Skip to main content
Faktablad

Faktablade om den europæiske grønne pagt

Detaljer

Publikationsdato
11 December 2019

Filer

11 DECEMBER 2019
Hvad er den europæiske grønne pagt?
dansk
(5.95 KB - HTML)
Download
11 DECEMBER 2019
Hvad betyder det for mig?
dansk
(5.95 KB - HTML)
Download
11 DECEMBER 2019
Kan vi bare lade stå til?
dansk
(5.95 KB - HTML)
Download
11 DECEMBER 2019
EU's resultater på klimaområdet
dansk
(5.95 KB - HTML)
Download
11 DECEMBER 2019
EU som global leder
dansk
(5.95 KB - HTML)
Download
14 JANUAR 2020
Mekanismen for retfærdig omstilling: Ingen må lades i stikken
dansk
(5.95 KB - HTML)
Download
14 JANUAR 2020
Investering i en klimaneutral økonomi
dansk
(HTML)
Download
14 JANUAR 2020
EU-finansierede projekter inden for grøn økonomi
dansk
(HTML)
Download
3 MARTS 2020
Europæisk klimalov
dansk
(HTML)
Download
3 MARTS 2020
En klimapagt
dansk
(5.95 KB - HTML)
Download
3 MARTS 2020
Europæisk år for jernbanetransport, 2021
dansk
(HTML)
Download
11 MARTS 2020
Handlingsplan for den cirkulære økonomi
dansk
(5.95 KB - HTML)
Download
20 MAJ 2020
EU's biodiversitetsstrategi for 2030
dansk
(HTML)
Download
20 MAJ 2020
Fra jord til bord
dansk
(HTML)
Download
14 OKTOBER 2020
Renoveringsbølgen
dansk
(HTML)
Download
14 OKTOBER 2020
EU's metanstrategi
dansk
(HTML)
Download
14 OKTOBER 2020
Kemikaliestrategi for bæredygtighed
dansk
(HTML)
Download
14 OKTOBER 2020
Et nyt europæisk Bauhaus
dansk
(5.95 KB - HTML)
Download
19 NOVEMBER 2020
Vedvarende offshoreenergi
dansk
(HTML)
Download