Skip to main content

Politica de confidențialitate pentru site-urile gestionate de Comisia Europeană

Introducere

Comisia Europeană acordă importanța cuvenită protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal și vă respectă viața privată pe toate site-urile sale de pe domeniul europa.eu.

Această politică de confidențialitate privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisia Europeană se bazează pe Regulamentul (UE) 2018/1725.

Politica de confidențialitate acoperă atât site-urile Comisiei Europene de pe domeniul ec.europa.eu, cât și site-urile interinstituționale ale UE de pe domeniul europa.eu care sunt gestionate de Comisie. Puteți naviga pe majoritatea acestor site-uri fără a furniza date cu caracter personal.  

Cu toate acestea, vi se pot solicita uneori date cu caracter personal, pentru a vi se putea furniza anumite servicii electronice. În astfel de cazuri, veți găsi informații mai detaliate pe această temă în declarația de confidențialitate specifică site-ului respectiv. Aceeași declarație precizează și datele de contact ale serviciului relevant.

În acest sens:

 • există un operator operațional care se asigură că fiecare serviciu electronic respectă declarația specifică de confidențialitate
 • responsabilul cu protecția datelor asigură în mod independent aplicarea internă a regulamentului în cadrul Comisiei și oferă consiliere operatorilor operaționali cu privire la obligațiile care le revin în materie de protecție a datelor
 • Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor acționează în calitate de autoritate independentă de supraveghere

Informațiile din declarațiile specifice de confidențialitate

Atunci când vizitați alte site-uri web ale Comisiei, declarațiile lor de confidențialitate vor conține următoarele informații cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • de ce și cum vă sunt prelucrate datele personale
 • pe ce temei juridic vă sunt prelucrate datele personale
 • ce date personale sunt colectate și prelucrate
 • cât timp sunt păstrate datele colectate
 • cum sunt protejate datele colectate
 • cine are acces la datele dumneavoastră personale
 • care sunt drepturile dumneavoastră în domeniu și cum vi le puteți exercita
 • pe cine puteți contacta dacă aveți întrebări sau nemulțumiri

Servicii electronice

Un serviciu electronic disponibil pe site-urile de pe domeniul ec.europa.eu este un serviciu sau o resursă care îmbunătățește comunicarea dintre cetățeni și Comisia Europeană.

Site-urile Comisiei oferă 3 tipuri de servicii electronice:

 • servicii de informare a publicului
 • servicii de comunicare interactivă, care facilitează consultările și formularea sugestiilor
 • servicii de tranzacții de bază cu instituțiile UE (achiziții publice, operațiuni financiare, recrutare, înscriere la evenimente, comenzi de documente etc.)

Serviciul <em>Europa Analytics</em>

Europa Analytics este un serviciu instituțional care măsoară eficacitatea și eficiența site-urilor Comisiei Europene de pe portalul Europa.

Aveți libertatea de a respinge utilizarea acestui serviciu – fie pe prima pagină pe care o vizitați, prin intermediul bannerului dedicat modulelor cookie, fie pe site-ul Europa Analytics.

Dacă alegeți să nu permiteți utilizarea serviciului, acest lucru nu are niciun impact asupra navigării pe site-urile EUROPA ale Comisiei.

Detalii despre utilizarea Europa Analytics pentru site-urile Comisiei Europene

Detalii despre utilizarea Europa Analytics pentru site-urile Uniunii Europene

Adresa IP și ID-ul dispozitivului

Atunci când accesați un site web al Comisiei, Comisia Europeană primește, ca cerință tehnică esențială, adresa IP (Internet Protocol address) sau identificatorul dispozitivului utilizat pentru accesarea site-ului respectiv.

În lipsa acestei informații, nu veți putea stabili o conexiune tehnică între dispozitivele dumneavoastră și infrastructura de servere administrată de Comisia Europeană și, prin urmare, nu veți putea accesa site-urile web ale Comisiei Europene.

Comisia Europeană păstrează această informație numai pe perioada necesară pentru a da curs solicitării, și anume pe durata sesiunii de navigare. Adresele IP și ID-urile dispozitivelor ar putea totuși să fie salvate timp de un an în fișierele-jurnal ale mediului operațional al Direcției Generale Informatică, în scopuri de securitate sau în alte scopuri (pentru mai multe informații, a se vedea declarația de confidențialitate cu privire la operațiunile și serviciile de securitate informatică ale DIGIT, înregistrată cu referința DPR-EC-02886).

Cookie-uri și părți terțe

Unele site-uri ale Comisiei de pe portalul Europa utilizează „cookie-uri originale”. Acestea sunt instalate și controlate de Comisie, nu de organizații externe.

Citiți detalii despre modulele noastre cookie.

Site-urile Comisiei de pe domeniul ec.europa.eu pot conține linkuri către site-uri aparținând unor terți. Pentru a utiliza conținutul de la terți pe site-urile noastre, aceștia vă pot cere să le acceptați clauzele și condițiile specifice, inclusiv politicile lor referitoare la modulele cookie, asupra cărora nu avem control.

Păstrarea datelor în condiții de siguranță

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate de Comisie în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.  

Contractanții Comisiei au obligația de a respecta o clauză contractuală specifică pentru orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră în numele Comisiei. De asemenea, ei trebuie să garanteze nivelul de protecție a datelor și de confidențialitate cerut de Regulamentul (UE) 2018/1725.

Drepturile în calitate de persoană vizată

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a obține acces la datele dumneavoastră personale deținute de Comisie și de a solicita rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestora sau, după caz, dreptul de a vă opune prelucrării sau dreptul la portabilitatea datelor. Dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul sau consimțământul dumneavoastră explicit, aveți și dreptul de a îl retrage în orice moment, lucru care nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ efectuate înainte de retragerea acestuia.

Pentru orice cerere referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă invităm să contactați operatorul operațional responsabil. Veți găsi datele sale de contact în declarația de confidențialitate aferentă activității de prelucrare sau serviciului electronic în cauză.

Unde puteți găsi mai multe informații

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Comisie care au fost documentate și care i-au fost notificate.

Accesați registrul: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_ro