Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Инструмент за спешна подкрепа

Обща информация

Инструментът за спешна подкрепа помага на държавите членки да реагират на пандемията от коронавирус чрез посрещане на нуждите по стратегически и координиран начин на европейско равнище.

Инструментът за спешна подкрепа се основава на принципа на солидарност, като чрез него се обединяват усилия и ресурси, за да се реагира бързо на общи стратегически нужди. Той помага за смекчаване на непосредствените последици от пандемията и за предприемане на мерки според нуждите, свързани с възстановяването.

Цялата информация за действията, финансирани по Инструмента за спешна подкрепа, и тяхното изпълнение ще се публикува на тази страница.

Ваксини

Значителна част от наличния бюджет на Инструмента за спешна подкрепа се използва за осигуряване на безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19 в ЕС чрез сключване на предварителни споразумения за закупуване с производители на ваксини. Това е част от стратегията на Европейската комисия за ваксините.

Лечения

Veklury

По линия на Инструмента за спешна подкрепа бяха финансирани два договора с фармацевтичната компания Gilead за доставката на Veklury, търговското наименование на лекарството Remdesivir, на обща стойност 70 млн. евро. Veklury е първото лекарство, разрешено на равнище ЕС за лечение на COVID-19. С подкрепата на Инструмента за спешна подкрепа бе осигурено лекарство за лечението на около 37 000 пациенти с тежки симптоми на COVID-19. 200 000-те флакона Veklury бяха доставени в държавите членки и Обединеното кралство на няколко пратки между август и октомври 2020 г.

Оборудване за плазмафереза

На 11 януари 2021 г. Комисията обяви избраните 24 проекта за създаване на нови или разширяване на съществуващи програми за събиране на кръвна плазма от възстановили се от COVID-19 дарители и за подготовка за бързо събиране в случай на бъдещи пикове или вълни на пандемията. Проектите, които ще се реализират в 14 държави членки и Обединеното кралство, са национални или регионални и в повечето случаи ще включват предоставяне на средства на голям брой местни центрове за вземане на кръв или плазма (общо над 150).

Клинични изпитвания на нови терапевтични показания на лекарства

На 13 ноември 2020 г. Комисията отпусна безвъзмездни средства в размер на 1 млн. евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа, за да подпомогне провеждането на клинично изпитване за различна употреба на Ралоксифен — съществуващо лекарство за предотвратяване и лечение на остеопороза, което бе определено с помощта на финансираната по „Хоризонт 2020“ суперкомпютърна платформа Exscalate4CoV като обещаваща молекула за лечение на пациенти с COVID-19. Целта на изпитването, в което ще участват 450 души, е да се извърши оценка на ефикасността и безопасността на Ралоксифен и неговата способност да предотвратява репликацията на причиняващия COVID-19 вирус в клетките и да намалява средната продължителност на вирусното отделяне при пациенти с COVID-19, които все още нямат сериозни симптоми.

Тестване

Бързи антигенни тестове

Тестването е инструмент от решаващо значение за забавяне на разпространението на коронавируса. Европейската комисия мобилизира 100 млн. евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа, за да закупи директно над 20 млн. бързи антигенни теста, които ще бъдат доставени в 24 държави членки от февруари 2021 г. нататък.

Укрепване на капацитета за тестване в държавите членки

На 18 ноември Европейската комисия подписа споразумение с Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (IFRC), с което по линия на Инструмента за спешна подкрепа се мобилизират 35,5 млн. евро за увеличаване на капацитета за тестване за COVID-19 в ЕС. Със средствата се подпомага обучението на персонал за вземане и анализ на проби, както и извършването на тестове — най-вече посредством мобилно оборудване. Финансирането дава възможност на мобилните екипи на Червения кръст да получат достъп до необходимото оборудване, лабораторни консумативи и реагенти, с които ще могат да вземат проби и да извършват тестове в подкрепа на дейността на националните органи.

Превоз на стоки от първа необходимост, медицински екипи и пациенти

Чрез пакета за мобилност на Инструмента за спешна подкрепа също така се предоставя подкрепа за:

транспортиране на медицински изделия до местата, където са най-необходими, като се финансира товарният превоз на помощ и средства от първа необходимост за държавите от ЕС

прехвърляне на пациенти между държави от ЕС или от държави членки в съседни на ЕС държави. Това дава възможност да се използва свободният капацитет и да се облекчават здравните заведения, за които съществува риск да бъдат претоварени. Освен това така се осигурява лечение за възможно най-голям брой пациенти.

транспортиране на медицински персонал и мобилни медицински екипи между държавите от ЕС, както и в ЕС от съседни на ЕС държави, за да се помогне на хората там, където има най-голяма нужда от медицинска помощ.

Тази нова възможност за финансиране допълва подкрепата, която вече е налична чрез Механизма на ЕС за гражданска защита, и доставките на предпазни средства, осъществявани чрез rescEU.

Комисията получи от 20 държави членки и Обединеното кралство общо 78 заявления за подпомагане. От тях 60 бяха свързани с доставки на медицински изделия, оборудване за ваксинация и терапевтични средства, а 18 — с прехвърляне на пациенти и медицински екипи.  В подкрепа на тези операции са предоставени общо над 173 млн. евро.

От април 2020 г. насам Комисията е отпуснала 164 млн. евро за подпомагане на доставките на товари до 20 държави членки и Обединеното кралство. Това включва 14,6 млн. евро, предоставени на 6 държави от ЕС за транспортиране на оборудване за ваксинация срещу COVID-19 и терапевтични средства срещу COVID-19 под формата на безвъзмездни средства или пряко използване на услугите на посредника на Комисията.

Благодарение на тази помощ са осъществени над 1000 товарни полета и още 500 операции по суша и море, за да се доставят животоспасяващи лични предпазни средства и медицинско оборудване в Европа.

През ноември 2021 г. Европейската комисия отпусна допълнителни 2,9 млн. евро за операции, свързани с прехвърлянето на пациенти и транспортирането на медицински персонал и екипи. С това общата сума, отпусната за този вид операции, възлиза на 9 млн. евро.

Общо Европейската комисия е подпомогнала операции за прехвърлянето на приблизително 450 медицински служители и 350 пациенти.

Основни продукти, свързани със здравето

Комисията предостави близо 100 млн. евро за поръчки на основни продукти, свързани със здравето, като лични предпазни средства и лекарства за профилактика и лечение на COVID-19, както и услуги, чиято цел е улесняване на използването на такива продукти.

Лични предпазни средства: Комисията закупи 10 милиона маски за защита на здравните работници. Тези маски бяха доставени в 19 държави от ЕС между юли и септември 2020 г.

Лечение: инструментът за основни продукти, свързани със здравето, беше използван и за финансиране на закупуването на дози от Veklury — търговското наименование на лекарствения продукт Remdesivir (вж. по-горе). Veklury е първото лекарство, разрешено на равнище ЕС за лечение на COVID-19.

Роботи за дезинфекция на болниците в цяла Европа

Комисията предостави 12 милиона евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа за закупуване на 200 робота за ултравиолетова дезинфекция. Роботите могат да дезинфектират стандартни болнични стаи с ултравиолетова светлина за едва 15 минути и представляват важно средство, което може да помогне на болниците да намалят риска от инфекции и да ограничат разпространението на коронавируса. В рамките на първите доставки, започнали на 26 февруари 2021 г., 12 държави от ЕС получиха общо около 30 робота. На 21 септември 2021 г. Комисията достави 200-ия робот за дезинфекция (в болница Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí в Барселона, Испания). Освен тези 200 робота Комисията осигури закупуването на още 100, с което техният общ брой достигна 300.

Обучение на здравни специалисти за работа в интензивни отделения

Европейската комисия отпусна 2,5 млн. евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа за обучение на медицински специалисти от различни специалности, които да помагат в интензивните отделения. В продължение на 8 месеца по програмата бяха обучени 17 000 лекари и медицински сестри в 700 болници в целия ЕС. Благодарение на обучението медицински специалисти, които обикновено не работят в интензивни отделения, придобиха умения за работа в сферата на интензивните грижи. Това помогна за увеличаване на броя на специалистите, които могат да работят в интензивни отделения, когато се налага бързо, временно и значително увеличаване на капацитета на тези отделения. Учебните материали ще бъдат споделени със заинтересовани държави извън ЕС, които искат да се подготвят за бързо увеличаване на персонала в интензивните отделения в случай на бъдещи вълни на COVID-19 или други здравни кризи.

Цифров COVID сертификат на ЕС

Регламентът за цифровия COVID сертификат на ЕС започна да се прилага на 1 юли 2021 г. Още на 17 март 2021 г. Европейската комисия представи предложение за създаване на цифров COVID сертификат на ЕС с цел улесняване на безопасното свободно движение на гражданите в рамките на ЕС по време на пандемията.

Освен това на 27 септември 2021 г. Комисията отпусна безвъзмездни средства на 20 държави членки на обща стойност 95 млн. евро за закупуване на диагностични тестове за COVID-19, за да се улесни издаването на цифровия COVID сертификат на ЕС. Това придружава текущите ваксинации срещу COVID-19. Инициативата е част от ангажимента на Комисията да подпомага достъпа до бързи и точни тестове на достъпни цени за онези граждани, които все още не са напълно ваксинирани, и по-специално за тези, които не могат да бъдат ваксинирани по медицински причини.

Първи доклад на Комисията относно прилагането на Цифровия COVID сертификат на ЕС

Осигуряване на оперативна съвместимост

Комисията мобилизира около 16 млн. евро в рамките на Инструмента за спешна подкрепа, за да бъде изградена необходимата инфраструктура за издаване и проверка на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу COVID-19, тестване и преболедуване.

Въз основа на опита, придобит при създаването на цифровата инфраструктура, известна като „европейски федериран портал“, във връзка с трансграничния обмен на данни между националните мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждаване, Комисията разработи портала на ЕС — защитената цифрова инфраструктура, свързваща националните системи и осигуряваща надеждна проверка на оперативно съвместимите удостоверения в ЕС. След успешна пилотна фаза порталът на ЕС започна да функционира на 1 юни 2021 г. Това позволява трансгранична проверка на сертификатите.

Освен това Комисията предостави допълнителни средства в рамките на Инструмента за спешна подкрепа за оказване на техническа и финансова помощ в размер до 1 млн. евро на държава от ЕС за присъединяване към портала на ЕС.

Цифров COVID сертификат на ЕС

Свързване на националните приложения за проследяване на контактите

В борбата с коронавируса повечето държави членки вече използват национални мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждаване или възнамеряват да направят това. В рамките на Инструмента за спешна подкрепа бяха предоставени около 10 млн. евро за свързване на тези национални приложения, за да бъде реализиран потенциалът им за прекъсване на веригата на заразяване с коронавирус и спасяване на човешки живот дори когато хората пресичат границите.

С портала за оперативна съвместимост се осигурява европейско решение за безопасен обмен на информация между националните приложения въз основа на децентрализирана архитектура и високо равнище на защита на данните. След успешна пилотна фаза системата започна да функционира на 19 октомври.

Към днешна дата чрез тази услуга са свързани 17 национални приложения, които са изтеглени 67 милиона пъти. Скоро ще ги последват приложенията на други държави.

По линия на Инструмента за спешна подкрепа са предвидени общо 3 млн. евро, за да се помогне на държавите членки да адаптират своите национални приложения и сървъри за данни с цел присъединяване към портала за оперативна съвместимост. Досега 13 държави членки са се възползвали от тази подкрепа.

Мобилни приложения за проследяване на контакти в държавите от ЕС

Полезни връзки

Документи

 

2 АПРИЛ 2020
Икономически пакет във връзка с COVID-19 — активиране на Инструмента за спешна подкрепа
български
(151.98 KB - HTML)
Изтегляне

 

2 АПРИЛ 2020
Икономически пакет във връзка с COVID-19 — DAB 2/2020 — Инструмент за спешна подкрепа
български
(214.2 KB - HTML)
Изтегляне

 

2 АПРИЛ 2020
Икономически пакет във връзка с COVID-19 —мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства — повторно активиране на Инструмента за спешна подкрепа
български
(159.66 KB - HTML)
Изтегляне