Skip to main content

Protecția consumatorilor

Ce face Comisia

UE a adoptat în 2012 o strategie pentru o mai bună protecție a consumatorilor, numită Agenda consumatorului european. Aceasta:

  • consolidează siguranța consumatorilor în ceea ce privește bunurile, serviciile și produsele alimentare, prin întărirea cadrului de reglementare și prin eficientizarea supravegherii pieței
  • promovează buna informare a consumatorilor, astfel încât aceștia să poată face față complexității tot mai mari a pieței. Ei trebuie să aibă acces la instrumentele și informațiile necesare pentru a înțelege aspecte din cele mai diverse – de la costul real al unui credit de consum până la alegerea căilor celor mai potrivite pentru depunerea și soluționarea reclamațiilor
  • asigură o mai bună aplicare a legii și accesul la căi de atac, aspecte fără de care drepturile nu pot fie exercitate
  • adaptează politicile la schimbările din societate și la realitatea de zi cu zi – de exemplu, pentru a garanta că normele privind protecția consumatorilor țin pasul cu era digitală și oferă soluții la problemele cu care se confruntă consumatorii online, că nevoile consumatorilor vulnerabili sunt luate în considerare și că alegerile durabile sunt la îndemâna oricui

Obiective

  • să protejeze drepturile consumatorilor cu ajutorul legislației și să faciliteze soluționarea rapidă și eficientă a litigiilor cu comercianții (de exemplu, prin căi alternative de soluționare și prin intermediul centrelor europene ale consumatorilor)
  • să garanteze că drepturile consumatorilor țin pasul cu schimbările economice și sociale - mai ales în domenii precum energia și serviciile financiare și în mediul on-line
  • să garanteze siguranța produselor pe piața unică
  • să-i ajute pe consumatori să facă alegeri bazate pe informații clare, corecte și coerente, de exemplu atunci când cumpără de pe internet

Ce fac celelalte instituții ale UE în domeniul protecției consumatorilor