Skip to main content

Strategia przemysłowa na rzecz konkurencyjnej, ekologicznej i cyfrowej Europy

Głównym celem jest wykorzystanie znacznego potencjału na światowych rynkach w zakresie technologii niskoemisyjnych, zrównoważonych produktów i usług. Ma to pomóc osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Osiągnięcie neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga jednak pełnej mobilizacji przemysłu. Wszystkie przemysłowe łańcuchy wartości, w tym sektory energochłonne, będą miały ważną funkcję do spełnienia.

Nowa europejska strategia przemysłowabędzie sprzyjać transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zwiększy naszą konkurencyjność w skali globalnej. Wesprze przemysł w zmniejszeniu śladu węglowego poprzez zapewnienie przystępnych cenowo i czystych rozwiązań technologicznych oraz opracowanie nowych modeli biznesowych. UE wyciągnęła wnioski z pandemii COVID-19 i odpowiednio zaktualizowała swoją strategię przemysłową tak, aby europejski przemysł mógł być siłą napędową przyspieszonej transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych mających dostosować unijną politykę klimatyczną, energetyczną, transportową i podatkową na potrzeby realizacji celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Więcej informacji na temat realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

Dokumenty

 

10 MARZEC 2020
A new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europe Factsheet
English
(5.95 KB - HTML)
Pobierz

 

10 MARZEC 2020
Unleashing the full potential of European SMEs
English
(5.95 KB - HTML)
Pobierz

 

10 MARZEC 2020
A single market that delivers for businesses and consumers
English
(5.95 KB - HTML)
Pobierz