Skip to main content

Strategia polityczna

Instytucje UE formułują wspólnie główne cele polityczne. Dowiedz się, jak kształtowana jest polityka Unii i w jaki sposób Komisja Europejska przekłada ją na konkretne strategie i inicjatywy.