Skip to main content

Patērētāji

Komisijas pasākumi

2020. gada novembrī tika pieņemta jaunā Patērētāju tiesību aizsardzības programma, kurā izklāstīts ES patērētāju tiesību aizsardzības politikas redzējums 2020.–2025. gadam un akcentētas piecas prioritārās jomas:

 1. Zaļā pārkārtošanās
 2. Digitālā pārveide
 3. Patērētāju tiesību efektīva piemērošana
 4. Konkrētu patērētāju grupu īpašās vajadzības
 5. Starptautiskā sadarbība

Jaunā programma pievēršas arī jautājumam par to, kā uzlabot patērētāju tiesību aizsardzību un noturību pirms un pēc Covid-19 pandēmijas, kura radījusi būtiskas problēmas patērētāju ikdienai.

Uzzināt vairāk par jauno Patērētāju tiesību aizsardzības programmu

Mērķi

 • Gādāt, ka ES tirgū patērētājiem ir pieejami ilgtspējīgi produkti un ka patērētāju rīcībā ir labāka informācija, lai viņi varētu izdarīt apzinātu izvēli.
 • Popularizēt ražojumu remontu un veicināt ilgtspējīgāku un “apritīgāku” produktu ražošanu.
 • Vērsties pret tādu tiešsaistes komercpraksi kā “dark patterns” (slēpti modeļi) un slēpta reklāma, kura ignorē patērētāju tiesības izdarīt apzinātu izvēli, ļaunprātīgi izmanto patērētāju uzvedības tendences vai kropļo lēmumu pieņemšanas procesus.
 • Pielāgot pašreizējos noteikumus notiekošajai digitalizācijai un savienoto produktu skaita pieaugumam.
 • Palīdzēt dalībvalstīm savlaicīgi ieviest patērētāju tiesību normas un panākt to ievērošanu, tostarp ar Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības tīkla starpniecību.
 • Palīdzēt valstu iestādēm cīnīties pret nelikumīgu tiešsaistes komercpraksi un identificēt bīstamus produktus.
 • Pasargāt konkrētas patērētāju grupas, kā bērni, seniori, invalīdi, no situācijām, kurās viņi būtu neaizsargāti.
 • Kopā ar Ķīnu 2021. gadā izstrādāt rīcības plānu, kura mērķis ir uzlabot tiešsaistē pārdoto produktu drošumu.
 • Vairot regulatīvo atbalstu un tehnisko palīdzību un veicināt spēju veidošanu ES partnerreģionos, tai skaitā Āfrikā.