Skip to main content

Priority Európskej komisie

6 Commission priorities for 2019-24

priorities-landing-page.jpg

Európska zelená dohoda

Európa chce byť prvým klimaticky neutrálnym kontinentom a mať moderné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje.

stronger_europe_in_the_world_web1.png

Silnejšia Európa vo svete

EÚ posilní svoj hlas vo svete presadzovaním multilateralizmu a medzinárodného poriadku založeného na pravidlách.

democracy-works-people-sm.png

Nový impulz pre európsku demokraciu

Potrebujeme dať Európanom väčšie slovo a chrániť našu demokraciu pred vonkajšími vplyvmi, ako sú dezinformácie a nenávistné prejavy na internete.

Plán obnovy pre Európu

Cesta z krízy a vytváranie zelenšej, digitálnejšej a odolnejšej Európy.

Plán obnovy

Dokumenty

 

16 JÚL 2019
Politické usmernenia pre Komisiu na obdobie rokov 2019 – 2024:
slovenčina
(1.11 MB - PDF)
Stiahnuť