Skip to main content

Priemysel a zelená dohoda

Priemyselná stratégia pre konkurencieschopnú, zelenú a digitálnu Európu

Hlavným cieľom je využitie značného potenciálu technológií s nízkymi emisiami, udržateľných výrobkov a služieb v rámci svetových trhov, ktoré má prispieť k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050. Dosiahnutie klimaticky neutrálneho a obehového hospodárstva si však vyžaduje úplnú mobilizáciu priemyslu. Zásadnú úlohu zohrajú všetky priemyselné hodnotové reťazce vrátane energeticky náročných odvetví.

Nová priemyselná stratégia pre Európu povedie súbežnú zelenú a digitálnu transformáciu a stane sa ešte konkurencieschopnejšou na celosvetovej úrovni. Pomôže priemyslu znížiť uhlíkovú stopu poskytovaním cenovo dostupných čistých technologických riešení, ako aj rozvíjaním nových obchodných modelov. Prostredníctvom aktualizovanej stratégie vychádzajúcej zo skúseností získaných počas pandémie COVID-19 sa EÚ snaží zabezpečiť, aby sa európsky priemysel mohol postaviť na čelo zrýchlenej zelenej a digitálnej transformácie.

Európska komisia prijala súbor návrhov na zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, a to prispôsobením politík v oblasti klímy, energetiky, dopravy a zdaňovania. Viac informácií o plnení Európskej zelenej dohody.

Dokumenty

 

10 MAREC 2020
A new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europe Factsheet
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

10 MAREC 2020
Unleashing the full potential of European SMEs
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

10 MAREC 2020
A single market that delivers for businesses and consumers
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť