Skip to main content

Industrien og den grønne pagt

En industriel strategi for et konkurrencedygtigt, grønt og digitalt EU

Det primære formål er at udnytte det betydelige potentiale på de globale markeder for lavemissionsteknologer samt bæredygtige produkter og tjenesteydelser og blive klimaneutral inden 2050. For at opnå en klimaneutral og cirkulær økonomi skal hele industrien mobiliseres. Alle industrielle værdikæder, bl.a. i de energiintensive sektorer, vil spille en central rolle.

Med sin nye industrielle strategi ønsker EU at føre an i den grønne og digitale omstilling og blive endnu mere konkurrencedygtig på verdensplan. Med denne omstilling skal industrien reducere sit CO₂-aftryk gennem ren teknologi til en overkommelig pris og udvikle nye forretningsmodeller. Med den opdaterede strategi baseret på erfaringerne fra covid-19-pandemien stræber EU efter at sikre, at den europæiske industri kan føre an i den accelererede grønne og digitale omstilling.

Kommissionen har vedtaget en række forslag, der skal gøre EU's klima-, energi-, transport- og beskatningspolitikker egnet til at reducere nettoudledningen af drivhusgasser med mindst 55 % inden 2030 i forhold til 1990-niveauet. Læs mere om den konkrete udmøntning af den europæiske grønne pagt.

Dokumenter

 

10 MARTS 2020
A new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europe Factsheet
English
(5.95 KB - HTML)
Download

 

10 MARTS 2020
Unleashing the full potential of European SMEs
English
(5.95 KB - HTML)
Download

 

10 MARTS 2020
A single market that delivers for businesses and consumers
English
(5.95 KB - HTML)
Download