Skip to main content

​​​Declarație privind accesibilitatea​

​​site-ului Comisiei Europene​​ 

Această declarație se aplică conținutului publicat pe domeniul: „https://commission.europa.eu” 

Nu se aplică altor conținuturi sau site-uri publicate pe subdomeniile sale. Aceste site-uri și conținutul lor vor avea propria declarație specifică privind accesibilitatea.  

Acest site este gestionat de Direcția Generală Comunicare din cadrul Comisiei Europene și este conceput pentru a fi utilizat de cât mai multe persoane, inclusiv de persoanele cu handicap. 

Toți utilizatorii ar trebui să poată  

 • să mărească textul cu până la 200 % fără probleme 

 • să navigheze pe cea mai mare parte a site-ului utilizând doar tastatura 

 • să navigheze pe cea mai mare parte a site-ului cu ajutorul cititoarelor moderne de ecran și al software-urilor de recunoaștere vocală (pe calculatorul sau telefonul lor) 

Site-ul este conceput să respecte standardul tehnic EN 301 549 v.3.2.1 pentru site-uri și aplicații mobile. Este respectat îndeaproape nivelul „AA” al Orientărilor privind accesibilitatea conținutului web (WCAG) - versiunea 2.1. 

Conformitate  

Acest site este parțial conform cu standardul tehnic EN 301 549 v.3.2.1 și cu Orientările privind accesibilitatea conținutului web (WCAG) 2.1 nivelul AA. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea „Conținut inaccesibil”. 

Site-ul a fost testat ultima dată la 4 noiembrie 2021. 

Întocmirea declarației 

Această declarație a fost întocmită pe 8 iulie 2022. 

Ea se bazează pe examinarea unui eșantion reprezentativ de pagini web de către un expert în materie de accesibilitate calificat de IAAP, utilizând o combinație de teste manuale și automate. 

Părerea dumneavoastră 

Vă invităm să ne spuneți care este opinia dumneavoastră cu privire la accesibilitatea site-ului Comisiei Europene. Vă rugăm să ne informați dacă întâmpinați obstacole în materie de accesibilitate: 

 • Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11 

 • Formular de contact: Scrieți-ne (vă rugăm să nu includeți în formular date sensibile, respectiv informații care ar putea avea legătură cu situația dumneavoastră financiară, medicală sau cu orice alt subiect sensibil).  

Încercăm să răspundem la observații în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii lor de către departamentul responsabil al Comisiei.  

Compatibilitatea cu browserele și tehnologiile asistive 

Site-ul oficial al Comisiei Europene este conceput astfel încât să fie compatibil cu următoarele tehnologii asistive standard: 

 • cea mai recentă versiune a browserelor Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari și Brave; 

 • în combinație cu cele mai recente versiuni ale JAWS, NVDA, VoiceOver și TalkBack. 

Specificații tehnice 

Accesibilitatea site-ului oficial al Comisiei Europene se bazează pe următoarele tehnologii pentru a lucra cu combinația specifică de browser web și orice tehnologii sau plugin-uri de asistență instalate pe calculatorul dumneavoastră: 

 • HTML 

 • WAI-ARIA 

 • CSS 

 • JavaScript 

Conținut inaccesibil 

În pofida tuturor eforturilor noastre de a asigura accesibilitatea site-ului oficial al Comisiei Europene, suntem conștienți de unele limitări, pe care dorim să le rectificăm. Mai jos este prezentată o descriere a limitărilor cunoscute și a soluțiilor potențiale. Vă rugăm să ne contactați dacă vă confruntați cu o problemă care nu este menționată mai jos. 

imitările cunoscute ale site-ului oficial al Uniunii Europene: 

 1. Cititorul video – accesibilitatea prin tastatură: Suntem conștienți de unele probleme legate de accesibilitatea pentru tastatură a cititorului nostru video (navigarea atunci când se apasă pe Tab pentru a trece de la o opțiune de meniu la alta nu este cea la care s-ar putea aștepta utilizatorul; la selectarea limbii de subtitrare din meniu, utilizatorul nu poate schimba limba cu săgețile de pe tastatură, ci doar cu tasta Tab). Intenționăm să rezolvăm această problemă până la sfârșitul lunii martie 2023. 
 2. Grafice și diagrame – utilizarea culorilor: Unele grafice și diagrame de pe site se bazează doar pe culori pentru a comunica informații, ceea ce creează confuzie pentru persoanele cu tulburări de vedere cromatică. Intenționăm să rezolvăm această problemă până la sfârșitul lunii martie 2023. 
 3. Grafice și diagrame – texte alternative: Graficele și diagramele nu sunt accesibile utilizatorilor de cititoare de ecran, deoarece nu conțin texte alternative adecvate. Intenționăm să rezolvăm această problemă până la sfârșitul lunii martie 2023. 
 4. Hărți: Unele conținuturi din hărți nu au text alternativ pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Intenționăm să rezolvăm această problemă până la sfârșitul lunii martie 2023.