Przejdź do treści głównej

Ochrona środowiska i oceanów i Zielony Ład

Ochrona środowiska

Europejskie morza, oceany i środowisko są źródłem bogactw naturalnych i wzrostu gospodarczego w Europie. Aby w przyszłości nadal mogły nam służyć, musimy je chronić.

Priorytety Europejskiego Zielonego Ładu to m.in.:

  • ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów
  • ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby
  • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
  • ulepszenie gospodarki odpadami
  • zapewnienie zrównoważonego rozwoju sektorów niebieskiej gospodarki i rybołówstwa.

Poprzez działania w tych kluczowych obszarach UE poprawi zdrowie i jakość życia obywateli podniesie jakość życia obywateli, rozwiąże problemy środowiskowe i ograniczy emisje gazów cieplarnianych.

Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych mających dostosować unijną politykę klimatyczną, energetyczną, transportową i podatkową na potrzeby realizacji celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Więcej informacji na temat realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

W centrum uwagi