Skip to main content
Logotip Europske komisije

Instrument za hitnu potporu

Općenito

Pomaže državama članicama da strateški i usklađeno ispune potrebe na europskoj razini i tako odgovore na pandemiju koronavirusa.

Temelji se na načelu solidarnosti te objedinjuje nastojanja i resurse kako bi se brzo odgovorilo na zajedničke strateške potrebe. Pomaže u ublažavanju neposrednih posljedica pandemije i predviđanju potreba povezanih s oporavkom.

Najnovije informacije o mjerama koje se financiraju iz Instrumenta za hitnu potporu i njihovoj provedbi objavljivat će se na ovoj stranici.

Cjepiva

Znatan dio sredstava dostupnih u okviru Instrumenta za hitnu potporu upotrebljava se za osiguravanje sigurnih i učinkovitih cjepiva protiv bolesti COVID-19 u EU-u putem ugovora o prethodnoj kupnji s proizvođačima cjepiva. To je dio Komisijine strategije za cjepiva.

Liječenje

Veklury

U okviru Instrumenta za hitnu potporu Europske komisije financirana su dva ugovora s farmaceutskim poduzećem Gilead ukupne vrijednosti 70 milijuna eura kako bi se osigurale doze lijeka Veklury, što je ime robne marke za terapijski lijek Remdesivir. Veklury je prvi lijek koji je na razini EU-a odobren za liječenje bolesti COVID-19. Iz Instrumenta za hitnu potporu osiguralo se liječenje približno 37 000 pacijenata s teškim simptomima bolesti COVID-19. Državama članicama i Ujedinjenoj Kraljevini stavljeno je na raspolaganje 200 000 bočica lijeka Veklury od kolovoza do listopada 2020.

Oprema za plazmaferezu

Komisija je 11. siječnja 2021. najavila 24 odabrana projekta za izgradnju novih ili proširenje postojećih programa za prikupljanje plazme od donatora koji su se oporavili od bolesti COVID-19 i za pripravnost za brzo prikupljanje u slučaju budućih vrhunaca ili valova pandemije. Projekti koji će se provoditi u 14 država članica i u Ujedinjenoj Kraljevini nacionalnog su ili regionalnog karaktera te će u većini slučajeva uključivati distribuciju sredstava brojnim lokalnim centrima za prikupljanje krvi ili plazme (ukupno njih više od 150).

Klinička ispitivanja prenamijenjenih lijekova

Komisija je 13. studenoga 2020. dodijelila milijun eura bespovratnih sredstava koja će se financirati u okviru Instrumenta za hitnu potporu za kliničko ispitivanje radi prenamjene Raloxifena. To je lijek koji se trenutačno upotrebljava za sprečavanje i liječenje osteoporoze za koji je s pomoću platforme za superračunalstvo Exscalate4CoV u okviru Obzora 2020. utvrđeno da je obećavajuća molekula za liječenje oboljelih od bolesti COVID-19. Cilj ispitivanja, u koje će biti uključeno 450 sudionika, jest procijeniti učinkovitost i sigurnost Raloxifena, kao i njegovu sposobnost sprečavanja replikacije virusa COVID-19 u stanicama, te skratiti srednje vrijeme izlučivanja virusa kod oboljelih koji još nemaju teške simptome.

Testiranje

Brzi antigenski testovi

Testiranje je presudan alat za usporavanje širenja koronavirusa. Europska komisija mobilizirala je 100 milijuna eura u okviru Instrumenta za hitnu potporu kako bi izravno kupila više od 20 milijuna brzih antigenskih testova i isporučila ih u 24 države članice od veljače 2021.

Jačanje kapaciteta za testiranje u državama članicama

Europska komisija potpisala je 18. studenoga sporazum s Međunarodnom federacijom Crvenog križa za mobilizaciju 35,5 milijuna eura u okviru Instrumenta za hitnu potporu za povećanje kapaciteta za testiranje na COVID-19 u EU-u. Sredstvima se podupire osposobljavanje osoblja za prikupljanje i analizu uzoraka te provođenje testova, posebno s pomoću mobilne opreme. Tim se sredstvima omogućuje mobilnim timovima Crvenog križa za testiranje pristup potrebnoj opremi, laboratorijskim potrepštinama i reagensima za uzimanje uzoraka i testiranje. Zahvaljujući tome, mobilni timovi mogu podupirati nacionalna tijela u radu.

prijevoz osnovnih proizvoda, medicinskih timova i pacijenata

Paketom za mobilnost u okviru Instrumenta za hitnu potporu podupire se:

prijevoz medicinskih proizvoda tamo gdje su najpotrebniji, tako što se financira teretni prijevoz opreme i pomoći u države članice EU-a i između njih

prijevoz pacijenata među državama članicama EU-a ili iz država članica u susjedne zemlje kako bi se iskoristili rezervni kapaciteti i pomoglo preopterećenim zdravstvenim službama te osiguralo liječenje što većeg broja pacijenata

prijevoz medicinskog osoblja i mobilnih medicinskih timova među državama članicama EU-a te prijevoz iz susjednih zemalja u EU kako bi se medicinska pomoć pružila gdje je najpotrebnija.

Ta dodatna mogućnost financiranja pruža se uz potporu koja je već dostupna u okviru Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu i isporuku zaštitne opreme putem sustava rescEU.

Komisija je primila 78 zahtjeva za pomoć iz 20 država članica i Ujedinjene Kraljevine, od kojih se 60 odnosilo na isporuku medicinskih proizvoda, opreme za cijepljenje i terapeutika, a 18 na prijevoz pacijenata i medicinskih timova.  Za potporu tim operacijama ukupno je izdvojeno više od 173 milijuna eura.

Komisija je za potporu 20 država članica i Ujedinjenoj Kraljevini za prijevoz tereta obavljen od travnja 2020. dodijelila 164 milijuna eura. To uključuje 14,6 milijuna eura potpore za šest zemalja EU-a za prijevoz opreme za cijepljenje i terapeutika protiv bolesti COVID-19 putem bespovratnih sredstava i izravne upotrebe posrednika Komisije.

Među ostalim, financirano je više od 1000 pošiljaka zrakom te 500 pošiljaka putem kopna i mora kako bi se Europi isporučila osobna zaštitna oprema i medicinska oprema.

U studenome 2021. Komisija je dodijelila dodatnih 2,9 milijuna eura za premještanje pacijenata i prijevoz medicinskog osoblja i timova. Time je ukupni iznos dodijeljen za tu vrstu operacija dosegao 9 milijuna eura.

U okviru tih projekata Komisija je podržala premještanje otprilike 450 medicinskih djelatnika i 350 pacijenata.

Osnovni zdravstveni proizvodi

Komisija je osigurala gotovo 100 milijuna eura za nabavu osnovnih zdravstvenih proizvoda, kao što su osobna zaštitna oprema i lijekovi za prevenciju i liječenje bolesti COVID-19, te za usluge za poboljšanje kvalitete i olakšavanje upotrebe takvih proizvoda.

Osobna zaštitna oprema: Komisija je kupila 10 milijuna maski za zaštitu zdravstvenih radnika. Te su maske isporučene u 19 država članica između srpnja i rujna 2020.

Liječenje: Taj instrument za osnovne zdravstvene proizvode korišten je i za financiranje kupnje doza lijeka Veklury, robne marke lijeka Remdesivir (vidjeti prethodni tekst). Veklury je prvi lijek koji je na razini EU-a odobren za liječenje bolesti COVID-19.

Roboti za dezinfekciju UV svjetlom u bolnicama u cijeloj Europi

Komisija je u okviru Instrumenta za hitnu potporu stavila na raspolaganje 12 milijuna eura kako bi kupila 200 robota za dezinfekciju UV svjetlom. Roboti mogu dezinficirati standardne bolničke sobe primjenom ultraljubičastog svjetla u samo 15 minuta i važni su za smanjenje rizika od zaraze i sprečavanje širenja koronavirusa u bolnicama. Distribucija robota počela je 26. veljače 2021., kada je njih tridesetak dostavljeno u 12 država članica. Komisija je 21. rujna 2021. dostavila 200. robota za dezinfekciju (bolnici Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí u Barceloni, Španjolska), a uz navedenih 200, osigurala je i kupnju dodatnih 100 robota. Tako je ukupan broj doniranih robota dosegnuo 300.

Osposobljavanje zdravstvenih djelatnika u području intenzivne skrbi

U okviru Instrumenta za hitnu pomoć Europska komisija dala je na raspolaganje 2,5 milijuna eura za osposobljavanje multidisciplinarne skupine zdravstvenih djelatnika za potporu i pomoć odjelima za intenzivnu skrb. Tim programom osposobljavanja, koji se provodio osam mjeseci, bilo je obuhvaćeno 17 000 liječnika i medicinskih sestara u 700 bolnica u cijelom EU-u, a cilj mu je bio da zdravstveni djelatnici koji inače ne rade u odjelima za intenzivnu skrb steknu vještine u tom području. Tako se povećao broj osoblja koje može priskočiti u pomoć ako se javi potreba za brzim, privremenim i znatnim povećanjem kapaciteta odjela za intenzivnu skrb. Materijali za osposobljavanje bit će dostupni zainteresiranim trećim zemljama, što bi im pomoglo da se pripreme za znatno povećanje broja osoblja u tim odjelima ako se pojave novi valovi bolesti COVID-19 ili druge zdravstvene krize.

Digitalna potvrda EU-a o COVID-u

Uredba o digitalnoj potvrdi EU-a o COVID-u počela se primjenjivati 1. srpnja 2021. Europska komisija je već 17. ožujka 2021. iznijela prijedlog o uvođenju digitalne potvrde EU-a o COVID-u kako bi se olakšalo sigurno slobodno kretanje građana unutar Unije tijekom pandemije.

Osim toga, Komisija je 27. rujna 2021. dodijelila bespovratna sredstva za 20 država članica u ukupnom iznosu od 95 milijuna eura za kupnju dijagnostičkih testova za COVID-19 kako bi se olakšalo izdavanje digitalne potvrde EU-a o COVID-u, što je popraćeno i aktualnim kampanjama cijepljenja. Inicijativa je samo jedna od aktivnosti kojima Komisija nastoji podržati cjenovno pristupačno, brzo i točno testiranje za one građane koji još nisu u potpunosti cijepljeni, posebno one koji se ne mogu cijepiti zbog medicinskih razloga.

Prvo Komisijino izvješće o primjeni digitalne potvrde EU-a o COVID-u u cijelom EU-u.

Osiguravanje interoperabilnosti

Komisija je u okviru Instrumenta za hitnu potporu mobilizirala oko 16 milijuna eura kako bi uspostavila infrastrukturu potrebnu za izdavanje i provjeru interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19.

Nadovezujući se na iskustvo stečeno uspostavom digitalne infrastrukture poznate pod nazivom „usluga europskog federacijskog pristupnika” za prekograničnu razmjenu podataka među nacionalnim aplikacijama za praćenje kontakata i upozoravanje, Komisija je razvila pristupnik EU-a, sigurnu digitalnu infrastrukturu za povezivanje nacionalnih sustava, kako bi se osigurala pouzdana provjera interoperabilnih potvrdâ u cijelom EU-u. Nakon uspješne pilot-faze pristupnik EU-a počeo je s radom 1. lipnja 2021. Time se omogućuje prekogranična provjera potvrdâ.

Nadalje, Komisija je u okviru Instrumenta za hitnu potporu stavila na raspolaganje dodatna sredstva za pružanje tehničke i financijske potpore u iznosu do milijun eura za svaku zemlju EU-a kako bi se uključile u sustav pristupnika EU-a.

Digitalna potvrda EU-a o COVID-u

Povezivanje nacionalnih aplikacija za praćenje kontakata

U okviru borbe protiv koronavirusa većina država članica pokrenula je nacionalnu aplikaciju za praćenje kontakata i upozoravanje ili to planira učiniti. Iz Instrumenta za hitnu potporu izdvojeno je oko 10 milijuna eura za povezivanje tih nacionalnih aplikacija kako bi se iskoristio potencijal mobilnih aplikacija za praćenje kontakata i upozoravanje kojima je cilj prekinuti lanac zaraze koronavirusom i spasiti živote, čak i kad ljudi putuju u inozemstvo.

Usluga interoperabilnog pristupnika bit će europsko rješenje za sigurnu razmjenu informacija među nacionalnim aplikacijama koja će se temeljiti na decentraliziranoj strukturi i visokoj razini zaštite podataka. Nakon uspješne pilot-faze sustav je počeo s radom 19. listopada.

Dosad je 17 nacionalnih aplikacija, koje su preuzete 67 milijuna puta, povezano u okviru te usluge. Uskoro će se pridružiti i druge zemlje.

U okviru Instrumenta za hitnu potporu rezervirano je 3 milijuna eura da bi se državama članicama omogućila prilagodba nacionalnih aplikacija i pozadinskih poslužitelja te priključivanje usluzi interoperabilnog pristupnika. Dosad je 13 država članica koristilo tu potporu.

Mobilne aplikacije za praćenje kontakata u državama članicama EU-a

Korisne poveznice

Dokumenti

 

2 TRAVANJ 2020
COVID-19: Gospodarski paket – aktivacija hitne potpore
hrvatski
(141.53 KB - HTML)
Preuzimanje

 

2 TRAVANJ 2020
COVID-19: Gospodarski paket – DAB 2/2020 – Instrument za hitnu potporu
hrvatski
(202.08 KB - HTML)
Preuzimanje

 

2 TRAVANJ 2020
COVID-19 – Gospodarski paket – mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke - ponovna aktivacija ESI-ja
hrvatski
(146.67 KB - HTML)
Preuzimanje