Skip to main content

Stratégia

Inštitúcie EÚ spoločne rozvíjajú celkové politické ciele Únie Pozrite si, ako sa stratégia EÚ vytvára a premieta do politík a iniciatív Európskej komisie.