim građanima, i dalje se mogu upotrebljavati drugi formati koji bi trebali biti prihvaćeni u drugim državama članicama.

 4. 1. srpnja 2021.

  Početak primjene digitalne potvrde EU-a o COVID-u u cijelom EU-u.

 5. sredina lipnja 2021.

  Revizija Preporuke Vijeća o putovanjima u EU-u.

 6. 1. – 30. lipnja 2021.

  Početna faza: države članice mogu uvesti potvrdu EU-a o COVID-u na dobrovoljnoj osnovi, pod uvjetom da su spremne za izdavanje i provjeru takvih potvrda te ako imaju potrebnu pravnu osnovu.

 7. 1. lipnja 2021.

  Početak rada pristupnika EU-a (međupovezanosti nacionalnih sustava).

 8. 20. svibnja 2021.

  Europski parlament i Vijeće postigli su dogovor o digitalnoj potvrdi EU-a o COVID-u.

 9. 7. svibnja 2021.

  Komisija je pokrenula pilot-ispitivanje o interoperabilnosti infrastrukture EU-a (pristupnik EU-a), s pomoću kojeg će se olakšati provjera vjerodostojnosti potvrda EU-a.

 10. 22. travnja 2021.

  Predstavnici država članica u mreži e-zdravstva dogovorili su se o smjernicama s opisom glavnih tehničkih specifikacija za provedbu sustava. To je bio ključni korak u uspostavi potrebne infrastrukture na razini EU-a.

 11. 14. travnja 2021.

  Vijeće je donijelo mandat za pokretanje pregovora s Europskim parlamentom o tom prijedlogu.

 12. 17. ožujka 2021.

  Komisija je predložila zakonodavni tekst o uspostavi zajedničkog okvira za digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u.

 13. 27. siječnja 2021.

  Na temelju pregovora Komisije i država članica u mreži e-zdravstva od studenoga 2020. donesene su smjernice za utvrđivanje zahtjeva u pogledu interoperabilnosti digitalnih potvrda o cijepljenju.

*Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

Dokumenti