Gå til hovedindholdet

Energi og den grønne pagt

Omstillingen til ren energi

Den europæiske grønne pagt fokuserer på tre nøgleprincipper for omstillingen til ren energi, der skal bidrage til at reducere drivhusgasemissionerne og øge livskvaliteten for EU's borgere:

  1. at etablere en sikker energiforsyning i EU til overkommelige priser
  2. at skabe et fuldt integreret, forbundet og digitaliseret energimarked i EU
  3. at prioritere energieffektivitet, forbedre energieffektiviteten af vores bygninger og skabe en energisektor, der overvejende er baseret på vedvarende energikilder.

Kommissionens primære målsætninger for at opnå dette er:

  • at bygge internt forbundne energisystemer og bedre integrerede energinet, der skal understøtte vedvarende energikilder
  • at fremme innovative teknologier og moderne infrastruktur
  • at fremme produkters energieffektivitet og øko-design
  • at dekarbonisere gassektoren og fremme intelligent integration på tværs af alle sektorer
  • at give forbrugerne mere indflydelse og hjælpe EU-landene med at håndtere energifattigdom
  • at fremme EU's energistandarder og -teknologier på globalt plan
  • at udnytte Europas havvindenergis fulde potentiale.

Kommissionen har vedtaget en række forslag, der skal gøre EU's klima-, energi-, transport- og beskatningspolitikker egnet til at reducere nettoudledningen af drivhusgasser med mindst 55 % inden 2030 i forhold til 1990-niveauet. Læs mere om den konkrete udmøntning af den europæiske grønne pagt.

I fokus

Dokumenter

 

23. MARTS 2022
Factsheet: Refilling gas storage for next winter

 

8. MARTS 2022
Factsheet: REPowerEU - Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy

 

15. DECEMBER 2021
Factsheet: Making our homes and buildings fit for a greener future

 

15. DECEMBER 2021
Factsheet: Delivering the Green Deal - the role of clean gases including hydrogen