Skip to main content

Lēmumu pieņemšana

Par Komisijas politikas, paziņojumu un tiesību aktu priekšlikumiem ir jāpanāk iekšēja vienošanās. Tiesību aktu priekšlikumu gadījumā Komisijai tie vispirms ir jāapstiprina un tikai pēc tam tos var pieņemt ES līdztiesīgie likumdevēji — Eiropas Parlaments un Padome.