Skip to main content

​​​Piekļūstamības paziņojums​

​​Eiropas Komisijas tīmekļvietne​​ 

Šis paziņojums attiecas uz saturu, kas publicēts domēnā: ‘https://commission.europa.eu’  

Tas neattiecas uz citu saturu vai tīmekļvietnēm, kas atrodas šī domēna apakšdomēnos. Informācija par piekļuvi šīm vietnēm un to saturam sniegta to piekļūstamības paziņojumos.  

Šo vietni pārvalda Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorāts. Tā ir īpaši pielāgota, lai to varētu izmantot pēc iespējas vairāk cilvēku, tai skaitā personas ar invaliditāti. 

Jums jābūt pieejamām šādām funkcijām: 

 • līdz pat divkārši palielināt attēlu vai tekstu, 

 • pārskatīt vairumu vietnes sadaļu, izmantojot tikai klaviatūru, 

 • pārskatīt vairumu vietnes sadaļu, izmantojot modernu ekrānlasītāju un runas atpazīšanas programmatūru (datorā vai viedtālrunī). 

Šī tīmekļvietne ir veidota tā, lai tā atbilstu tīmekļvietnēm un mobilajām lietotnēm noteiktajam standartam EN 301 549 v.3.2.1. Tā atbilst Tīmekļa satura piekļūstamības pamatnostādņu (WCAG) 2.1 līmenim “AA”. 

Atbilstības statuss 

Šī vietne daļēji atbilst tehniskajam standartam EN 301 549 v.3.2.1 un Tīmekļa satura piekļūstamības pamatnostādņu (WCAG) 2.1 līmenim “AA”. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Nepiekļūstams saturs”. 

Vietne pēdējo reizi testēta 2021. gada 4. novembrī. 

Paziņojuma sagatavošana 

Šis paziņojums sagatavots 2022. gada 8. jūlijā. 

Paziņojuma pamatā ir tīmekļa lapu reprezentatīva parauga pārbaude, izmantojot manuālu un automatizētu testēšanu, ko veicis IAAP kvalificēts piekļūstamības speciālists. 

Atsauksmes 

Labprāt uzklausīsim jūsu atsauksmes par Eiropas Komisijas vietnes piekļūstamību. Ja saskaraties ar šķēršļiem, kas ietekmē šīs vietnes piekļūstamību, lūdzu, sazinieties ar mums: 

 • tālrunis: 00 800 6 7 8 9 10 11 

 • Saziņas veidlapa – Rakstiet mums! (Lūdzu, nenorādiet veidlapā sensitīvu informāciju, piemēram, ziņas par jūsu finansēm vai veselību un citus sensitīvus datus.)  

Centīsimies atbildēt uz atsauksmēm 15 darba dienu laikā no dienas, kad atbildīgais Komisijas dienests saņēmis pieprasījumu.  

Saderība ar pārlūkprogrammām un palīgtehnoloģijām 

Eiropas Komisijas vietne ir veidota tā, lai tā būtu saderīga ar šādām palīgtehnoloģijām: 

 • “Microsoft Edge”, “Google Chrome”, “Mozilla Firefox”, “Apple Safari” un “Brave” pārlūkprogrammu jaunākā versija; 

 • kombinācijā ar “JAWS”, “NVDA”, “VoiceOver” un “TalkBack” jaunākajām versijām. 

Tehniskās specifikācijas 

Eiropas Komisijas vietnes piekļūstamība ir atkarīga no tā, kā turpmāk minētās tehnoloģijas mijiedarbojas ar konkrētu tīmekļa pārlūkprogrammas un jebkādu jūsu datorā instalētu palīgtehnoloģiju vai spraudņu kombināciju: 

 • HTML 

 • WAI-ARIA 

 • CSS 

 • JavaScript 

Nepiekļūstams saturs 

Neraugoties uz mūsu pūlēm garantēt Eiropas Komisijas vietnes piekļūstamību, joprojām pastāv atsevišķi ierobežojumi, par kuriem esam informēti un kurus cenšamies novērst. Turpmāk sniegts mums zināmo ierobežojumu un iespējamo risinājumu apraksts. Ja saskaraties ar problēmu, kas šeit nav minēta, lūdzu, sazinieties ar mums! 

Zināmie Eiropas Komisijas vietnes ierobežojumi: 

 1. Video atskaņotājs – piekļūstamība, izmantojot klaviatūru: mēs zinām, ka video atskaņotāja izmantošana, izmantojot klaviatūru, ir apgrūtināta (navigācija izvēlnē ar tabulēšanas taustiņu nenotiek sagaidāmajā secībā; izvēlnē izvēloties titru valodu, nav iespējams izmantot bulttaustiņus, lai pārvietotos no vienas valodas uz citu, un to var izdarīt tikai ar tabulēšanas, proti, “tab” taustiņu). Mēs plānojam šo problēmu novērst līdz 2023. gada marta beigām. 
 2. Diagrammas — krāsu lietojums: tīmekļvietnes dažas diagrammas izmanto tikai krāsu informācijas paziņošanai, un tas ir mulsinoši personām, kas neredz krāsas. Mēs plānojam šo problēmu novērst līdz 2023. gada marta beigām. 
 3. Diagrammas — alternatīvs teksts: diagrammas nav pilnībā piekļūstamas ekrānlasītāju lietotājiem, jo tās nesatur attiecīgus alternatīvus tekstus. Mēs plānojam šo problēmu novērst līdz 2023. gada marta beigām. 
 4. Kartes: atsevišķu veidu saturam kartēs nav alternatīva teksta personām ar redzes traucējumiem. Mēs plānojam šo problēmu novērst līdz 2023. gada marta beigām.