Skip to main content

Ocuparea forței de muncă și afacerile sociale

Responsabilitatea pentru politica socială și de ocupare a forței de muncă revine în primul rând guvernelor naționale, ale căror eforturi sunt sprijinite și completate de Uniunea Europeană. Comisia coordonează și monitorizează politicile naționale și punerea în aplicare a legislației UE și promovează schimbul de bune practici în domenii precum drepturile la locul de muncă și coordonarea sistemelor de securitate socială, formarea, competențele și spiritul antreprenorial.

Ce face Comisia

Garanția pentru tineret

Prin inițiativa „Garanția pentru tineret”, UE urmărește să reducă șomajul în rândul tinerilor. Obiectivul este ca orice tânăr cu vârsta sub 25 de ani să primească, în termen de 4 luni de la terminarea studiilor sau de la pierderea locului de muncă, o propunere concretă și de calitate de muncă, ucenicie, stagiu sau program de continuare a educației.

Garanția pentru tineret pe țări

Obiective

 • să creeze locuri de muncă de calitate pe întreg teritoriul UE
 • să sprijine persoanele care doresc să își găsească un loc de muncă în țara de origine sau în altă țară din UE
 • să promoveze dezvoltarea competențelor și a spiritului antreprenorial
 • să faciliteze o mai bună coordonare și o modernizare a sistemelor de securitate socială
 • să creeze condiții de muncă îmbunătățite, prin aplicarea unor standarde minime comune
 • să sprijine incluziunea socială și combaterea sărăciei
 • să protejeze drepturile persoanelor cu handicap

Obiective în cifre

Până în 2020, UE își propune să obțină:

 • o rată de ocupare a forței de muncă de 75 % pentru populația în vârstă de muncă (20-64 de ani)
 • reducerea sub 10 % a ratei de abandon școlar
 • încadrarea a 40 % din tineri în instituții de învățământ superior sau de formare profesională echivalentă
 • reducerea cu 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei și a excluziunii sociale.

Ce fac alte instituții UE în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale