Skip to main content

Impozitare și fiscalitate

Ce face Comisia

În martie 2015, Comisia a înaintat o serie de măsuri de îmbunătățire a transparenței în domeniul fiscal, menite să descurajeze întreprinderile să-și evite obligațiile fiscale. O măsură deosebit de importantă este stabilirea unui schimb automat de informații între țările UE cu privire la deciziile fiscale pe care le emit, măsură convenită de miniștrii statelor membre în octombrie 2015. 

Într-un plan de acțiune prezentat în iunie 2015, Comisia stabilește ce se mai poate face pentru ca impozitarea întreprinderilor să se facă mai echitabil și mai eficient. Plecând de la acest plan, Comisia a propus apoi, în ianuarie 2016, o serie de măsuri cu caracter obligatoriu, menite să combată în primul rând planificarea fiscală agresivă. Acestea sunt cunoscute sub numele de „pachetul antievaziune”.

În plus, Comisia Europeană monitorizează politicile fiscale naționale în cadrul „semestrului european”, ciclul anual al UE de coordonare a politicilor economice și formulează recomandări pentru fiecare țară pe baza rezultatelor semestrului.

Consultați profilurile țărilor

Obiective

Să obțină o impozitare:

  • mai echitabilă, prin eliminarea discriminărilor fiscale și a dublei impozitări, precum și prin încurajarea transparenței și combaterea fraudei și a evaziunii fiscale
  • mai ușor de realizat, prin simplificarea regulilor și procedurilor
  • mai eficientă, prin promovarea unei cooperări mai strânse între administrațiile fiscale naționale în lupta împotriva fraudei.

Ce fac alte instituții UE în ceea ce privește impozitarea și fiscalitatea