Skip to main content

Vi skal beskytte miljøet og havene ved hjælp af den grønne pagt

Vi skal beskytte vores miljø

Europas have og miljø er en kilde til naturrigdomme og økonomisk velstand, som vi skal bevare og beskytte, fordi det gavner os selv både nu og i fremtiden.

Den europæiske grønne pagt går ud på

  • at beskytte biodiversiteten og økosystemerne
  • at nedbringe forureningen af luft, vand og jord
  • at arbejde for en cirkulær økonomi
  • at forbedre affaldshåndteringen
  • at sikre, at den blå økonomi og fiskeriet er bæredygtige.

Med sin indsats på disse hovedområder vil EU sørge for bedre sundhed og livskvalitet for borgerne, løse miljøproblemer og reducere drivhusgasudledningerne.

Kommissionen vedtog en række forslag, der skal gøre EU's klima-, energi-, transport- og beskatningspolitikker egnet til at reducere nettoudledningen af drivhusgasser med mindst 55 % inden 2030 i forhold til 1990-niveauet. Læs mere om den konkrete udmøntning af den europæiske grønne pagt.

I fokus