Skip to main content

Instrumentul pentru sprijin de urgență

Generalități

Instrumentul pentru sprijin de urgență ajută statele membre să răspundă pandemiei cauzate de coronavirus acoperind nevoile într-un mod strategic și coordonat la nivel european.

Instrumentul pentru sprijin de urgență se bazează pe principiul solidarității și grupează eforturile și resursele pentru a răspunde rapid nevoilor strategice comune. Instrumentul contribuie la atenuarea consecințelor imediate ale pandemiei și la anticiparea nevoilor legate de redresare.

Toate informațiile de ultimă oră privind acțiunile finanțate prin Instrumentul pentru sprijin de urgență și implementarea lor vor fi publicate pe această pagină.

Vaccinuri

O parte semnificativă a bugetului disponibil prin Instrumentul pentru sprijin de urgență este utilizată pentru a asigura aprovizionarea UE cu vaccinuri anti-COVID-19 sigure și eficace, prin acordurile preliminare de achiziție încheiate cu producătorii de vaccinuri. Acest demers face parte din strategia Comisiei Europene privind vaccinurile.

Tratamente

Veklury

Instrumentul pentru sprijin de urgență al Comisiei Europene a finanțat două contracte cu compania farmaceutică Gilead, în valoare totală de 70 de milioane EUR, pentru a asigura aprovizionarea cu doze de Veklury, denumirea comercială a medicamentului terapeutic Remdesivir. Veklury a fost primul medicament autorizat la nivelul UE pentru tratarea COVID-19. Aproximativ 37 000 de pacienți cu simptome severe de COVID-19 au putut primi acest tratament cu ajutorul Instrumentului pentru sprijin de urgență. Cele 200 000 de flacoane de Veklury au fost puse la dispoziția statelor membre și a Regatului Unit în mai multe tranșe în perioada august-octombrie 2020.

Echipamente de plasmafereză

Pe 11 ianuarie 2021, Comisia a anunțat cele 24 de proiecte selectate care urmau să construiască noi programe sau să le extindă pe cele existente pentru colectarea de plasmă de la pacienții însănătoșiți după COVID-19 și pentru creșterea gradului de pregătire pentru colectarea rapidă în cazul unor viitoare vârfuri sau valuri ale pandemiei. Proiectele, destinate implementării în 14 state membre și în Regatul Unit, sunt la nivel național sau regional. În majoritatea cazurilor, implică distribuirea de fonduri unui număr mare de centre locale de colectare a sângelui sau a plasmei (peste 150).

Trialuri clinice pentru medicamente reorientate

Pe 13 noiembrie 2020, Comisia a acordat un grant în valoare de 1 milion EUR, finanțat prin Instrumentul pentru sprijin de urgență, pentru a susține desfășurarea unui studiu clinic pentru reorientarea utilizării Raloxifenului, un medicament existent folosit pentru prevenirea și tratarea osteoporozei. Platforma de supercalcul Exscalate4CoV, dezvoltată în cadrul programului Orizont 2020, a identificat această moleculă ca fiind promițătoare pentru tratarea pacienților care suferă de COVID-19. Studiul implicând 450 de participanți evaluează eficacitatea și siguranța Raloxifenului și capacitatea acestuia de a împiedica replicarea virusului COVID-19 în celule și de a reduce timpul mediu de excreție virală la pacienții cu COVID-19 care nu prezintă încă simptome grave.

Testare

Teste antigenice rapide

Testarea este un instrument decisiv pentru încetinirea răspândirii coronavirusului. Comisia Europeană a mobilizat 100 de milioane EUR în cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgență pentru a achiziționa direct peste 20 de milioane de teste antigenice rapide și pentru a le trimite în 24 de state membre începând din februarie 2021.

Consolidarea capacității de testare în statele membre

Pe 18 noiembrie, Comisia Europeană a semnat un acord cu Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie (FISCR), mobilizând 35,5 milioane EUR din Instrumentul pentru sprijin de urgență pentru a crește capacitatea de testare vizând COVID-19 în UE. Finanțarea sprijină formarea personalului pentru prelevarea de probe și analiza și efectuarea de teste, în special prin intermediul echipamentelor mobile. De asemenea, le oferă echipelor mobile de testare ale Crucii Roșii acces la echipamentele, instrumentele de laborator și reactivii necesari pentru a preleva probe și a efectua teste, precum și pentru a sprijini autoritățile naționale în activitatea lor.

Transportul de materiale esențiale, echipe medicale și pacienți

Pachetul privind mobilitatea din cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgență oferă sprijin inclusiv pentru:

Transportul de articole medicale acolo unde este cel mai mult nevoie de ele, prin finanțarea transporturilor de ajutoare și de articole de primă necesitate către și între statele membre ale UE.

Transferul de pacienți între statele membre ale UE sau din statele membre către țările învecinate. Astfel, se folosește capacitatea neutilizată și se degrevează unitățile medicale care riscă să fie depășite de situație. În același timp, se asigură tratament unui număr cât mai mare de pacienți.

Transportul personalului medical și al echipelor medicale mobile dintr-un stat membru în altul și din țările învecinate în UE, pentru a ajuta pacienții acolo unde este nevoie cel mai mult de asistență medicală.

Această oportunitate suplimentară de finanțare vine în completarea sprijinului deja disponibil prin intermediul Mecanismului de protecție civilă al UE și al livrărilor de echipamente efectuate prin rescEU.

Comisia a primit 78 de cereri de sprijin din partea a 20 de state membre și a Regatului Unit. 60 dintre cereri au vizat livrări de articole medicale, echipamente legate de vaccinare și mijloace terapeutice, iar 18 dintre ele au vizat transferul unor pacienți și echipe medicale.  Aceste operațiuni au fost susținute de fonduri în valoare de peste 173 de milioane EUR.

Ca sprijin pentru transporturile de mărfuri efectuate din aprilie 2020 către 20 de state membre și Regatul Unit, Comisia a alocat 164 de milioane EUR. Suma include 14,6 milioane EUR utilizate pentru a sprijini 6 țări din UE în transportul de echipamente legate de vaccinare și de mijloace terapeutice împotriva COVID-19, asistență acordată prin granturi și prin utilizarea directă a brokerului Comisiei.

Asistența a susținut efectuarea a peste 1 000 de zboruri de marfă și a altor 500 de operațiuni de transport pe cale rutieră și maritimă, care au adus Europei echipamente individuale de protecție și echipamente medicale vitale.

În noiembrie 2021, Comisia Europeană a acordat încă 2,9 milioane EUR pentru operațiuni legate de transferul pacienților și de transportul personalului și al echipelor medicale. Astfel, suma totală alocată acestui tip de operațiuni se ridică la 9 milioane EUR.

În total, Comisia Europeană a sprijinit operațiunile de transport pentru aproximativ 450 de profesioniști în domeniul sănătății și pentru 350 de pacienți.

Materiale esențiale pentru sănătate

Comisia a pus la dispoziție aproape 100 de milioane EUR pentru achiziționarea de produse esențiale pentru sănătate, cum ar fi echipamentele individuale de protecție și medicamentele pentru prevenirea și tratarea COVID-19, precum și pentru achiziționarea de servicii care garantează calitatea acestor produse și facilitează utilizarea lor.

Echipamentul individual de protecție: Comisia a achiziționat 10 milioane de măști pentru a proteja profesioniștii din domeniul sănătății. Acestea au fost livrate în 19 state membre în perioada iulie-septembrie 2020.

Tratamente: instrumentul pentru produse esențiale în domeniul sănătății a fost, de asemenea, utilizat pentru a finanța achiziționarea de cure de Veklury, denumirea comercială a medicamentului Remdesivir (a se vedea mai sus). Veklury a fost primul medicament autorizat la nivelul UE pentru tratarea COVID-19.

Roboți UV pentru dezinfectarea spitalelor din toată Europa

Comisia a pus la dispoziție 12 milioane EUR din Instrumentul pentru sprijin de urgență pentru achiziționarea a 200 de roboți de dezinfecție cu raze UV. Roboții pot dezinfecta saloanele standard pentru pacienți utilizând lumina ultravioletă în doar 15 minute. Ei reprezintă un echipament important, care poate ajuta spitalele să reducă riscul de infecție și să limiteze răspândirea coronavirusului. Distribuirea a început pe 26 februarie 2021, când au fost livrați 30 de roboți în 12 state membre. Pe 21 septembrie 2021, Comisia a livrat cel de-al 200-lea robot de dezinfectare. Beneficiarul acestuia a fost spitalul Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí din Barcelona (Spania). Comisia a semnat un contract pentru încă 100 de roboți de dezinfectare. Donația totală va număra așadar 300 de roboți.

Formarea profesioniștilor în domeniul sănătății cu privire la îngrijirile acordate în unitățile de terapie intensivă

Comisia Europeană a pus la dispoziție 2,5 milioane EUR în cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgență, pentru formarea unui grup multidisciplinar de profesioniști din domeniul sănătății care să sprijine și să asiste unitățile de terapie intensivă. Programul s-a derulat timp de 8 luni și a format 17 000 de medici și asistenți medicali în 700 spitale din întreaga UE. El a dezvoltat competențe medicale în domeniul terapiei intensive pentru profesioniștii din domeniul sănătății care nu lucrează de obicei în serviciul ATI. Acest lucru a contribuit la creșterea personalului disponibil care a putut fi mobilizat rapid, masiv și temporar în unitățile de terapie intensivă atunci când a fost necesar. Materialele care au stat la baza cursului de formare vor fi comunicate țărilor terțe interesate, pentru ca și acestea să se poată pregăti pentru o creștere rapidă a personalului disponibil în unitățile de terapie intensivă în cazul unor valuri viitoare de COVID-19 sau al altor crize sanitare.

Certificatul digital al UE privind COVID

La 1 iulie 2021 a intrat în vigoare Regulamentul referitor la certificatul digital al UE privind COVID. Pe 17 martie 2021, Comisia Europeană a prezentat o propunere de creare a unui certificat digital al UE privind COVID (denumit inițial „adeverință electronică verde”) pentru a facilita libera circulație în condiții de siguranță a cetățenilor în UE în timpul pandemiei.

În plus, pe 27 septembrie 2021, Comisia a acordat granturi unui număr de 20 de state membre, în valoare totală de 95 de milioane EUR, pentru achiziționarea de teste de diagnosticare a COVID-19 care să faciliteze eliberarea de certificate digitale ale UE privind COVID. Măsura completează campaniile de vaccinare împotriva COVID-19, aflate încă în curs. Ea concretizează angajamentul Comisiei de a sprijini accesul decent la teste rapide și corecte pentru cetățenii care nu sunt încă vaccinați complet, în special pentru aceia care nu se pot vaccina din motive medicale.

Primul raport al Comisiei despre implementarea certificatului digital al UE privind COVID în toate țările Uniunii.

Asigurarea interoperabilității

Comisia a mobilizat aproximativ 16 milioane EUR în cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgență pentru a crea infrastructura necesară pentru emiterea și verificarea certificatelor interoperabile care atestă vaccinarea împotriva COVID-19, un test negativ sau vindecarea.

Astfel, pe baza experienței dobândite în urma instituirii infrastructurii digitale cunoscute sub numele de „pasarela de interoperabilitate” sau „portalul federativ european” pentru schimbul transfrontalier de date între aplicațiile mobile naționale de depistare a contacților și de avertizare, Comisia a dezvoltat sistemul de interoperabilitate UE – infrastructura digitală securizată care conectează sistemele naționale și asigură verificarea sigură a certificatelor interoperabile în întreaga UE. După o etapă-pilot reușită, sistemul UE a intrat în funcțiune pe 1 iunie 2021. El permite verificarea certificatelor emise de alte țări.

Tot în cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgență, Comisia a pus la dispoziție fonduri suplimentare care să poată fi folosite ca asistență tehnică și financiară de până la 1 milion EUR pentru fiecare stat membru pentru integrarea în sistemul UE.

Certificatul digital al UE privind COVID

Interconectarea aplicațiilor naționale de depistare a contacților

În lupta împotriva coronavirusului, majoritatea statelor membre au lansat o aplicație națională de avertizare și depistare a contacților. Instrumentul pentru sprijin de urgență a pus la dispoziție circa 10 milioane de euro pentru realizarea unui serviciu de interconectare a acestor aplicații naționale. Scopul este de a valorifica la maximum potențialul aplicațiilor de a întrerupe lanțul de infectare cu coronavirus și de a salva vieți, inclusiv atunci când oamenii traversează frontiere.

Intitulat sistemul sau pasarela de interoperabilitate, serviciul oferă o soluție europeană pentru schimbul sigur de informații între aplicațiile naționale, pe baza unei arhitecturi descentralizate și a unui nivel ridicat de protecție a datelor. După o fază-pilot reușită, sistemul a intrat în funcțiune pe 19 octombrie.

Până în prezent, 17 aplicații naționale, descărcate de 67 de milioane de ori, au fost conectate prin intermediul acestui serviciu. Mai multe țări se vor alătura în curând.

Un total de 3 milioane EUR a fost rezervat în cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgență pentru a ajuta statele membre să-și adapteze aplicațiile naționale și serverele backend pentru a se alătura pasarelei de interoperabilitate. Până în prezent, 13 state membre au beneficiat de acest ajutor.

Aplicații mobile de depistare a contacților în statele membre ale UE

Linkuri utile

Documente

 

2 APRILIE 2020
COVID-19 – Pachetul economic – activarea sprijinului de urgență
română
(142.86 KB - HTML)
Descărcați

 

2 APRILIE 2020
COVID-19 – Pachetul economic - DAB 2/2020 - Instrumentul pentru sprijin de urgență (ISU)
română
(202.69 KB - HTML)
Descărcați

 

2 APRILIE 2020
COVID-19 – Pachetul economic – Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute – reactivarea Instrumentului pentru sprijin de urgență
română
(148.16 KB - HTML)
Descărcați