Skip to main content
Logotip Europske komisije

Strategija

Opće ciljeve politika EU-a zajednički utvrđuju njegove institucije. Saznajte kako se oblikuje strategija EU-a te kako se pretvara u politike i inicijative Europske komisije.