Skip to main content

Hätätilanteen tukiväline

Yleisesittely

Hätätilanteen tukivälineestä myönnetään EU-maille tukea koronaviruspandemiaan liittyviin toimiin. Tarpeisiin pyritään vastaamaan strategisesti ja koordinoidusti EU:n tasolla.

Hätätilanteen tukiväline toimii solidaarisuusperiaatteella: sen avulla toimia ja resursseja voidaan yhdistää niin, että yhteisiin strategisiin tarpeisiin on mahdollista vastata nopeasti. Tukivälineellä autetaan EU-maita lieventämään pandemian välittömiä seurauksia sekä tuetaan kriisistä elpymistä.

Tällä sivulla julkaistaan tuoreimmat tiedot toimista, joita hätätilanteen tukivälineestä rahoitetaan.

Rokotteet

Merkittävä osa hätätilanteen tukivälineen määrärahoista käytetään turvallisten ja tehokkaiden covid-19-rokotteiden hankintaan EU-maille rokotevalmistajien kanssa tehtyjen ennakkohankintasopimusten mukaisesti. Tämä on osa Euroopan komission rokotestrategiaa.

Hoitomenetelmät

Veklury

Hätätilanteen tukivälineestä on saatu 70 miljoonan euron rahoitus kahdelle sopimukselle Gilead-lääkeyhtiön kanssa Veklury-lääkevalmisteen hankinnasta. Veklury on lääkeaine remdesiviirin tuotenimi. Veklury oli ensimmäinen lääke, joka hyväksyttiin EU:n tasolla covid-19-taudin hoitoon. Hätätilanteen tukivälineen rahoituksen tuella on saatu tätä lääkettä kaikkiaan noin 37 000 potilaalle, joilla on vakavia covid-19-taudin oireita. Lääkettä saatiin elo- ja lokakuun 2020 välisenä aikana useissa erissä yhteensä 200 000 injektiopulloa EU-maiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan käyttöön.

Plasmafereesilaitteet

Komissio valitsi 11.1.2021 24 hanketta, joissa kerätään plasmaa covid-19-taudista toipuneilta luovuttajilta. Hankkeilla pyritään laajentamaan aiempia ohjelmia tai perustamaan uusia. Tavoitteena on parantaa valmiuksia kerätä plasmaa nopeasti mahdollisten tulevien pandemia-aaltojen yhteydessä. Kansallisia tai alueellisia hankkeita toteutetaan 14 EU-maassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Useimmissa hankkeissa rahoitusta annetaan eteenpäin yhteensä yli 150 paikalliselle veren tai plasman keräyskeskukselle.

Kliiniset tutkimukset jo saatavilla olevan lääkkeen käytön laajentamista varten

Komissio myönsi 13.11.2020 hätätilanteen tukivälineestä rahoitettavan 1 miljoonan euron tuen raloksifeenilla tehtävää kliinistä tutkimusta varten. Raloksifeeni on osteoporoosin ehkäisyyn ja hoitoon rekisteröity lääke, jonka on Horisontti 2020 -puiteohjelman Exscalate4CoV-tutkimushankkeessa arvioitu soveltuvan covid-19-potilaiden hoitoon. Tutkimuksessa on määrä arvioida raloksifeenin tehoa, turvallisuutta ja kykyä estää koronaviruksen monistuminen soluissa ja lyhentää viruserityksen kestoaikaa covid-19-potilailla, joilla ei vielä ole vakavia oireita. Tutkimukseen osallistuu 450 henkilöä.

Testaus

Pika-antigeenitestit

Testaaminen on ratkaisevan tärkeä keino hidastaa koronaviruksen leviämistä. Komissio on ottanut hätätilanteen tukivälineestä käyttöön 100 miljoonaa euroa, joilla on hankittu yli 20 miljoonaa pika-antigeenitestiä ja jaettu ne 24 EU-maalle helmikuusta 2021 alkaen.

Testauskapasiteetin lisääminen EU-maissa

Komissio allekirjoitti 18.11.2020 Punaisen Ristin kansainvälisen liiton (IFRC) kanssa sopimuksen 35,5 miljoonan euron tuesta covid-19-testauskapasiteetin lisäämiseksi EU:ssa. Tuki rahoitetaan hätätilanteen tukivälineestä. Tuen avulla koulutetaan henkilöstöä näytteiden ottamisessa sekä testien tekemisessä ja analysoinnissa etenkin liikuteltavilla laitteilla. EU:n tuen avulla Punaisen Ristin liikkuvat testaustiimit ovat saaneet käyttöönsä laitteita, laboratoriotuotteita ja reagensseja näytteenottoa ja testejä varten, jotta ne voivat tukea kansallisten viranomaisten toimia.

Välttämättömien tarvikkeiden, lääkintäryhmien ja potilaiden kuljetus

Hätätilanteen tukivälineen liikkuvuuspaketista tuetaan lisäksi seuraavia toimia:

lääkintätarvikkeiden kuljetus sinne, missä niitä eniten tarvitaan (rahoittamalla avustustarvikkeiden rahtikuljetuksia EU-maihin ja maasta toiseen)

potilaiden siirtäminen EU-maiden välillä tai EU:n naapurimaihin, jotta voidaan hyödyntää käyttämätöntä kapasiteettia, vähentää terveyspalvelujen ylikuormittumisen vaaraa ja antaa hoitoa mahdollisimman monille potilaille

hoitohenkilöstön ja liikkuvien lääkintäryhmien kuljettaminen EU-maiden välillä ja naapurimaista EU:hun, jotta ihmisiä voidaan auttaa siellä, missä tarve on suurin.

Tämä rahoitus täydentää EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta myönnettävää tukea ja rescEU-valmiusvaraston henkilönsuojaintoimituksia.

Komissio on liikkuvuuspaketin yhteydessä vastaanottanut 78 tukihakemusta 20 EU-maalta ja Yhdistyneeltä kuningaskunnalta. Hakemuksista 60 koski lääkintä- ja rokotustarvikkeiden ja lääkkeiden rahtikuljetuksia ja 18 koski potilaiden ja lääkintäryhmien kuljetuksia.  Näiden toimien tukemiseen on osoitettu yhteensä yli 173 miljoonaa euroa.

Komissio on huhtikuun 2020 jälkeen myöntänyt 20 EU-maalle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle 164 miljoonaa euroa rahoitustukea rahtikuljetuksiin. Tähän summaan sisältyy mm. 14,6 miljoonan euron tuki yhteensä kuudelle EU-maalle covid-19-rokotustarvikkeiden ja -lääkkeiden rahtikuljetuksiin. Tukea on annettu avustuksina ja tarjoamalla suoraan komission välittämiä kuljetuspalveluja.

Tukea on annettu kaikkiaan yli 1 000 rahtilentoon ja 500 maantie- ja merikuljetukseen, joilla on toimitettu Eurooppaan henkilönsuojaimia ja terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita.

Komissio myönsi marraskuussa 2021 vielä 2,9 miljoonaa euroa lisärahoitusta toimiin, jotka liittyvät potilaiden siirtoihin ja hoitohenkilöstön kuljetuksiin. Tällaisiin toimiin on nyt osoitettu kaikkiaan 9 miljoonaa euroa.

Euroopan komissio on näiden hankkeiden kautta tukenut yhteensä noin 450 hoitotyöntekijän ja 350 potilaan siirtoa.

Välttämättömät terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet sekä lääkkeet

Komissio on myöntänyt noin 100 miljoonaa euroa välttämättömien terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä lääkkeiden hankintaan. Näitä ovat muun muassa henkilönsuojaimet, hengityskoneet ja covid-19-taudin ehkäisyyn ja hoitoon tarkoitetut lääkkeet sekä tällaisten tuotteiden laadunvarmistusta ja käyttöä tukevat palvelut.

Henkilönsuojaimet: Komissio on ostanut 10 miljoonaa hengityssuojainta terveydenhoitoalan työntekijöitä varten. Ne toimitettiin 19 EU-maalle heinä-syyskuussa 2020.

Hoidot: Välttämättömien terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä lääkkeiden rahoitusvälineellä on rahoitettu myös Veklury-lääkkeen hankintoja. Veklury on remdesiviirin tuotenimi (ks. edellä). Veklury oli ensimmäinen lääke, joka hyväksyttiin EU:n tasolla covid-19-taudin hoitoon.

UV-desinfiointirobotteja Euroopan sairaaloihin

Komissio on osoittanut hätätilanteen tukivälineestä 12 miljoonaa euroa 200 UV-desinfiointirobotin hankintaan. Niillä voidaan desinfioida potilashuoneet ultraviolettivalolla nopeasti 15 minuutissa. Näin autetaan sairaaloita vähentämään infektioriskiä ja hillitsemään koronaviruksen leviämistä. Robottien toimitusvaihe alkoi 26.2.2021. Noin 30 robottia on toimitettu 12 EU-maahan. Komissio toimitti 200. desinfiointirobotin Barcelonan Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí -sairaalaan 21.9.2021. Ensimmäisten 200 desinfiointirobotin lisäksi komissio on varmistanut 100 lisärobotin hankinnan.

Terveydenhoitohenkilöstön tehohoitokoulutus

Komissio osoitti elokuussa 2020 hätätilanteen tukivälineestä 2,5 miljoonaa euroa terveydenhoitohenkilöstön kouluttamiseen tehohoitoyksiköiden tukitehtäviä varten. Kahdeksan kuukautta kestäneeseen koulutusohjelmaan osallistui 17 000 lääkäriä ja hoitajaa 700 sairaalassa eri EU-maissa. Ohjelmassa annettiin tehohoitoon liittyvää koulutusta henkilöstölle, joka ei säännöllisesti työskentele tehohoitoyksiköissä. Koulutuksella pyrittiin turvaamaan lisähenkilöstön saatavuus tilanteissa, joissa tehohoitoyksiköt tarvitsivat nopeasti huomattavia tilapäisiä lisäresursseja. Koulutusohjelman materiaali toimitetaan myös asiasta kiinnostuneille EU:n ulkopuolisille maille, jotta ne voivat parantaa tehohoitoyksikköjen henkilöstön saatavuutta covid-19-pandemian uusien aaltojen tai muiden terveyskriisien yhteydessä.

EU:n digitaalinen koronatodistus

EU:n digitaalista koronatodistusta koskevaa asetusta alettiin soveltaa 1.7.2021. Euroopan komissio oli tehnyt asiasta ehdotuksen 17.3.2021 kansalaisten vapaan ja turvallisen matkustamisen helpottamiseksi EU:ssa pandemian aikana.

Komissio myönsi 27.9.2021 20 EU-maalle yhteensä 95 miljoonaa euroa avustuksia covid-19-testien hankintaan, jotta jokaisella on mahdollisuus saada koronatodistus. Toimella täydennetään käynnissä olevaa covid-19-rokotuskampanjaa. Se perustuu komission sitoumukseen edistää kohtuuhintaisten, nopeiden ja tarkkojen testien saatavuutta henkilöille, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotussarjaa. Erityisenä kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka eivät voi ottaa rokotetta terveydellisistä syistä.

EU:n digitaalista koronatodistusta koskevan asetuksen täytäntöönpano – komission 1. raportti

Yhteentoimivuuden varmistaminen

Komissio osoitti hätätilanteen tukivälineestä 16 miljoonaa euroa infrastruktuuriin, joka tarvitaan yhteentoimivien covid-todistusten myöntämistä ja todentamista varten. Todistukset kattavat covid-19-rokotukset ja -testit sekä covid-19-taudista parantumisen.

Infrastruktuurin rakentamisessa hyödynnettiin EU:n digitaalisen yhdyskäytäväpalvelun käyttökokemuksia. Yhdyskäytävä perustettiin EU-maiden kansallisten kontaktienjäljitys- ja varoitussovellusten yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Uusi palveluväylä otettiin käyttöön 1.6.2021 pilottivaiheen jälkeen. Se mahdollistaa todistusten todentamisen muissa maissa.

Komissio on myös antanut hätätilanteen tukivälineestä järjestelmään liittymistä varten teknistä ja taloudellista tukea enimmillään 1 miljoonaa euroa EU-maata kohti.

EU:n digitaalinen koronatodistus

Tiedonvaihto kansallisten kontaktinjäljityssovellusten välillä

Useimmat EU-maat joko ovat jo ottaneet tai aikovat ottaa käyttöön kansallisen kontaktienjäljitys- ja varoitussovelluksen koronaviruksen torjumiseksi. Hätätilanteen tukivälineestä on myönnetty noin 10 miljoonaa euroa kansallisten sovellusten yhdistämiseksi koko EU:ssa, jotta mobiililaitteilla käytettävien sovellusten kaikki mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää myös silloin, kun ihmiset liikkuvat maasta toiseen.

Kansallisten jäljitys- ja varoitussovellusten yhdyskäytäväpalvelu varmistaa suojatun tiedonvaihdon kansallisten sovellusten välillä. Se perustuu hajautettuun arkkitehtuuriin ja tarjoaa vahvan tietosuojan. Järjestelmä otettiin pilottivaiheen jälkeen käyttöön 19.10.2020.

Palvelu yhdistää toisiinsa toistaiseksi 17 kansallista sovellusta, joita on ladattu 67 miljoonaa kertaa. Uusia sovelluksia on tulossa mukaan tuonnempana.

Hätätilanteen tukivälineestä on varattu yhteensä 3 miljoonaa euroa tukeen, jota annetaan EU-maille kansallisten sovellusten ja taustapalvelinten mukauttamiseksi, jotta maat voivat liittyä yhdyskäytäväpalveluun. Tukea on toistaiseksi saanut 13 maata.

Koronaviruskontaktien jäljityssovellukset EU-maissa

Linkkejä

Asiakirjat

 

2 HUHTIKUU 2020
Covid-19-talouspaketti – hätätilanteen tukivälineen aktivointi
suomi
(142.71 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (151.98 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (142.35 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (141.99 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (142.62 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (143.06 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (140.83 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (153.34 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (141.72 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (143.25 KB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (143.49 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (141.53 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (142.74 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (141.45 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (141.59 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (143.66 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (142.79 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (142.77 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (142.58 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (142.59 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (142.86 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (141.72 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (141.16 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (142.13 KB - HTML)
  Lataa

 

2 HUHTIKUU 2020
Covid-19-talouspaketti - DAB 2/2020 - Hätätilanteen tukiväline
suomi
(202.29 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (214.2 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (203.04 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (202.2 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (200.9 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (203.18 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (200.81 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (215.35 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (200.8 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (203.26 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (202.08 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (202.29 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (202.15 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (201.05 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (204.93 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (202.99 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (201.92 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (203.8 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (202.74 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (202.69 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (202.22 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (200.71 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (201.5 KB - HTML)
  Lataa

 

2 HUHTIKUU 2020
Covid-19-talouspaketti – ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto – hätätilanteen tukivälineen uudelleenaktivointi
suomi
(148.44 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (159.66 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (147.62 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (147.56 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (147.14 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (148.98 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (145.96 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (160.79 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (146.5 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (148.27 KB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (148.63 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (146.67 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (147.63 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (146.87 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (146.8 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (149.55 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (148.02 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (147.5 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (147.92 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (147.5 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (148.16 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (147.14 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (145.87 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (147.31 KB - HTML)
  Lataa