Skip to main content

Nodokļu politika

Ko dara Komisija

Komisija 2015. gada martā nāca klajā ar nodokļu pārredzamības pasākumiem, kuru mērķis ir novērst uzņēmumu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. To galvenais elements ir automātiska informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm par nodokļu nolēmumiem. ES dalībvalstu ministri par to vienojās 2015. gada oktobrī. 

Komisija 2015. gada jūnijā iepazīstināja ar rīcības plānu, kurā paredzēti vēl citi līdzekļi, kā veidot taisnīgāku un efektīvāku uzņēmumu nodokļu politiku. Pamatojoties uz šo plānu, 2016. gada janvārī Komisija ierosināja vēl citus saistošus pasākumus, kas it īpaši vēršas pret agresīvu nodokļu plānošanu (tiesību aktu kopums pret nodokļu apiešanu).

Turklāt Eiropas Komisija kontrolē valstu nodokļu politiku arī Eiropas pusgada – ES ekonomikas politikas saskaņošanas ikgadējā cikla – laikā. Eiropas pusgada procedūras ietvaros ES sniedz konkrētām valstīm adresētus ieteikumus.

Skatiet valstu profilus

Mērķi

Veidot nodokļu sistēmu:

  • taisnīgāku, izskaužot nodokļu diskrimināciju un nodokļu dubultu uzlikšanu, kā arī palielinot pārredzamību un cīnoties pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;
  • vieglāk saprotamu, vienkāršojot noteikumus un procedūras;
  • efektīvāku, sekmējot ciešāku sadarbību starp valstu nodokļu iestādēm, kas nodarbojas ar krāpšanas apkarošanu.

Skatīt, ko citas ES iestādes dara nodokļu politikas jomā