Skip to main content

Klimaindsatsen og den grønne pagt

Vejen til klimaneutralitet

For at nå vores dekarboniseringsmål skal emissionerne reduceres i alle sektorer, fra industri og energi til transport og landbrug. Klimaændringerne udgør en global trussel, som kun kan imødegås ved hjælp af en global indsats. Det er grunden til, at EU aktivt engagerer og støtter sine internationale partnere i klimaindsatsen, navnlig gennem FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og Parisaftalen. Sideløbende med modvirkningstiltag træffer EU foranstaltninger vedrørende klimatilpasning for at imødegå de uundgåelige virkninger af klimaændringerne.

Mere om EU's klimaindsats

Kommissionen har vedtaget en række forslag, der skal gøre EU's klima-, energi-, transport- og beskatningspolitikker egnet til at reducere nettoudledningen af drivhusgasser med mindst 55 % inden 2030 i forhold til 1990-niveauet. Læs mere om den konkrete udmøntning af den europæiske grønne pagt.

Kommissionen har tilsluttet sig den europæiske klimapagt og forpligtet sig til at gøre sine aktiviteter klimaneutrale inden 2030. I sin meddelelse om og handlingsplan for en grønnere Kommission, som Kommissionen vedtog i april 2022, forpligtede den sig til gradvist at reducere sine drivhusgasemissioner med mindst 60 % i forhold til 2005 og til at kompensere for eventuelle resterende emissioner i 2030 med certificeret kulstoffjernelse af høj kvalitet.

I fokus

Dokumenter

 

18 MARTS 2022
Factsheet: Climate Law
English
(PDF)
Download

 

18 MARTS 2022
Factsheet: Climate Pact
English
(PDF)
Download

 

12 DECEMBER 2020
Factsheet: Climate Diplomacy
English
(5.95 KB - HTML)
Download

 

17 SEPTEMBER 2020
Factsheet: The 2030 Climate Target Plan: A Vision for Europe
English
(5.95 KB - HTML)
Download

 

4 MARTS 2020
Kommissionens forslag til forordning: En europæisk klimalov
dansk
(HTML)
Download